23 April 2011

Hình ảnh phát quà Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa tại chùa Liên Trì, Sài Gòn

Hình ảnh phát quà Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa
tại chùa Liên Trì, Sài Gòn


Kim Thu thực hiện
 
 
Chủ nhật, 17 tháng 4, 2011
 
Một lần nữa, theo truyền thống Từ Bi của Phật Giáo, Chư Tăng và Phật Tử Chùa Liên Trì lại mở rộng cửa Chánh Điện đón tiếp những mảnh đời đau khổ TPB.

Nhận được sự giúp đỡ của Cộng Đồng Ân Nhân Phật Tử Hải Ngoại, Hòa-Thượng Không Tánh đã tận tình cứu trợ Những Anh Em TPB gặp cảnh ngộ khó khăn đến Chùa cầu xin giúp đỡ.

Sau bữa ăn no, H-T. mời AnhEm TPB lên Chánh Điện nhận mỗi người 5Kg và phong bì 400.000$vn, H-T. đã phát ra gần 60  phần quà, (55 phần, sau đó Anh Em lại đến thêm 3 người nữa.., H-T. vẫn ân cần cho thêm ! )  đã thăm hỏi giúp đỡ đến Người TPB vì già yếu chậm chạp đến sau cùng, đó là Đại Úy Hoàng hà Thanh ( 81 tuổi!, đã mòn mỏi vì theo đuổi khiếu nại xin lại ...một phần nhà đất của chính mình!! ). Ngoài ra còn 33 TPB rủ nhau đến thêm, H-T. vẫn an ủi cho mỗi Người 5Kg và biếu tặng  mỗi AnhEm 100.000$vn..Mặc dù ngân qũy gửi về có hạn, nhưng H-T. không muốn bất cứ TPB/VNCH nào vì hoàn cảnh đã tìm đến với Chùa Liên Trì mà lại buồn phiền vì ra về tay không!


Hình ảnh các Anh Em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa

             

Hình ảnh Anh Em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa đang dùng cơm trưa

 
 
 
  
 
Hình ảnh HT Thích Không Tánh đang phát quà cho TPB/VNCH

 
 
 
 
 
 
 
 
 Công an mật vụ ...

 Con Dân Nước Việt là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment