28 February 2014

Vấn đề GHPGVNTN là Phật giáo hay không?

Vấn đề GHPGVNTN là Phật giáo hay không? 

Chắc có lẽ tôi phải lập lại,

Phật giáo là một tôn giáo. Không thể nào thay đổi được. 
 
Giáo hội Phật giáo Việt nam, Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất là hai giáo hội khác nhau. Nhưng không phải hai tôn giáo khác nhau, hiểu chưa? Nếu nói nữa, thì Về Nguồn, Thống Nhất Hoa Kỳ, Tăng Đoàn Phật giáo Thống nhất không phải là ba cái tôn giáo khác nữa mà vẫn là Phật giáo. Hàng chục, hàng trăm giáo hội, vẫn là để thực hiện đúng con đường tu theo một Tôn giáo là Phật giáo. Mỗi Giáo hội có thể theo một tông phái khác nhau vì lập trường tu, nhưng họ không phải là những tôn giáo khác nhau, cách tu, cách sinh hoạt Tăng có thể khác nhau, nhưng cũng không thể phá vỡ được Phật, Pháp, Tăng là đường lối đã đặt ra cho một tôn giáo là Phật giáo. 

Nếu ai chưa thể hiểu được căn bẳn này, thì đừng chửi bậy bạ các Tăng sĩ Phật giáo nữa. Cần phải biết căm cái mồm lại.

Sở dĩ Công giáo là một tôn giáo vì đó là một thứ đảng phái chính trị theo tôn giáo. Công giáo hay Công giáo Vatican là thủ phạm đã diệt các tông đồ chính thống theo Chúa Giê Su. La Mã là kẻ thù của Chúa giê su, đã không thể kiểm soát được số tín đồ chính thống. Diệt không được, thì phải thống trị lấy họ, sở dĩ Công giáo có thể nhanh chống phát triển thời kỳ sơ khởi vì hai lý do. Do bộ máy tài chính, chính trị La mã và có quân đội sẵn sàng chuyển biến (convert) sang áp dụng Công giáo là đà tiến thống lãnh Âu châu. Và lý do thứ hai là có sẵn tính đồ. Công giáo vẫn chỉ là một tông phái trong Thiến chúa Giáo, chứ không thể đồng nhất Thiên chúa giáo là Công giáo và ngược lại. Thành ra, trên diễn đàn này, có bọn phản quốc ca tụng Công giái dữ lắm, nhưng đến khi các ông Trần Chung Ngọc, Trần Quang Diệu, Duyên Sinh v.v. vạch mặt bọn Công giáo phản quốc, tức bọn lợi dụng chủ thuyết Thiên chúa giáo theo tông phái Công giáo để thực hiện mưu đồ chính trị, thì thấy rằng Công giáo là quá xấu hổ, nên bọn chúng bọ chạy luôn không dám nói tới Công giáo của mình mà phải ôm lấy "Thiên Chúa Giáo" và cho rằng chúng tôi đánh phá Thiên Chúa Giáo. Cả lũ ngu xuẫn đều tin vào điều láo khoét đó, một cái thứ lừa gạt đơn giản vậy mà còn tin theo, thì làm sao có đủ trí thức, ý thức, trí tuệ, tri thức, và bản năng căn bản của một con người để mà hiểu? 

Trở lại vấn đề GHPGVNTN. Những thắc mắc của Phạm Hoàng Vương, của Hương Trầm, Hoàng Anh Tuấn v.v. và cả Lữ Giang, Nguyễn Thọ Phi, và Colleen Hà. 
 
- Với Giáo Sư Võ Văn Ái, tôi vẫn một mực kính trọng Giáo Sư vì một lý do. Giáo sư vẫn là Phát ngôn nhân của GHPGVNTN. Là một Phật tử, tôi vẫn tin rằng GHPGVNTN làm đúng. 
 
- Với Tăng Đoàn Phật GIáo Thống Nhất, tôi có những bất đồng không phục họ, nhưng tôi vẫn kính trọng họ, vì họ nói có phần đúng. 
 
- Với "Quốc Doanh" tôi vẫn một lòng kính trọng họ, vì Các tăng ni có Theo Quốc Doanh, nhưng họ không làm tay sai cho VC giết người cướp của. Tại sao chửi họ được? Chỉ có bọn phản quốc ngu xuẫn theo Công giáo đảng mới căm thù Phật giáo Quốc Doanh. Với GS Võ Văn Ái có chỉ trí họ cũng đúng vì có vấn đề chia rẽ trong lập trường chính trị, nhưng tôi tin rằng những khía cạnh có chống nhau, trong vấn đề chính trị, lập trường tông phái v.v., nhưng vấn đề nhân quyền, pháp nạn thì tôi tin rằng tất cả đều thấy có vấn đề pháp nạn và chống cộng cũng có xãy ra trong tất cả mọi phe từ GHPGVNTN cho tới GHPGVNQD. Nhưng phương cách ứng xử của hai phe đối với đảng VC cũng có khác nhau. Nhưng chuyện Hai giáo hội này nắm chính quyền là không bao giờ xãy ra, phản quốc? không bao giờ. Nhưng GIáo hội Công giáo có khả năng nắm đầu bọn tay sai phản quốc để chia rẽ dân tộc, bán nước cầu vinh, thực thi chính sách giết dân tộc, chia rẽ tổ quốc thì có xãy ra, sẽ xãy ra và có thể mãi mài tồn tại là ngày nào bọn chúng có quyền lực trong tay thì chúng sẽ lập lại bởi đó là giáo điều chính trị của bọn chúng. 

