05 January 2011

Bài Nhận Định Đại Hội Cộng Đảng Kỳ XI

Bài Nhận Định Đại Hội Cộng Đảng Kỳ XI

diễn ra vào trung tuần tháng giêng, năm 2011.

Thành phần nhân sự và khuynh hướng chính trị sẽ đưa đất nước đi về đâu?


CAO GIA

 

A.- Thành Phần Nhân Sự:

        Theo nhà báo Nhật Takeshi Fujitani tại Bangkok chuyên về Cộng Sản Việt Nam, thì trong lần họp thứ XIV vừa qua của nội bộ Trung Ương Đảng để "chốt lại lần cuối" chọn lựa, sắp đặt thành phần nhân sự vào các chức vụ chủ chốt như sau:

         1.- Nguyễn Phú Trọng, 66 tuổi sẽ giữ chức Tổng bí thư (Trọng đang giữ chức chủ tịch Quốc Hội từ 2006 đến nay 2010) .

         2.- Trương Tấn Sang 61 tuổi sẽ giữ chức Chủ tịch nước.

         3.- Phạm Quang Nghị 61 tuổi sẽ giữ chức chủ tịch Quốc Hội.

         4.- Nguyễn Tấn Dũng 61 tuổi tiếp tục giữ chức Thủ Tướng.

 

 Ngày đại hội bầu bán, chỉ là hình thức phô diễn, trò mỵ dân và bịp thế giới mà thôi.


         Trọng, thuộc thành phần bảo thủ cực đoan thân Trung Cộng, cương quyết duy trì chủ nghĩa Mác Lenin (mà Trọng đã viết bản Dự Thảo Cương Lĩnh Chính Trị cho ĐH kỳ XI diễn ra vào ngày 12-01-2011 sắp tới). Nghĩa là CSHN tiếp tục con đường làm tay sai, bán nước cho bọn bành trướng Bắc Kinh, đi sâu vào đại họa Hán hóa.

 

B.- Đường Lối Chính Trị :

        Tập đoàn chóp bu bắc bộ phủ không từ bỏ cuồng vọng độc tôn đảng trị, bấu víu vào học thuyết Mac-Lê lỗi thời phi nhân bản; chống lại dân tộc và nhân loại tiến bộ. Tiếp tục đẩy đất nước vào ngỏ cụt của sự lạc hậu về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội mà chúng không mở mắt nhìn bài học các nước CS Nga, CS Đức và toàn bộ CS Đông Âu bị các dân tộc ấy đứng lên tiêu diệt và đào thải.


        Thế mà, bộ chính trị, TƯĐ vẫn diễn trò mỵ dân cũ rích; trước khi ĐH XI chúng mở "Diễn Đàn Dân Ý" thăm dò ý kiến dân và các tầng lớp trí thức quân dân chính đảng; gọi là để đúc kết đưa vào Dự Thảo Bản Cương Lĩnh Chính Trị cho đại hội kỳ XI. Hầu hết các ý kiến của Dân, các nhà Trí Thức, các Hội Khoa Học, các cựu Tướng Lão Thành cách mạng là cựu đảng viên cao cấp; không "hẹn mà gặp nhau mẫu số chung" đó là: đề nghị bãi bỏ chủ nghĩa Mac Lenin không còn phù hợp với diễn trình lịch sử. Đổi mới chính trị, dân chủ hóa đất nước, hội nhập vào dòng quy ước quốc tế và các xã hội Phương Tây để canh tân xứ sở. Mới có thể tách khỏi qũy đạo khống chế, chèn ép của Trung Cộng qua mộng bành trướng bá quyền và Hán hóa Việt Nam.


       Nhưng, đều bị gạt bỏ, Mạnh còn dùng luận điệu giáo đầu quy chụp cho rằng; những phản biện trên là những âm mưu "diễn biến hòa bình" của những thế lực phản động, chống đảng, chống dân tộc phải cương quyết chận đứng và loại trừ.


