14 May 2013

CHỐNG CỘNG HAI MANG – ÔNG LÀ AI ?

Góp Gió

     Người ta có thể dễ dàng định nghĩa câu "chống cộng hai mang", đó là những hành vi, những việc làm của những người vừa chống Cộng và chống luôn cả người Quốc Gia. Nhưng nếu nhìn cho kỹ ta sẽ thấy bọn nầy luôn luôn "kín đáo" binh vực CS, hoặc làm lợi cho CS trong các vấn đề trọng yếu có thể làm hại đến uy tín và chế độ CS Hànội.

      Chúng tôi đã nêu ra trường hợp :

      1.- Báo Saigon Nhỏ trong vụ (a) Bảo vệ tên Trần Trường treo hình Hồ tặc; (b) Đánh phá LM Nguyễn Văn Lý cùng các người CS ly khai và những nhà dân chủ trong nước; (c) Binh vực CS Hànội bán nước khi nói Ải Nam Quan là của Tàu; (d) Tán thành việc tham gia bầu cử Quốc hội VC; (e) Binh vực nhóm Việt Thường (Hồn Việt) bên Anh.

      2.- Nhóm Hồn Việt bên Anh của Việt Thường và Nguyễn Đức Chung. Nhóm này ngoài mặt ra vẻ chống Cộng hung hăng. Nhưng đồng thời chúng chụp mũ Đại Lão Hoà Thượng Quảng Độ là CS; đánh phá các người CS ly khai và chụp mũ các nhà dân chủ ở trong nước là chống Cộng "cuội".

      Chế độ CS Hànội rất SỢ các tôn giáo chống Cộng và những người CS ly khai, cũng như các nhà Dân chủ ở trong nước. Cho nên bằng mọi giá, CS phải triệt tiêu cho bằng được các thành phần nầy.

      Thử hỏi : Nếu Ngài Quảng Độ và GHPGVNTN là CS thì tại sao CS Hànội lại CẤM Giáo Hội PGVNTN hoạt động, giam lỏng Ngài Quảng Độ ? Tại sao CS Hànội lại còn lập ra Phật giáo Về Nguồn ở hải ngoại ?

      Rõ ràng CS Hànội rất sợ Giáo hội PGVNTN do Ngài Quảng Độ lãnh đạo. Bọn CS muốn triệt tiêu Ngài và Giáo hội PGVNTN. Bọn tay sai CS chống cộng 2 mang không bao giờ chống bọn Sư Quốc Doanh thuộc Giáo Hội PGVN do CS Hànội dựng lên. Cho nên những kẻ chống Hoà thượng Quảng Độ và Giáo Hội PGVNTN chính là bọn tay sai CS.

      Phải nói cho rõ hơn : Đó là bọn tay sai Tình báo CS Tàu. Bọn nầy chống PGVNTN chỉ vì Giáo Hội nầy triệt để chống Tàu. Bởi vậy, chúng ta không sợ nhầm lẫn khi xác định những tên chống Giáo Hội PGVNTN và Ngài Quảng Độ đã được Tình Báo Hải ngoại của Trung Cộng tuyển dụng, đài thọ để mở các trang Web ở hải ngoại. Bọn tay sai chó má nầy chỉ biết có tiền, vì "tiền" mà thôi, không có Tổ quốc hay Dân tộc gì ráo ! Đối mặt với bọn chó má nầy đừng mong nói chuyện yêu nước với chánh nghĩa Quốc gia… chỉ phí công.

      Nhiều người khi nghe bọn chống Cộng 2 mang ra rả giọng điệu "yêu nước" hết mình, như : "Người Việt Quốc Gia chống Cộng với tinh thần Dân tộc; không chấp nhận làm công cụ cho bất cứ quốc gia nào. Theo Mỹ, theo Pháp, hay theo Nga hoặc Tàu… thì cũng là làm tay sai, nô lệ cho ngoại bang, v.v…" (sic) !

     Nghe hay lắm ! Tinh thần Dân tộc cao lắm ! Ai nghe mà không thích !?

     Nhưng xin hỏi : Thực trạng đất nước VN đang bị bọn Việt gian CS thống trị. Chế độ CS Hànội lại là tay sai của giặc Tàu, bán nước cho Tàu. Người dân tay không lấy gì để lật đổ CS đây ? Nghe theo lời khích động yêu nước của bọn nầy có nghĩa là người dân VN hãy an phận làm tôi tớ cho bọn Việt gian CS nô lệ giặc Tàu muôn năm… chứ còn gì nữa ?

