16 May 2011

Nỗi ám ảnh của đảng Cộng sản Việt Nam

Nỗi ám ảnh của đảng Cộng sản Việt Nam


Nguyễn văn Trần


Trong Tạp chí cộng sản, số tháng 4/2011, Mai Anh cho phổ biến một bài nhận định tình hình đảng và Nhà nước cộng sản Hà Nội bị trong và ngoài nước tấn công kịch liệt trên lãnh vực Nhân quyền và Dân chủ. Tác giả nêu lên những lực lượng tấn công gồm có ở trong nước và ở bên ngoài, phân tích chiến thuật tấn công và đề nghị cho cán bộ đảng cách ngăn chận và phản công. Nhưng qua bài viết của Mai Anh có giá trị như một chỉ thị của đảng, chúng ta nhận thấy đảng cộng sản thật sự đang đuối lý trên mặt trận Nhân quyền và Dân chủ hiện nay. Đó quả thật là những thắng lợi bước đầu rất phấn khởi của "Phe thù địch của đảng cộng sản Hà Nội", tức những lực lượng tranh đấu Nhơn quyền và Dân chủ trong nước và hải ngoại hiện nay.

Đảng cộng sản và Nhà nước Hà Nội gọi mặt trận "Nhơn quyền và Dân chủ" là chiến lược "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Chiến lược này là luôn tìm cách tấn công mạnh vào các mục tiêu nhạy cảm như dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc mà chế độ độc tài ở Hà Nội đang vi phạm có chủ trương.Mặt trận Nhơn quyền và Dân chủ là nỗi ám ảnh thật sự


Chiến lược "diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch" là nỗi ám ảnh của Hà Nội được Mai Anh bộc lộ "Đặc biệt từ sau năm 1991 đến nay, lợi dụng sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu, các thế lực thù địch ngày càng gia tăng sử dụng các vấn đề nhạy cảm Dân chủ và Nhân quyền để chống phá, nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN, hướng Việt Nam đi theo chế độ tư bản chủ nghĩa. Về cơ bản, hoạt động của các thế lực thù địch chống ta tập trung vào vấn đề dân chủ, nhân quyền luôn gắn liền với vấn đề tôn giáo, dân tộc nhằm can thiệp, gây sức ép, kích động chủ nghĩa ly khai gây mất ổn định chính trị - xã hội diễn ra ngày càng gay gắt, ráo riết tập trung vào các hoạt động chủ yếu thông qua các tổ chức quốc tế, các đạo luật, các báo cáo lên án Việt nam vi phạm Nhân quyền, Dân chủ".

Hà Nội biết rất rõ "vấn đề nhân quyền và nghĩa vụ thực hiện nhân quyền là mối quan tâm chung của nhân loại, là một trong những vấn đề mang tính toàn cầu", nên Hà Nội vô cùng lo sợ các nước phương Tây đang gia tăng bảo vệ và thúc đẩy thực hiện vấn đề này. Họ sẽ can thiệp và có những biện pháp mạnh sử lý Hà Nội khi vi phạm. Những buổi điều trần, hội thảo, họp báo, ra tuyên bố, ban hành nghị quyết của các Tổ chức tranh đấu Nhơn quyền và Dân chủ… đều là những hình thức lên án Hà Nội vô cùng hữu hiệu đã làm cho đảng cộng sản phải lo tìm tìm cách đối phó. Hà Nội rất sợ phản ứng của các cơ quan, tổ chức, như: Bộ Ngoại giao Mỹ, Uỷ ban tự do tôn giáo quốc tế Mỹ, Nghị viện Châu Âu, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW), Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI)…vì trong các báo cáo hàng năm đều xếp Việt Nam vào danh sách những nước vi phạm Nhơn quyền nghiêm trọng. Thực tế, Việt Nam vẫn tiếp tục chẳng những đàn áp người dân tộc thiểu số mà còn sát hại hàng loạt người dân tộc thiểu số như vừa rồi giết gần 60 người Hmong, đàn áp và cướp đoạt tài sản tôn giáo, khủng bố các chiến sỹ Nhơn quyền và Dân chủ, cướp đoạt tài sản của nhơn dân và nhứt là của nông dân, xuất khẩu lao động thu tiền trong chiến dịch xóa đói giảm nghèo vừa khéo léo cướp đoạt ruộng đất thế chấp ngân hàng của nông dân ghèo Miền Bắc và Trung. Hà Nội bị thế giới lên án vi phạm nhơn quyền vì vẫn duy trì và áp dụng Nghị định 31/CP nhằm bỏ tù tại tư gia mọi người một cách tùy tiện.Hà Nội bị bao vây trong Mặt Trận Nhơn quyền và Dân chủ


Đáng chú ý gần đây, trong báo cáo nhơn quyền năm 2009, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục lên án Việt Nam gia tăng đàn áp những người tranh đấu Dân chủ và Nhơn quyền ôn hòa, các nhà báo nói sự thật, các blogger, tước đoạt quyền tự do ngôn luận, lập hội, tự do tôn giáo, sử dụng hệ thống tư pháp đàn áp những người bất đồng chính kiến, ngăn cấm thành lập các công đoàn độc lập của người lao động, tình trạng tham nhũng gia tăng, ….

