07 April 2011

Luật sư Trần Lâm gởi kiến nghị về vụ án CHHVCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Hà Nội ngày 5 tháng 4 năm 2011


Kính gửi :  
Ông Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao ,
Ông Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam


Tôi là Trân Lâm , 87 tuổi, Nguyên Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao, hiện là luật sư Đoàn Luật sư Hải phòng , xin gửi kiến nghị lên hai ông với nội dung sau , trong vụ án Cù Huy Hà Vũ mà Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội vừa xử hôm qua ( 04/ 04/2011).

Kiến nghị I : Xin ông Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm vì Hội đồng xét xử đã cưỡng chế một luật sư rời khỏi phòng xử,và 3 luật sư còn lại tự động rời phòng xử . Tôi chưa rõ việc này do quyết định của Chủ toạ phiên toà hay của Hội đồng xét xử , hơn nữa có ý kiến của Kiểm sát viên giữ quyền Công tố hay không ? 
Tóm lại , phiên toà xét xử đã vi phạm Luật tố tụng : xét xử mà không có luật sư .
Trong trường hợp này , người ta hoãn phiên tòa , để chuẩn bị và tiến tới xét xử lại từ đầu .

Kiến nghị II : Đề nghị ông Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam xem xét lại và có thái độ về các hành vi của các luật sư : 
a- Tự do rời bỏ phòng xử khi việc xét xử đang tiến hành , không coi đó là hành vi vô hiệu hoá việc xét xử . 
b- Có 2 luật sư đến làm việc với bị cáo Cù Huy Hà Vũ về việc bị cáo có từ bỏ yêu cầu để luật sư Trần Lâm tham gia phiên toà . Đây là một hành vi trái với tập quán nghề nghiệp !

Tôi xin kiến nghị ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm và tổ chức xét xử lại từ đầu.
Kính mong ông Chánh án Toà án Tối cao và ông Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam có phán quyết kịp thời. 
Xin gửi kèm bản sao :
1) - Quyết định của Toà án Nhân dân Hà Nội ngày 22/3/2011
2) – Biên bản ghi lời khai của bị cáo Cù Huy Hà Vũ về việc từ chối luật sư Trần Lâm 

Xin kính gửi lên ông Chánh án Toà án Nhân Dân Tối Cao , ông Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam lời chào trân trọng .

Luật sư Trần Lâm


http://bit.ly/g1hDFv


Con Dân Nước Việt là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment