19 September 2011

Lễ tang anh hùng bất khuất Trương Văn Sương

Lễ tang anh hùng bất khuất Trương Văn Sương

Hai người con trai của anh hùng bất khuất Trương Văn Sương là anh Trương Quang Dũng và anh Trương Tấn Tài cùng quý bạn bè, thân quyến đã đến tiễn đưa người anh hùng bất khuất Trương Văn Sương suốt đời một lòng kiên trì đấu tranh cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ tại chân núi Ba Sao, Nam Hà.

Người anh hùng bất khuất Trương Văn Sương tạ thế vào lúc 10g20, thứ 2-12/09/2011 tại Ba Sao, Nam Hà.Nhiều câu hỏi xung quanh cái chết của ông Trương Văn Sương

No comments:

Post a Comment