30 October 2010

29 tháng 10 Giỗ cụ Sào Nam Phan Bội Châu

Nhà Cách Mạng VN: Cụ Sào Nam Phan Bội Châu đã nhắn gởi đến Toàn Thể Dân Tộc Việt:


-" DÂN chẳng DUY VẬT, DÂN chẳng DUY TÂM, DÂN chỉ DUY DÂN"
-  " Cứu Quốc Tồn Chủng "Nhà Học Thuyết Nhân Chủ : Nguyễn Hửu Thanh Lý Ðông A đã viết trong Huyết-Hoa:" 

- Chỉ có trở về đời sống dân chúng mới có thể phục hưng được dân tộc.
- Những con người của 40 đâu ! Xúm nhau lại thành một sức lực,

góp nhau lại thành một trí tuệ, khơi mở đường đi cho giống nòi.

=============================================================================

29 tháng 10 Giỗ cụ Sào Nam  Phan Bội Châu
 
 
 d5e4cf96.jpg picture by amidesigns
...
Lời huyết lệ gởi về trong nước,
Kể tháng ngày chưa được bao lâu,
Nhác trông phong cảnh Thần châu
Gió mây phẳng lặng dạ sầu ngẩn ngơ...
Hồn cố quốc vẩn vơ vơ vẩn,
Khôn tìm đường dò nhắn hỏi han.
Bâng khuâng đỉnh núi chân ngàn,
Khói tuôn khí uất, sóng cuồn trận đau.
Nghĩ nông nỗi đồng bào thêm ngán,
Tưởng thân mình dám quản một hai.
Tiện đây thưa cật mấy lời,
Lại xin tỏ giãi cùng người quốc nhân:
May người nước lâu dần hối ngộ,
Đem lời này khuyên nhủ cùng nhau:
Nước ta mất bởi vì đâu?
...
trích
Hải Ngoại Huyết Thư  (1906)Người Quốc Gia là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment