19 March 2011

HOA SEN NIỀM TIN HY VỌNGHOA SEN NIỀM TIN HY VỌNG


Đồng bào ơi, vùng lên cơn bão nổi
Hãy phá tung xiềng xích bao ngục tù
Diệt tan giặc Cộng nô thôi đau khổ
Đứng lên xua đi tăm tối hận thù

Hoa sen nở đầy trời ngát Tự Do
Sáu mươi năm bao đêm dài bi thảm
Oan khiên não nề máu đổ lệ rơi
Giặc cướp nước toàn dân lòng bất mãn

Cách mạng vùng lên niềm tin hy vọng
Bắt lại nhịp cầu đôi bờ ngăn cách
Quyết một lần thôi xóa sạch bọn Cộng
Dù khó khăn phải vượt bao thử thách

Lịch sử sang trang

Việt Nam tan đi bóng tối âm u
Sum họp ba miền chúng ta cùng hát
Bao năm trời lưu lạc khắp năm châu
Hãy quay về tay trong tay xiết chặt

Đàn lên đi những khúc hát tự do
Đốt lửa đi trong những đêm hội ngộ
Cờ vàng bay phất phới muôn hoa đó
Ngày hội lớn của bình minh dân tộc.


XUÂN DÂN

http://bit.ly/hjAUt2


Con Dân Nước Việt là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment