09 December 2011

Rừng quốc gia: Tòa án Nhân dân

Rừng quốc gia: Tòa án Nhân dân

Người Thủ Thiêm

Thẩm ph
án L còn tâm sự với một đảng viên là nguyên đơn: Đồng chí biếtđấy, đảng lãnh đạo toàn diện, khu đô thị mới Thủ Thiêm là sự nghiệp chính trị của đảng, nên phải tuân theo chỉ đạo, cải cách tư pháp có đấy, nhưng chỉ là để tuyên truyền, chưa biết bao giờ mớiáp dụng! Đồng chí có lý lắm, nhưng tôi không thể tuyên cho đồng chí thắng được! Mong đồng chí thông cảm và hiểu cho!

Thực thà nhất là thẩm phán C: Người khởi kiện hoàn toàn đúng, nếu không bị chỉ đạo; 100% tôi sẽ tuyên thắng kiện! Nhưng tôi không thể làm gì khác được!...

*

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và quận 2: Không còn là chỗ dựa cho dân và là cơ quan tài phán độc lập! Đã biến chất thành nơi bao che cho quan liêu tiêu cực! Khi xét xử không tuân theo Luật pháp, mà phán xử theo cảm tính, phán xử theo chỉ đạo của bị đơn một cách trắng trợn, lộ liểu đến mức đáng hổ thẹn! Biến tòa án của nhân dân thành nơi bao che cho những người lợi dụng chức vụ, quyền hạn! Chà đạp Luật Pháp của quốc gia! Nạn nhân bi thảm nhất là những người Dân Oan.

Trong thời gian vừa qua, do mất tin tưởng vào cách giải quyết khiếu nại của chính quyền; là đày tớ của nhân dân với công đoạn như: Chính quyền ra quyết định, khiếu nại thì cũng chính quyền giải quyết khiếu nại, theo kiểu vừa đá bóng, vừa thổi còi! Nên dân oan phải chọn con đường khiếu kiện ra tòa án với hy vọng luật pháp được thực thi nghiêm minh! Nhưng đây quả là một sai lầm tai hại!

Hàng trăm vụ Khiếu kiện hành chánh về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tại dự án: Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 đã được của TÒA ÁN NHÂN DÂN quận 2 xét xử sơ thẩm và tòa án thành phố HCM xét xử phúc thẩm: Cố tình Vi phạm Pháp Luật để tiếp tay người bị kiện, tước đoạt quyền lợi hợp Pháp chính đáng của công dân! Nhằm cưỡng chiếm nhà đất của nhân dân cách bất hợp pháp!

Bản án sơ thẩm và phúc thẩm cố ý làm sai lệch hồ sơ: Nằm ngoài ranh quy hoạch! Không có quyết định thu hồi đất! Đền bù căn cứ vào Luậtđất đai 1993 và Nghị Định 22/1998/NĐ-CP đã hết hiệu lực! Có nhiều điểm sai sự thực! Không tuân thủ Điều 8: Cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính, Điều 9. Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cánhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, Điều 83. Trưng cầu giám định vàĐiều 84. Trưng cầu giám định chứng cứ bị tố cáo là giả mạo, đã có dấu hiệu tội phạm yêu cầu Tòa án chuyển cho cơ quan điều tra xem xét về trách nhiệm hình sự theo Luật số 64/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010 LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH có hiệu lực ngày 01/07/2011; nhưng bị thẩm phán bác bỏ! Không chấp thuận yêu cầu của dân oan làngười khởi kiện: Người bị kiện phải cung cấp: Bản chính các bản đồ: Theo quyết định 367, 13585, 02BB và các bản chính Biên Bản cắm ranh cắm mốc Bản án Phúc Thẩm và sơ thẩm căn cứ vào Luật Đất Đai 1993 và NghịĐịnh 22/CP năm 1998; đã hết hiệu lực! Nhưng lại vi phạm nghiêm trọng ngay cả Luật Đất Đai năm 1993 và Nghị Định 22/CP năm 1998! Phán xử không theo Luật nào ; nhằm bảo vệ những người lợi dụng chức quyền quan liêu, tham nhũng!