Thành ra, trong tất cả vấn đề mà các phe Phật giáo, sở dĩ tôi tôn trọng họ, vì tất cả các giáo hội này không có bên nào có chính sách giáo điều dạy con người VN phải phản quốc, giết người, tàn phá dân tộc, bán nước. 

Thống nhất Phật giáo? Phật giáo đã là một tôn giáo, không cần thống nhất. Nhưng phải Thống nhất PHật giáo vì phải có một giáo hội. Một giáo hội Thống nhất là cần thiết. Tại sao? 
Tại vì có Thống nhất chung một cơ cấu tổ chức tôn giáo để có thể thực hiện nhiệm vụ hoằng pháp, hiếu đạo, giúp đời. 

Thời kỳ Diệm vẫn có Phật giáo. Nhưng các tín đồ Phật giáo bị ngược đãi, tăng ni bị bọn công giáo đàn áp và phải có Giáo hội để bảo vệ cho sinh hoạt tôn giáo là cần thiết. Bọn công giáo dưới chiêu bài của bọn Diệm đàn áp Phật giáo là tội ác, vì chúng không muốn Phật giáo phát triển, và điều phải làm là đàn áp tăng nhi, tiêu diệt Giáo hội Phật giáo. Tại sao phải thống nhất Giáo hội? Đó là để có đủ sức đoàn kết trãi rộng toàn quốc để đòi hỏi tự do tôn giáo mà bọn Công giáo đã đàn áp là rõ ràng. 

Phật giáo chỉ có một, Phật giáo có thể phát triển hay không là tùy vào phương thức sinh hoạt của một giáo hội. Nhưng giáo hội không phải là một tôn giáo. Công giáo là một giáo hội, nhưng nó không phải là một tôn giáo, mà là một tông phái trong tôn giáo gọi là Thiên chúa giáo. Chửi cha mắng mẹ bọn tay sai Công giáo cũng không thể gọi là đánh phá Thiên Chúa Giáo được, vì bản chất của bọn đảng giáo hội Công giáo chỉ là một bọn thủ lợi quyền chính trị vẫn không thể nào đi đúng con đường thánh thiện của Chúa Giê Su. Và Chúa Giê Su cũng không bao giờ là một tên thật sự thánh thiện mà chỉ là một tên lừa gạt đức tin, người phàm đầy vọng ngữ, không cha do Mẹ là gái mãi dâm hoặc nô lệ mại dâm, nô lệ hoặc người phụ nữ bị hảm, hoặc đã phải bị cái gì đó mà có thai đẻ ra Jesus. 

Jesus thật ra cũng không phải là một người, mà nó là một danh từ thánh thiện. Chứ không phải là một con người. Vì thế Jesus là thánh thiện, rất đúng. Và con người thờ Jesus là vì họ thờ thánh thiện, muốn tôn thờ một đức tin, một niềm tin. Đã là con người thì chúng ta đều muốn có Đức tin, muốn mong được tốt hope (hope), và muốn được cứu rỗi vì chúng ta yếu đuối chúng ta cần một quyền lực vũ trụ cứu chúng ta (a savior). Những cái này là điều tốt của Thiên Chúa GIáo vì nó là một triết đạo (philosophy), nhưng khi thực hiện trong một cơ chế, do sự tin tưởng của nhân loại đặt vào một tổ chức (giáo hội) quá mạnh là do sức mạnh niềm tin, và trong niềm tin đó, cái tập đoàn điều hành mua bán tâm linh đẻ ra đủ thức chức trọng quyền cao và con người trở thành nạn nhân của bọn người phàm không thánh thiện mang chức Linh Mục, Giám Mục nó vẫn là vấn đề chính trị tổ chức và quyền thế, thành ra, công giáo chỉ là một đảng phái chứ không phải một tôn giáo.

Từ đó, ngay cả bọn phản quốc đội lốt công giáo làm chính trị thấy rõ điều này, Danh từ "Công giáo" đã bị phá sản, nên các tên mọt nát thánh giá trên diễn đàn từ bảo vệ "Công giáo" bị dư luận đánh bại, chúng chuyển sáng ôm cái phao "Thiên Chúa Giáo". Tôi tấn công bọn chúng về "Công giáo" chính trị đảng, chết cha chúng nó té nhào, nên ôm cái phao "Thiên chúa giáo" tưởng đâu ngon cơm, ôm lấy cái phao "Thiên chúa giáo" thì bị Trần Quang Điệu, Duyên Sinh, Trần Chung Ngọc đánh cho bò càng, bò sát. 

