07 May 2013

BÀN CỜ ĐÃ SẮP XONG: SỨC MẠNH CỦA QUẦN CHÚNG (01)

BÀN CỜ ĐÃ SẮP XONG
HỒ TẤN VINH


BÀI SỐ MỘT

SỨC MẠNH CỦA QUẦN CHÚNG


Chế độ CS không phải là chế độ mà người dân Việt Nam được tự do lựa chọn. Nhân quyền của mọi công dân đã bị chối bỏ, và để trấn áp các sự chống đối, từ 38 năm nay, CSVN đã dùng thủ đoạn tàn ác để cai trị.

Nhưng sức sống của dân tộc Việt Nam rất là bền bỉ. Mọi người cũng đã tìm đủ mọi cách để vươn lên, phải làm sao thoát ra khỏi cái ách oan nghiệt mà tự nhiên mình phải bị tròng lên vai.

Cuối cùng, người dân Việt Nam đã xác định được cái gì mình muốn và c ó cái can đảm nói ra rõ ràng cái gì mình muốn.

Và đòi hỏi thực hiện.

Thái độ đường đường, chánh chánh - bất chấp các đe dọa và sách nhiểu - công khai đứng giữa trời đòi lại quyền làm người của mình, quần chúng Việt Nam đã làm cái gì họ phải làm.

Công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ của người Việt Nam đã liên tục từ bao nhiêu năm nay, thời gian gần đây đã có kết quả rồi.

Ngày 19 tháng 1 năm 2013, chúng ta đã biết có 72 người ký tên vào Kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp. Đa số họ là những người CS thâm niên, đã từng giữ nhỉều chức vụ quan trọng. Tiếng nói của họ có trọng lượng cao. Họ đưa ra nhiều nhận định và đề nghị nhiều điều. Nhưng cái quan trọng nhứt là họ đề nghị bỏ 'Điều 4' của Hiến Pháp là điều cho phép đảng CS độc quyền cai trị.

Ngày 28 tháng 2 năm 2013, xuất hiện 'Lời tuyên bố của các Công dân Tự do' gợi ý từ bài viết dũng cảm của Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên. Lời tuyên bố này cũng đòi hủy bỏ 'Điều 4' trong Hiến pháp.

Ngày 1 tháng 3 năm 2013, Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận định và góp ý 'Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992':

Do đó, chúng tôi đề nghị:

l . Phải vượt qua sự bất hợp lý từ trong cấu trúc Hiến pháp, bằng cách xóa bỏ đặc quyền của bất kỳ đảng phải chính trị nào, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Quốc hội là "cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất", do dân bầu ra và là đại diện đích thực của nhân dân, chứ không phải là công cụ của một đảng cầm quyền nào.

2 . Xác định tính độc lập của các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; cung cấp nền tảng pháp lý cho việc thi hành những quyền này cách độc lập và hiệu quả.

3. Luật hóa sự kiểm soát của nhân dân đối với việc thi hành pháp luật bằng những quy định cụ thể.


Ba đề nghị của Hội đồng Giám mục nói ngắn lại vẫn là phải bỏ 'Điều 4' trong Hiến pháp.

Thái độ bất ngờ và lập trường can đảm của Hội đồng Giám mục là một đóng góp quan trọng trong giai đoạn quyết liệt này. Ngày 5 tháng 3, Ông Nguyễn Phúc Liên là người công giáo viết:

Đã 13 năm nay, chúng tôi theo rõi thái độ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam dưới sự cai trị hà khắc của CSVN. Chúng tôi đã có lần công kích thái độ "trùm chăn" của Hội Đồng Giám Mục VN, nhưng lần này, chúng tôi ngạc nhiên và hết lòng ca ngợi việc nhập cuộc cứng rắn và dứt khoát của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP để cứu nước.


Ngày 5 tháng 3 năm 2013, từ Thanh Minh Thiền Viện (Saigon) Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lại một lần nữa xác định lập trường gắn bó từ mấy chục năm nay đấu tranh cho quyền làm người của con người Việt Nam.