      Tóm lại : Bọn chống Cộng 2 mang ở hải ngoại có 2 thành phần :
      - Thành phần tay sai CS Hànội. Bọn nầy hoạt động lẻ tẻ có tính cách cá nhân.
      - Thành phần tay sai do Tình báo CS Trung Cộng bảo trợ. Bọn nầy rất nguy hiểm. Tàu Cộng tuyển dụng và đài thọ cho bọn nầy để mở các trang WEB tại mỗi địa bàn hay khu vực. Rõ rệt nhứt là nhóm Hồn Việt bên Anh.

                                    Mục tiêu chung của chúng là :

      a.- Triệt tiêu Ngài Quảng Độ và Giáo Hội PGVNTN.
           Như đã trình bày bên trên, Giáo Hội PGVNTN không chấp nhận gia nhập quốc doanh cho nên bị đàn áp, cấm hoạt động; các vị chức sắc lớp đi tù và chết trong tù; lớp bị quản chế, chùa bị cô lập. Bọn nằm vùng rêu rao chụp mũ cho GHPGTN với cái tên là "Phật Giáo Ấn Quang" lại càng phi lý hơn nữa. Thứ nhứt, sau Cách Mạng 1-11-1963, Phật Giáo Ấn Quang đã giải tán, thống nhứt cùng với các khối Phật Giáo khác trong ngôi nhà chung là Giáo Hội PGVNTN cho đến bây giờ. Thứ nhì, sau 30-4-1975, một số phần tử trong Khối Ấn Quang là nhà sư Trí Siêu và sư Tuệ Sĩ, đã đầu hàng CS, thành lập khối Phật Giáo Quốc Doanh. Thế nhưng, cái đán nằm vùng nầy chẳng bao giờ đụng chạm tới Trí Siêu và Tuệ Sĩ cũng như nhóm Phật giáo Về Nguồn ở hải ngoại.
     b.-  Triệt tiêu các phần tử CS ly khai và các nhà Dân chủ. Đây là chuyện đương nhiên. Bởi vì chế độ CS cai trị bằng bạo lực Công an và Quân đội, kềm kẹp người dân chặt chẽ dưới bàn tay của Mặt trận Tổ quốc, người dân tay không, không thể nào lật đổ được CS. Bởi vậy, CS rất sợ các phần tử CS ly khai, phối hợp với các nhà dân chủ cũng như các tôn giáo qua sách lược "diễn biến hoà bình"… Phối hợp trong và ngoài nước… sẽ tạo nguy cơ chế độ CS sụp đổ !

     Nếu những ai thực tâm với đất nước, đều phải biết trân trọng đối với những người ly khai với chế độ CS và những nhà dân chủ trong nước. Chính họ, những người đang sống dưới chế độ, đã cảm nhận được chế độ CS là độc tài man rợ, phản bội dân tộc, cam tâm bán nước, nô lệ giặc Tàu… Họ mới là ngòi nổ tất yếu làm sụp đổ chế độ CS.

     Và chúng tôi cũng trân trọng đối với những phần tử trước đây đã từng ăn cơm quốc gia, theo "phản chiến" làm lợi cho CS. Bây giờ họ thức tỉnh, dám bày tỏ sự hối tiếc trong quá khứ, và nay tích cực đấu tranh đòi dẹp bỏ chế độ CS. Đa số những người nầy lúc đó là Sinh viên, Học sinh… trẻ tuổi, hăng hái, nhiệt tình… nên dễ bị lầm mưu CS. Chính những người nầy bây giờ đã trở thành những người tích cực nhứt trong phong trào đấu tranh giải thể chế độ CS.

      Vậy thì không ai ngạc nhiên, tại sao bọn tay sai VC và Tàu Cộng đánh Ngài Quảng Độ, triệt hạ Giáo hội PGVNTN; đánh các thành phần CS ly khai, cũng như triệt hạ các nhà dân chủ đấu tranh cũng như thành phần phản chiến thức tỉnh !?

      Xin hãy bỏ qua quá khứ. Chính những việc làm hôm nay của những ai đang tích cực đấu tranh cho Tự Do Dân chủ mới là đáng nói. Tổ quốc VN rất cần có họ can đảm đấu tranh trực diện với chế độ CS ngay trong nước !

      Đòn phép sở trường của bọn tay sai CS là chúng cứ moi móc, khơi lại những chuyện trong quá khứ ba bốn chục năm về trước… như cố tình dùng chữ "Phật giáo Ấn Quang" để bôi bác Phật Giáo; lôi cái quá khứ "phản chiến"; quá khứ "Cộng sản"… để tạo ra sự nghi ngờ, phân hoá trong cộng đồng, và làm nản lòng những người yêu nước thực sự.

      Đó chính là bọn CHỐNG CỘNG HAI MANG.

                  Góp Gió 13-5-2013

No comments:

Post a Comment