I - Pháp Lý khu Đô thị mới Thủ Thiêm bị vi phạm

Quyết Định 367/TTg ngày 04/06/1996 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt qui hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm: 930 ha. Công Văn 190/CP-NN ngày 22/02/2002 cho phép thu hồi 770 ha đô thị mới và 160 ha tái định cư, thuộc các phường An Lợi Đông, Thủ Thiêm, An Khánh, một phần phường Bình An và Bình Khánh. Thành phố đã làm biến mất 160 ha tái định cư tại 5 phường, để chia cho 64 dự án phân lô bán nền, nên không có đất tái định cư cho dân. Theo kết luận thanh tra thành phố số : 445/KL-TTTP-KLI ngày 01/10/2008. Hiện nay đã thu hồi tràn lan tới 8 phường (thêm An Phú , Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi).

Quyết Định 1997/QĐ-UB ngày 10/05/2002 của UBND thành phố chỉ mới thu hồi 621,4 ha. Nhưng lại dùng bản đồ 02/BB-BQL giả mạo, cắt ghép, thu hồi tới 938,5 ha. Trùng ranh với Bản Đồ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thu hồi sai pháp luật tới trên 150 ha!

II - Mâu Thuẫn chính: Tòa án Phúc Thẩm hiểu và áp dụng Luật Pháp hoàn toàn khác với Chính Phủ và Nhà Nước:

Tổng Thanh tra Chính phủ có Kết luận số: 2908/TTCP-CIII ngày 25/12/2008 do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào ký, Kết luận số: 2574/BC-TTCP ngày 20/10/2009 do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh và mới nhất là Công Văn 813/TTCP-VP ngày 15/04/2011 xác định: Chính sách bồi thường Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm của UBND Quận 2 cónhiều sai phạm do cố tình Vi phạm:

1. Vi phạm Điều 21 Luật Đất Đai năm 1993: "Việc giao đất đang có người sử dụng cho người khác, chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồiđất đó".

2. Vi phạm Điều 28 Luật Đất Đai năm 1993: Trước khi thu hồi đất phải thông báo cho người đang sử dụng biết lý do thu hồi, thời gian, kế hoạch di chuyển, phương án đền bù thiệt hại.

3. Việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án KĐTM Thủ Thiêm lại căn cứ vào các qui định của Thành phố, các qui định này căn cứ vào luật đất đai 1993, Nghị định 22/1998/NĐ-CP và Nghị định 87/CP ngày 17/08/1994 đã hết hiệu lực!

4. Trình tự thủ tục thu hồi đất, không phương án đền bù giải phóng mặt bằng không thực hiện đúng qui định Điều 28 Luật Đất Đai 1993 và Điều 32 NghịĐịnh 22/1998/NĐ-CP! Những tồn tại về kiểm kê, chiết tính đền bù thiếu công khai minh bạch, tu tiện muốn đền bù cho ai bao nhiêu là do cảm tính!Cùng diện tích, nguồn gốc mà chênh lệch hàng chục lần, đã gây bức xúc cho người dân, dẫn đến khiếu nại gay gắt!

5. Việc Ông Lê Trọng Sang, nguyên Chủ tịch UBND Quận 2 ban hành Quyết Định: 05/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2009, có hiệu lực từ ngày 03 tháng 09 năm 2009. Chỉ đạo phải căn cứ vào Nghị Định 197/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Nghị Định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính Phủ để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm! Nhưng Chính Quyền hiện nay không thực hiện và cố tình vi phạm . Theo Khoản 2, Điều 14: sau khi có QĐ và chi trả bồi thường. Thì lập thủ tục thu hồi đất cho từng trường hợp! Đây là quy trình ngược! Vì không có QĐ thu hồi đất, nên dân đã nhận tiền đền bù, phải làm đơn xin tự nguyện di dời, sau đó Quận mới ra QĐ thu hồiđất đó! Điều này là vi phạm Luật Pháp.

6. Nhưng ngay cả Luật Đất Đai 1993 và Nghị Định 22/CP cũng bị vi phạm:

Thành phố HCM cho rằng: KĐTM Thủ Thiêm có tính đặc thù, vì : Diện tíchđất bị thu hồi lớn, qui mô giải tỏa di dời hơn 12.000 hộ, chưa có khu tái định cư cho người dân, và việc bồi thường kéo dài nhiều năm… Tất cả nhữngđiều này cho thấy năng lực quản lý yếu kém của chính quyền! Tại sao việc không đủ khả năng thực hiện dự án của chính quyền lại bắt người dân phải gánh chịu!? 160 ha tái định cư của dân chia cho 64 dự án (theo Kết luận của thanh tra thành phố) rồi báo cáo là không có đất tái định cư! Dự án lớn, nhưng lại lấy thêm hàng trăm ha tại An Phú, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi Tăng số hộ phải di dời lên gần 20.000 hộ . Cố tình vi phạm Quyết Định 367/TTg.