Tôi nói rồi, tụi chúng có phản biện ra sao, thì chỉ có một kết quả thôi. Cái kết quả của Công giáo đảng là đại thắng xâm lược các dân tộc, và bọn dân tộc nào theo Công giáo đảng đều phải bị bỏ chạy bò càng nhất là nếu chúng đã đụng phải tinh thần dân tộc Việt nam. 

Thành ra, chúng ta đã thấy, Vatican có thể thắng lớn tại VN, nhưng lũ tay sai súc sanh của chúng tại VN có giết hại nhà Tây sơn, nhà Nguyễn, thì cũng bị dân tộc VN đánh chạy sút quần.


Góp ý về vấn đề GHPGVNTN là Phật giáo hay không?
 
Nếu bọn công giáo tấn công Phật tử, dĩ nhiên là chúng đánh phá Phật giáo.
 
Nhưng người Phật tử bảo vệ GHPGVNTN, hay Về Nguồn không thể cho rằng GHPGVNTN là tôn giáo được. 
 
Trái lại, GHPGVNTN là một Giáo hội, hàng chục giáo hội đấu tranh cho Phật giáo.
 
Bọn công giáo tấn công GHPGVNTN cũng là tấn công Phật giáo. 
 
Ngược lại, Công giáo là một giáo hội, một đảng phái chính trị, thì ai vạch mặt đảng này không thể nói là chúng ta đánh phá Thiên Chúa Giáo. Vì Thiên Chúa Giáo rộng lớn hơn Công giáo đảng giáo hội. 
 
Cái mà các Giáo hội Phật giáo gốc VN đấu tranh cho Dân tộc và Phật giáo tất nhiên phải được tôn trọng.
 
Nhưng bọn Công giáo đảng chỉ làm lợi ích cho Công giáo đảng, hại cho Dân tộc thì chúng phải bị vạch mặt. 

Nếu chúng ta là người da trắng, chúng ta có thể nói ai đánh phá Công giáo là đánh phá Thiên chúa giáo. Vì người da trắng (âu châu) theo chủ thuyết dân tộc da trắng. Chúng ta là người da vàng, theo chủ thuyết dân tộc Á đông. Không thể nói rằng chúng ta là người Công giáo, hay người Thiên chúa giáo, vì Thiên chúa giáo và Giáo hội Công giáo chỉ là những thức tổ chức và chủ thuyết dân tộc Da trắng, dân tộc Hebrew tin tưởng rằng Dân tộc họ từ trời xuống, do chúa trời tạo ra, họ có khả năng thống lãnh mọi dân tộc khác. Là người Việt nam, chúng ta không thể chấp nhận điều đó và ngu xuẩn tin vào chủ thuyết dân tộc của các quốc gia ngoài lãnh thổ Việt nam đội lốt tôn giáo.

Một lần nữa, cũng thế, Phật giáo phát sinh từ Ấn độ, do một người Á châu sinh ra, Ông cố tâm tu để giải thoát nhân loại khỏi chiến tranh, sanh lão bệnh tự đau thương và cố công tu để cho nhân loại sống hòa bình hạnh phúc. Phật giáo tại VN cũng không có mục tiêu chủ trương bảo tồn một giáo hội nào tại Ấn độ, hay ngoài lãnh thổ Việt nam. Vì thế, không thể nói rằng Phật giáo du nhập từ Tàu, từ Ấn là có hại cho dân tộc ta. Ngược lại, Công giáo đảng tổ chức làm lợi cho ngoại bang, hại cho dân tộc, cung phụng cho một chủ thuyết du nhập từ ngoại bang vì quyền lợi ngoại bang, hại cho dân tộc ta nên phải lên án. 

Không bao giờ có thể so sánh được rằng Phật giáo du nhập từ ngoại bang, thì Công giáo đảng, và Thiên chúa GIáo du nhập từ ngoại bang có thể coi là đồng điều ích lợi. Bởi hậu quả lợi ích đó có khác rất nhiều. Phật giáo đem lợi ích cho dân tộc, không bán bổ giết hại Dân tộc ta, không tàn phá, chia rẽ Dân tộc ta. Nhưng bọn đảng Công giáo đã vì chủ thuyết Thiên chúa giáo hai lần tàn sát dân tộc ta, chia cắt đất nước ta, xóa bỏ tên nước ta khỏi bản đồ thế giới. 

Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không phải Phật giáo. Nhưng đánh phá bất cứ giáo hội nào của người Phật tử VIệt nam là đánh phá Phật giáo. 

Hiểu chưa? 

Giác Hạnh

No comments:

Post a Comment