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ,
Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đưa ra lời Tuyên Bố:
Dân chủ là nền tảng phát triển kinh tế,
đem lại no cơm ấm áo, hạnh phúc và tự do cho toàn dân

Trong tình hình quốc tế thuận lợi ngày nay, cùng tư thế mới gạt phăng sợ hãi của thế hệ Trẻ Việt Nam và sĩ phu đất nước, tôi hy vọng và cầu chúc cho "Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp""Lời tuyên bố của các Công dân Tự do" nói trên sẽ được toàn dân hậu thuẫn đưa tới việc thực hiện như một giải pháp đổi thay tối hậu cho quê hương như một bửu bối linh diệu.


Ngày 8 tháng 3 năm 2013, từ Huyền Phong các, Cụ Lê Quang Liêm lên tiếng

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

THUẦN TÚY


LỜI KÊU GỌI

Đòi Nhà Cầm Quyền Trưng Cầu Dân Ý:

Xây Dựng Một Hiến Pháp Tự Do.


Tôi Lê Quang Liêm Hội Trưởng Giáo Hội Trung Ương Phật Gíao Hòa Hảo Thuần Túy tán đồng quan điểm chánh trị và ủng hộ các ý kiến của Đức Tăng Thống, của Hội Đồng Gíam Mục Việt Nam, của các nhân sĩ, của anh chị sinh viên, của các Công dân Tự Do và của Khối 8406.


Chúng ta đều biết người dân và nhứt là các người có tư tưởng đối kháng với chánh quyền CS đều bị giám sát chặt chẽ. Họ không có tự do di chuyển đâu. Vì vậy mà tổ chức họp mặt của những người này rất khó khăn hay không thể thực hiện được. Cho nên những lời tuyên bố lập trường - dầu cùng chung một lập trường - đã phải đi bằng những ngã riêng biệt.

Nhưng rồi CS cũng không ngăn cản được. Cái tất yếu của lịch sử xảy ra.

 

Chức sắc 5 tôn giáo: Tuyên bố chung về HP 1992

 


Đăng bởi lúc 2:30 Sáng 2/05/13


VRNs (02.05.2013) – Sài Gòn – Từ quốc nội, hôm qua, 22 tháng 03 năm Quý Tỵ, nhằm ngày 01.05.2013, một số Vị chức sắc của 5 tôn giáo đang hoạt động tại VN là Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt, Công Giáo, Tin Lành – Giáo Hội Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ, Cao Đài chính thống – Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy, đã cùng đứng tên ra Tuyên Bố Chung về Hiến Pháp 1992.

Bản Tuyên Bố Chung đưa ra 8 yêu cầu:

"1- Do ý kiến nguyện vọng của toàn dân Việt Nam lập nên, tức là phải trưng cầu dân ý, có Liên Hiệp Quốc giám sát.

2- Tránh tất cả mọi sự lệ thuộc vào ngoại bang, nhất là Trung Quốc.

3- Tránh mọi điều xâm phạm đến quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam như: Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội…

4- Bầu cử Quốc Hội, tất cả các đảng phái đều được tự do ứng cử.

5- Bầu  cử chính quyền do dân cử, dân bỏ phiếu trực tiếp dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc.

6- Bầu cử theo thể chế Dân Chủ Tự Do.

7- Tam Quyền Phân Lập rõ ràng.

8- Xây dựng một nước Việt Nam thật sự Hòa Bình – Trung Lập – Tự Do – Dân Chủ;  Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân."

CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO ĐỒNG KÝ TÊN:

  1. Hòa Thượng Thích Không Tánh - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt
  2. Linh Mục Đinh Hữu Thoại – Dòng Chúa Cứu Thế - Saigon
  3. Linh Mục Lê Ngọc Thanh – Dòng Chúa Cứu Thế - Saigon
  4. Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa – Giáo hội Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ
  5. Mục Sư Hồ Hữu Hoàng – Giáo Hội Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ
  6. Cụ Lê Quang Liêm – Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy
  7. Chánh Trị Sự Hứa Phi – Cao Đài Chính Thống - Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh

Cái mà cộng sản sợ nhứt là quần chúng có thể tập hợp lại dưới một đòi hỏi chung (trong trường hợp này là hủy bỏ Điều 4 trong Hiến Pháp) và làm theo lời kêu gọi của những người Lãnh đạo mà họ tin tưởng: LỰC LƯỢNG DÂN TỘC VIỆT NAM ĐANG THÀNH HÌNH.

HỒ TẤN VINH

Melbourne

ngày 4 tháng 5 năm 2013

(còn tiếp)

No comments:

Post a Comment