"Dự án chỉ mới triển khai thu hồi đất, chưa có kế hoạch đầu tư tổng thểcác hạng mục công trình theo qui hoạch của dự án, nên không lập phươngán chi tiết cho từng dự án thành phần. Đồng thời, do tính đặc thù của dự án, nên không thể điều tra hiện trạng, xác minh nguồn gốc pháp lý nhàđất và tính giá trị bồi thường, hỗ trợ cho toàn bộ số hộ bị ảnh hưởng để xác lập dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, xây dựng và trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo trình tự thủ tục của Nghị Định 22/1998/NĐ-CP đươc!" Nguyên văn kiến nghị số : 6087/UBND-PCNC ngày 23/11/2009 ( trang 5) của UBND thành phố HCM, do Phó Chủ Tịch thường trực Nguyễn Thành Tài ký là bản kiểm điểm, là lời thú tội và làbằng chứng cho thấy chính quyền cố tình vi phạm Pháp luật! Cố tình có chủ đích; không áp dụng và vi phạm luôn cả Nghị Định 22/1998/NĐ-CP.

7. Theo Tòa Phúc Thẩm: Luật đất đai 1993, sửa đổi bồ sung năm 1998 và2001; không có điều khoản nào qui định phải thu hồi đất từng hộ. Như vậy tòa án cố tình vi phạm Luật Pháp! Hiểu sai và xuyên tạc điều 28 luật đất đai !

8. Bị mất nhà, đất và bị biến thành con nợ

9. Cố tình vi phạm chỉ thị 05/2006/CT-TTg ngày 22/02/2006: Không được cưỡng chế buộc tháo dỡ nhà ở khi người bị thu hồi đất chưa được giải quyết chỗ tái định cư.

Nhưng Tòa Phúc thẩm tuyên xử: Luật đất đai 1993, sửa đổi bồ sung năm 1998 và 2001; không có điều khoản nào qui định phải thu hồi đất từng hộ. Vi phạm ngay cả Nghị Định 22/CP; Nhưng tòa phúc thẩm cố tình bao che cho bị đơn! Tiếp tay vi phạm Luật Pháp!

III - KHÔNG BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT

Quận 2 không ra quyết định thu hồi đất, theo khoản 2.1, Điều 2 QĐ 1997. Với mục đích thu hồi gian lận thêm diện tích ngoài qui hoạch ! Tòa án Thành phố và quận 2 đã trốn tránh trách nhiệm; khi cho đây là quyết định bồi thường, chứ không phải quyết định thu hồi đất, nên không xét xử việc thu hồi đất ngoài ranh qui hoạch! Tòa cố tính lẩn tránh các chứng cứ:

Căn cứ Pháp lý để UBND quận 2 ban hành các Quyết Định V/v bồi thường vàhỗ trợ thiệt hại, tái định cư là quyết định 1997/QĐ-UB ngày 10/05/2002. Nhưng các chứng cứ sau đây chứng minh nhà đất của dân khu phố 1, phường Bình An, KP 1, 2 phường Bình Khánh, quận 2, không bị ảnh hưởng bởi quyết định 1997/QĐ-UB:

Vì Quyết Định 1997 chỉ mới thu hồi 621, 4328 ha, trong tổng số 930 ha theo Quyết định 367 và Công Văn 190/CP-NN ngày 22/02/2002 cho phép thu hồi 770 ha đô thị mới và 160 ha tái định cư. Phạm vi quy hoạch chi tiết khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm bao gồm toàn bộ đất tự nhiên của các Phường: An Khánh, 169 ha, Thủ Thiêm 135 ha, An Lợi Đông 385 ha, tổng cộng: 689 ha, (chỉ mới thu hồi 621 ha) và một phần phường Bình An 169 ha, Bình Khánh 226 ha. Thành phố đã làm biến mất 160 ha tái định cư tại 5 phường, để chia cho 64 dự án phân lô bán nền, nên không có đất tái định cư cho dân. Theo kết luận thanh tra thành phố số: 445/KL-TTTP-KLI ngày 01/10/2008. Hiện nay đã thu hồi tràn lan tới 8 phường (An Phú, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi ) nhưng chỉ mới thu 621,4328 ha theo QĐ 1997.

