01 March 2014

Tuổi Trẻ


Tuổi Trẻ
 Samuel Ullman (1840-1925)

Tuổi trẻ không phải là vấn đề thời gian sống; nó là vấn đề thuộc cái Tâm; không phải là vấn đề má còn hồng, môi còn thắm và gối còn mềm; nó là vấn đề của ý chí, khả năng tưởng tượng, của những xúc cảm mạnh mẽ; nó là sự tươi mát của mạch sống.

Tuổi trẻ có nghĩa là tính khí can đảm đè nén được sự rụt rè thèm khát, phiêu lưu vào tình yêu dễ dãi. Điều này chỉ có ở lứa tuổi sáu mươi hơn là lứa tuổi hai mươi. Không một ai trở nên già chỉ vì tuổi tác. Chúng ta già chỉ vì chúng ta bỏ rơi những lý tưởng.

Năm tháng có thể làm cho da nhăn, nhưng không thể làm nhăn nhúm tinh thần chúng ta. Lo âu, sợ hãi, mất tự tin sẽ bẻ gẫy trái tim và biến tinh thần thành tro bụi.

Sáu mươi hay mười sáu, trong mọi con người đều có sự cám dỗ của những gì kỳ ảo, sự ham muốn giống như trẻ con thèm khát muốn biết cái gì sắp xảy ra và vui thích trò chơi của cuộc đời. Ngay giữa trái tim tôi và bạn là một trạm vô tuyến; chừng nào nó còn nhận được những tín hiệu đẹp, hy vọng, vui vẻ và  mạnh mẽ từ người khác và từ vô tận, lúc đó bạn còn trẻ.

Khi bầu trời hạ thấp và tinh thần bạn vây phủ bởi tuyết hòai nghi và băng bi quan thì bạn trở nên già, dù bạn đang ở tuổi hai mươi, nhưng khi nào bầu trời của bạn dâng cao, bắt được làm sóng lạc quan, thì có hy vọng bạn chết trẻ ở tuổi tám mươi.
Bản dịch của Đào Văn Bình
 
Youth

Youth is not a time of life; it is a state of mind; it is not a matter of rosy cheeks, red lips and supple knees; it is a matter of the will, a quality of the imagination, a vigor of the emotions; it is the freshness of the deep spring of life.

Youth is a temperamental predominance of courage over timidity of the appetite, for the adventure over the love of ease. This often exists in a man sixty more than a body of twelve. Nobody grows old  merely by a  number of years. We grow old by deserting our ideals.

Years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul. Worry, fear, self distrust bows the heart and turns the spirit back to dust.

Sixty or sixteen, there is in every human being's heart the lure of wonder, the unfailing child-like appetite of what's next, and the joy of the game of living. In the center of your heart, there is a wireless station; so long as it receives message of beauty, hope, cheer, courage and power form men and from the infinite, so long are you young.

When the aerials are down, and your spirit is covered with snows of cynicism and the ice of pessimism, then you are grow old, even at twenty, but as long as your aerials are up, to catch the waves of optimism, there is hope you may die young at eighty. 
Samuel Ullman (1840-1925)

Vài Nét Về Cuộc Đời của Samuel Ullman:
Theo Wikipedia, ông là một nhà doanh thương, một nhà thơ Hoa Kỳ và là người theo chủ nghĩa nhân đạo (Humanitarian). Ông được nhớ tới ngày hôm nay là vì bài thơ "Youth" (Tuổi Trẻ) rất được Thống Tướng McArthur ái mộ. Tướng McArthur đã  cho treo bài thơ trong văn phòng tại Tokyo khi ông trở thành Tư Lệnh Đồng Minh Tối Cao tại Nhật Bản. Ngoài ra ông thường trích dẫn một vài đọan của bài thơ trong các bài diễn văn khiến cho bài thơ nổi tiếng ở Nhật Bản hơn là ở Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment