09 August 2012

xuôi ngược trên CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC - Bài số 5

xuôi ngược trên
CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
Bài số 5
HỒ TẤN VINH
 
Thư gởi những người Đối Kháng ở hải ngoại
 
 
Quí vị là những người từng sống và phục vụ cho chế độ cộng sản.
Quí vị thấy rõ những sai trái của chế độ và quí vị có chỉ trích chế độ và quí vị đã rời chế độ.
Như vậy tôi có thể cho rằng quí vị mong muốn có sự thay đổi chế độ.
Tiếng nói của quí vị có một tầm ảnh hưởng lớn đối với mọi người Việt Nam và nhứt là đối với các đồng chí cũ của quí vị. Nhưng tiếng nói cá nhân bấy lâu nay không có kết quả cụ thể vì tánh cách rời rạc của nó.
Nếu nó được phối hợp nhịp nhàng với những tiếng nói khác trong nước thì ảnh hưởng sẽ mạnh mẽ hơn.
Trong tương lai, không biết ngày nào và vì những đòi hỏi gì, LỰC LƯỢNG VIỆT NAM trong nước sẽ có LỜI KÊU GỌI.
Tôi nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội cho người ngoài nước và người trong nước giúp sức nhau trong mong ước cứu nước.
Vì ngày giờ sắp tới ta không biết và cái yêu sách của người trong nước nêu ra, ta cũng không biết luôn nên sự ủng hộ là hoàn toàn vì tin tưởng nhau và không có điều kiện.
Vì tôi đang sống ở ngoại quốc, tôi không có tư cách nhắn gì với những người Đối Kháng trong nước vì có những nguy hiễm mà họ phải đắng đo.
Vì ngưỡng mộ sự ngay thẳng trí thức của quí vị, tôi chỉ xin đặt vấn đề công khai với những người Đối Kháng đang ở ngoại quốc, quí vị có sẳn sàng tiếp tay cho LỜI KÊU GỌI sắp tới không?
 
HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 9 tháng 8 năm 2012
 
(còn tiếp)
 
TB: Có một số bạn đọc yêu cầu gởi vài bài quí vị còn thiếu.
1.    Mê hồn trận Quốc Cộng
2.    Liên Sô sụp đổ
3.    Viết về HỒ VĂN NGÀ
4.    Từ đỉnh cao tự do dân chủ
5.    Viết về TRUY PHONG
6.    Việt Nam đi về đâu?
7.    Tương quan lực lượng CSVN và NVHN
8.    Lực Lượng Việt Nam – 7 bài
9.    Những con đường cứu nước – 4 bài
10.                  Mấy vần thơ cũ
11.                  Nước xuôi dòng
12.                  Xuôi ngược trên CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC – 5 bài – còn nữa

No comments:

Post a Comment