1. Căn cứ vào ranh qui hoạch, theo Điều I, khoản 1 Quyết định 13585 /KTST-QH ngày 16/9/1998 của Kiến Trúc Sư Trưởng thành phố HCM, xácđịnh giới hạn khu ĐTM TT, về phía Đông giáp phần còn lại của phường An Khánh, Quận 2. Bản đ được duyệt kèm theo TL 1/2000. Yêu cầu cung cấp bản chính bản đồ này!

2. Theo tờ trình của Sở Địa Chính  Nhà Đất số: 4945/CV-GTĐ ngày 3/5/2002:Vị trí, ranh giới và diện tích khu ĐTMTT:

Vị trí: Phía Bắc giáp sông Sài Gòn, giáp ranh khu dân cư thuộc phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh

3. Theo Tờ trình của Ban Quản Lý ĐT-XD KĐTMTT số 06/TT-BQL ngày 3/5/2002 vị trí và ranh giới, diện tích như Tờ Trình 4945.

4. Theo bản đồ 02/BB-BQL Tổng diện tích theo ranh quy hoạch: 787ha 63.64 . Nhưng lại thu hồi tới 938,5 ha theo Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất giai đoạn kết thúc ngày 27/12/2005. Kính xin Tòa so sánh 2 Bản Đồ này sẽ thấy rõ : Trong số thu dư này, có nhà và đất của hộ tôi.

5. Quyết Định 65/2002/QĐ-UB ngày 11/ 6/2002 của UBND TP HCM V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết KĐTMTT theo theo Mục III , khoản 2 về Vị trí , đãchỉ rõ: Phía Đông giáp phường Bình Khánh, Bình An quận 2.

6. Theo Tờ Trình số: 1817/QHKT-ĐB2 ngày 18/08/2005, trang 4 và trang 7 Mục II, Điểm A.1 Quy hoạch chung xây dựng 1/5000 và 1/2000 đã xác định rõ: Phía Bắc giáp phường Bình Khánh, Bình An.

7. UBND TP đã căn cứ vào Tờ Trình này mà ban hành hai Quyết Định 6565 và 6566. Tại Điều I, khoản 1 Quyết Định 6566 phạm vi ranh giới: Phạm vi quy hoạch chi tiết khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm bao gồm toàn bộ đất tự nhiên của các Phường: An Khánh, 169 ha, Thủ Thiêm 135 ha, An Lợi Đông 385 ha, tổng cộng: 689 ha, (chỉ mới thu hồi 621 ha ) và một phần phường Bình An 169 ha, Bình Khánh 226 ha.

TTĐTMTT có ranh giới như sau: Phía Bắc giáp phần còn lại của phường Bình An, Bình Khánh Tổng diện tích khu đất: 657 ha.

8. Theo Điều 5 của Chỉ Thị 34/CT-UB ngày 20/12/2001: Giao Giám Đốc sởĐịa Chính-Nhà Đất, Kiến Trúc Sư Trưởng, Trưởng, Ban Quản Lý KĐTMTT vàChủ Tịch UBND quận 2 căn cứ theo qui hoạch được duyệt, phối hợp thực hiện trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày ban hành Chỉ Thị này, hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới KĐTMTT trên mặt đất, mặt nước vàcông khai quy hoạch bằng các hình thức để nhân dân biết và thực hiện.

Việc này UBND quận 2 đã thực hiện việc cắm mốc, nhưng không công khai cho nhân dân biết và thực hiện. UBND quận 2 chưa bao giờ công khai các cột mốc và giấu nhẹm đi như một vũ khí bí mật, để rối tùy tiện thu hồi đất của nhân dân. Yêu cầu Tòa án buộc UBND quận 2 cung cấp.