        Do đó, chúng chọn Trọng, Sang, Nghị là ê kíp cực đoan, bảo thủ thân Tàu, hậu thân ê kíp Nông Đức Mạnh tiếp tục con đường mãi quốc cầu vinh, qùy gối tôn thờ ĐCS Tàu làm quan thầy bảo hộ ĐCS Hà Nội, biến chúng thành những tên Thái Thú tay sai, dùng bạo lực duy trì đảng CS tiếp tục thống trị dân tộc. Chúng quyết đoán rằng ; nếu đi với Mỹ và Tây Phương, chế độ CS độc tài ắt phải sụp đổ.


        Về con cờ Nguyễn Tấn Dũng, tại sao chúng tiếp tục xữ dụng vai trò Thủ Tướng sau khi bị nhiều tai tiếng; đã phá sản hàng ngàn triệu dollars về vụ công ty Vinashin, trước sự phản ứng mạnh mẽ của các đại biểu Quốc Hội yêu cầu lập ủy ban điều tra và bất tín nhiệm. Ngoài ra, trước đó, vụ Dũng ký cho CS Tàu khai thác Bauxite ờ Tây Nguyên, sự kiện nầy sẽ gây ra hậu qủa nghiêm trọng khôn lường về môi trường sinh thái. Khiến các hội khoa học, Tướng Giáp và các cựu tướng lão thành cách mạng kiến nghị lên TƯĐ ngăn cản mạnh mẽ, tiếp theo là LS Cù Huy Hà Vũ làm đơn khiếu kiện Dũng vi phạm Hiến Pháp. Cả hai vấn nạn trên đều bị gạt bỏ, bao che, Dũng vẫn bình chân như vại. Bởi Dũng ngoan  ngoãn làm theo mệnh lịnh của Ê kíp TBT Nông Đức Mạnh, từ Bauxite tới tham nhũng Vinashin. Hơn nữa, chúng cần Dũng  làm con cờ đệm để tiếp tục đánh lừa Mỹ và Tây Phương  khai thác dollars cứu nguy chế độ (mà Mỹ và Tây Phương đang vuốt ve, kéo níu chính phủ Dũng về phía mình trước nguy cơ lớn mạnh của CS Bắc Kinh).


        Bản chất CS vẫn là tội đồ, hơn nửa thập niên qua chúng dùng máu xương dân tộc cho mục tiêu củng cố tập đoàn thống trị, "tư bản đỏ" mà thôi. Nếu Dũng là thủ tướng của nền dân chủ đa nguyên pháp trị, thì việc tham nhũng đi tới phá sản nêu trên, đã bị truy tố ra trước tòa; nếu không, cũng phải từ chức. Đằng nầy, vừa bất tài, bất lực vẫn tiếp tục ngồi lỳ bởi những duyên cớ nêu trên. Chỉ có chế độ CS mới diễn ra giữa thế giới văn  minh cái chính quyền man rợ như thời trung cổ.

 

C.- Kết Luận:    

        Đừng mong gì ở kỳ ĐH XI, của Cộng Đảng có những thay đổi để đưa dân tộc thoát ách lầm than bởi một chủ thuyết bá đạo, phi nhân bản, phi dân chủ, phi tôn giáo,chống. dân tộc và nhân loại. Chúng chỉ củng cố bè đảng, phe nhóm. Mọp đầu làm tay sai, phản quốc hại dân. Trước khi ĐH, chúng ra sức khủng bố, bắt bớ giam cầm những nhà đấu tranh dân chủ, hòng dập tắt ngọn lửa cách mạng để kéo dài thống trị.


              Chì có DÂN TỘC ĐỨNG LÊN, với hơn 85 triệu đồng bào là sức mạnh thiêng liêng phi thường "Ý DÂN LÀ Ý TRỜI", lập tức 15 tên chóp bu chính bộ bay hồn bạt vía. Quân đội tức khắc đứng về phía nhân dân, vô hiệu hóa mũi súng công an. Nếu những tên chóp bu điên cuồng, ngoan cố ra lệnh CA đàn áp như tên tổng bí thư bạo chúa Ceausescu, Lỗ Ma Ni đã bị quân đội nhân dân lôi đầu ra tử hình tại pháp trường cát. Kết thúc kỷ nguyên chủ nghĩa CS bá đạo trên toàn vùng Đông Âu, mà liên tưởng sẽ tới lượt CS Việt Nam.


            Cao-Gia


Người Quốc Gia là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment