20 March 2013

CÁM ƠN TIỀN NHÂN

CÁM ƠN TIỀN NHÂN


HỒ TẤN VINH


Thăm thẳm đường lưu lạc

một cơ hội ngàn năm

hãy cùng nhau mà lót

những viên gạch hồi tâm

 

hởi những người con cưng của đất nước

lúc Tổ Quốc cần

ta có nhịp bước với non sông?

 

con cháu chúng ta sau này sẽ

quỳ gối, cúi đầu

cám ơn tiền nhân.

 


HỒ TẤN VINH

Melbourne

20/3/2013
Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí


No comments:

Post a Comment