9. Theo Tờ Trình 06/TT-BQL ngày 03 /05/2002, ngay phần mở đầu đã xác định: "Thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM tại Công văn số: 718/UB-ĐT ngày 06/03/2002, ngày 29/03/2002 Ban quản lý KĐTMTT và Sở Địa chính-Nhà đất đã tiến hành xác định ranh giao đất của KĐTMTT tại thực địa, theo Bản Đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được Kiến trúc sư trưởng duyệt, tại Quyết Định 13585/KTST-QH ngày 16/09/1998 với sự tham gia của Kiến Trúc Sư Trưởng, UBND quận 2, UBND các phường: An Khánh, Bình An, Bình Khánh. Đơn vị thực hiện việc cắm mốc ranh giới và đo đạc xác định diện tích là Công Ty Đo Đạc Địa Chính-Công Trình thuộc Tổng Cục Địa Chính. (Bao gồm 8 Cơ Quan) Phường Thủ Thiêm và An Lợi Đông bị giải tỏa trắng, nên không cần cắm ranh mốc.


Tất cả các văn bản Pháp Luật trên; đều xác định khu phố I phường Bình Khánh, trong đó có nhà tôi, nằm ngoài ranh thu hồi đất theo QuyếtĐịnh 1997 /QĐ-UB ngày 10/05/2002.

IV - TÒA KHÔNG XÉT YÊU CẦU CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN

Tại phiên tòa phúc thẩm, những tình tiết quan trọng, không được tòa xét xử và cố tình bỏ qua: Khi cho là không có chứng cứ nào khác!

1. Quyết Định 1997 chỉ mới thu hồi 621, 4328 ha, trong tổng số 930 ha theo Quyết định 367 và Công Văn 190 của Thủ Tướng Chính Phủ cho phép. Quyếtđịnh 13585, Tờ Trình 4945, 06 và Quyết định 65 đều xác định ranh giới thu hôi đất chưa tới khu phố 1, phường Bình An, khu phố 1 & 2 phường Bình Khánh .

2. Theo khoản 2.1, Điều 2 QĐ 1997 có nêu rõ: Trách nhiệm của UBND quận 2 phải ra quyết định thu hồi đất và chỉnh lí biến động trên các giấy chứng nhân quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ dân trong khu vực. Hiện nay nhân dân trong khu vưc, chưa nhận được Quyết Định thu hồi đất cũng như chỉnh lí các biến động?

3. Quyết định áp giá căn cứ vào Luật Đất Đai năm 1993 và Nghị Định 22/CPđã hết hiệu lực thi hành!

4. Nhà đất chưa bị thu hồi mà tùy tiện áp giá đền bù để cưỡng chiếm là vi phạm Pháp Luật nghiêm trọng!

5. Yêu cầu tuân thủ Điều 8 : Cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính.

Điều 9. Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, Điều 83. Trưng cầu giám định và Điều 84. Trưng cầu giám định chứng cứ bị tố cáo là giả mạo, đã có dấu hiệu tội phạm yêu cầu Tòa án chuyển cho cơ quan điều tra xem xét về trách nhiệm hình sự theoLuật số 64/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010 LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH có hiệu lực ngày 01/07/2011; nhưng tòa án các cấp cố tình làm ngơ!

Trong phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn Nguyễn thị Ánh Hồng rất khôi hài; khi để trên bàn 3 củ khoai lang ; hội đồng xét xử chăm chú nhìn, rồi mỉm cười; nhưng không có biện pháp gì.

Đại diện viện kiểm sát nhân dân: Nguyễn Thị Ngọc; cố tình "ngu vờ" khi kết luận chỉ căn cứ vào những thông báo , văn bản của bị đơn ! Không hề căn cứ vào luật pháp nhà nước!

CON KIẾN MÀ KIỆN CỦ KHOAI !

TÒA ÁN XÉT XỬ THEO LUẬT RỪNG!

Hội đồng xét xử không căn cứ vào Luật Đất đai năm 2003!( luật hiện hành) mà căn cứ vào luật Đất đai năm 1993 đã hết hiệu lực thi hành! Nhưng khi tuyên án lại vi phạm nghiêm trọng các Điều 21 và 28 luật đất đai năm 1993! Xét xử không theo Luật nào mà theo luật "rừng". Sau khi tuyên án; các thẩm phán tâm sự gì với người khởi kiện?

Để tránh bị ảnh hưởng đến chiếc "ghế" của các thẩm phán; có vị làphó chánh án còn đang tại chức, vì có một phút yếu lòng; muốn trải lòng mình với các dân oan là người khởi kiện, nên xin được dấu tên các thẩm phán trong bài viết này và cũng là cách trả ơn với những người còn chút lương tâm; dù đã tuyên án bất lợi cho dân oan theo chỉ đạo của chính quyền, mà còn cảm thấy áy náy lương tâm! Vìkhông dám tuyên xử theo pháp luật; hành vi này an ủi phần nào nỗi bức xúc của người khởi kiện; mặc dù bị xử ép trắng trợn, xử theo chỉ đạo, xử theo đơn đặt hàng và sau hết là xử theo luật rừng! Việc này phần nào nói lên thực trạng không độc lập, hoàn toàn bị lệ thuộc vào người có chức vụ quyền hạn của cái gọi là: Tòa án nhân dân.

Sau phiên xử hành chánh của người khởi kiện tên S, thẩm phán C mời người khởi kiện vào phòng đóng cửa tâm sự: Rất tiếc; Tôi không thể giúp gìđược hơn, thôi ráng cố gắng kháng cáo, rồi xin làm thủ tục giám đốc thẩm tại tòa án tối cao, lúc đó mới có thể thắng kiện được.

Tương tự các thẩm phán X , H , N cũng cùng tâm trạng, tâm sự với các nguyên đơn, động viên nên theo tới cùng, chắc chắn sẽ thắng kiện, khi xét xử lại tại tòa án tối cao; vì ở đây chúng tôi không thể có cách nào khácđược.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Thẩm phán L còn tâm sự với một đảng viên là nguyên đơn: Đồng chí biếtđấy, đảng lãnh đạo toàn diện, khu đô thị mới Thủ Thiêm là sự nghiệp chính trị của đảng, nên phải tuân theo chỉ đạo, cải cách tư pháp có đấy, nhưng chỉ là để tuyên truyền, chưa biết bao giờ mớiáp dụng! Đồng chí có lý lắm, nhưng tôi không thể tuyên cho đồng chí thắng được! Mong đồng chí thông cảm và hiểu cho!

Thực thà nhất là thẩm phán C: Người khởi kiện hoàn toàn đúng, nếu không bị chỉ đạo; 100% tôi sẽ tuyên thắng kiện! Nhưng tôi không thể làm gì khác được!

Trong thời gian đầu, mới có một số vụ án hành chính, các thẩm phán, hội thẩm nhân dân và vị đại diện viện kiểm sát nhân dân cón truy vấn người khởi kiện, còn sách nhiễu này nọ, nhưng sau khi dân oan nêu đầy đủ các chứng cứ cố tình vi phạm pháp luật của chính quyền một cách thuyết phục, thái độ các vị này đã đổi khác, ôn hòa và dễ chịu hơn !

Cũng vậy, tại tòa phúc thẩm, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các vị thẩm phán đối xử rất căng thẳng, dối với những người dám khởi kiện chính quyền nhân dân! Nhưng sau khi nghe các người khởi kiện trình bày và trưng các chứng cứ, thì các vị này thay đổi thái đ ôn hòa với nhân dân, truy vấn bị kiện là chính quyền: Tại sao người ta khởi kiện Chủ Tịch UBND mà chỉ toàn cho nhân viên tép riu đi hầu tòa!?

Tòa án thành phố nghĩ ra một chiêu độc để trốn trách nhiệm là: Gởi công văn yêu cầu UBND thành phố xác định nhà các người khởi kiện nằm hoàn toàn trong ranh thu hồi đất, sau đó UBND thành phố chỉ đạo Sở Qui hoạch kiến trúc ra văn bản xác định trả lời cho tòa án và tòa án chỉ việc căn cứ vào văn bản này mà bác kháng cáo của dân oan!

Sự việc này chắc chắn còn kéo dài, vì hiện nay người dân lại tiếp tục khởi kiện sở qui hoạch kiến trúc vì ban hành các văn bản trái luật, nhằm bảo vệ người bị kiện và dân oan cũng đã khởi kiện sở tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh; dùng bản đồ giả, để thu hối đất cách bất hợp pháp của nhân dân./.


Người Thủ Thiêm

No comments:

Post a Comment