Cùng quan điểm với Mỹ, ngày 17/3/2010, Bộ ngoại giao Anh công bố "Báo cáo Nhơn quyền năm 2009" của các nước trên thế giới. Nội dung nhấn mạnh tầm quan trọng của "Nhơn quyền" trong các mục tiêu chính sách can dự của Anh ở nước ngoài. Đáng chú ý là Anh cũng đưa Việt Nam vào danh sách 22 nước cần đặc biệt quan tâm về "Nhơn quyền" vì trong năm 2009, ở Việt Nam vẫn còn tồn tại những vi phạm Nhơn quyền mang tánh cơ bản như tự do bày tỏ chính kiến, tự do báo chí, tự do lập hội, …đều không được thừa nhận tuy những quyền đó có ghi trong Hiến pháp 92.


Trong Quốc hội Mỹ, một số Nghị sĩ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống Việt Nam, liên tục đòi tổng thống Mỹ Obama đưa Việt Nam trở lại danh sách "Các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo" (C.P.C). Ngày 25/3/2010, Uỷ ban Nhơn quyền thuộc Hạ viện Mỹ tổ chức điều trần về tình hình Nhơn quyền Việt Nam đã nhận định hết sức sát thực tế "tình hình Nhơn quyền Việt Nam ngày càng sa sút" và ủng hộ thông qua "Dự luật Nhơn quyền Việt Nam" (HR.3096). Ngoài ra, chính quyền Obama tái khẳng định tiếp tục thúc đẩy thực hiện "tự do", "dân chủ", "Nhơn quyền" trên toàn thế giới vì đó là "Đạo lý trách nhiệm của Huê kỳ" (Ethique de responsabilité)


Cùng lập trường với Mỹ về Mặt Trận Dân chủ và Nhơn quyền, Liên Hiệp Âu châu thông qua hoạt động hợp tác văn hoá, giáo dục, đang công khai hoặc ngấm ngầm khích lệ xu hướng chống đối nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu "dân chủ hoá" Việt Nam.


Tác giả Mai Anh cho rằng nhiều nước, nhất là các nước trong Liên Hiệp Âu châu luôn tìm cách gắn liền vấn đề hợp tác phát triển viện trợ, đầu tư với những điều kiện đòi hỏi về cải thiện dân chủ, nhơn quyền như mở rộng tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến, đòi cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài được tham dự các phiên toà xét xử những người bị bắt vì lý do chánh trị và nhơn quyền, đòi thả những "tù nhân lương tâm", "tù nhân tôn giáo".


Mai Anh không đồng ý các nước Huê kỳ và Tây phương cho rằng Nhân quyền mang tính phổ cập toàn cầu vì Nhân quyền cao hơn chủ quyền quốc gia. Khi phủ nhận điều đó, Mai Anh đã quên con người có trước quốc gia, chánh trị là sản phẩm của con người để phục vụ con người, chớ không phải để khủng bố con người. Nên hiểu Nhơn quyền không phụ thuộc vào tính đặc thù văn hoá, xã hội của từng quốc gia, từng khu vực. Vả lại, Việt Nam đã tham gia 2 Công ước Quốc tế về Quyền Chánh trị và Kinh tế xã hội thì luật pháp Việt Nam phải phù hợp với tinh thần của hai văn kiện đó. Không tôn trọng điều đã ký là lật lộng. Mà lật lộng vốn là bản chất cố hữu mang tính phổ quát của cộng sản.


Tác giả Mai Anh cảnh cáo đảng là các thế lực thù địch vận dụng dụng Dân chủ, Nhơn quyền để phá hoại tư tưởng, tác động "tự diễn biến hòa bình" vào nội bộ đảng cộng sản.


Cũng Mai Anh cho rằng "các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng và vi phạm pháp luật của một bộ phận cán bộ, đảng viên để tuyên truyền, xuyên tạc đả kích vai trò lãnh đạo của Đảng; đưa ra các quan điểm sai trái cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, không còn phù hợp với trình độ phát triển của khoa học, công nghệ nhanh chóng như hiện nay; chế độ XHCN không còn thích hợp để làm suy giảm niềm tin của quần chúng đối với chế độ".

Những lời phản bác của Mai Anh trên đây không thể bênh vực cho đảng cộng sản không suy thoái đạo đức được vì làm sao Mai Anh trả lời về tài sản của cán bộ lãnh đạo các cấp? Cụ thể lương của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng bao nhiêu một tháng? Còn chủ nghĩa Mác-Lê, chế độ xhcn nếu có giá trị thì tại sao toàn khối Liên-sô, nơi sản sanh ra nó, lại sụp đổ trọn vẹn chỉ trong một thời gian ngắn? Phải chăng vì tự nó không còn cần thiết tồn tại nữa? Và Mai Anh nên nhớ chỉ có cộng sản mới có khả năng giết cả trăm triệu dân của chế độ? Vậy cái thứ này có nên tồn tại chăng?


Sau cùng Mai Anh lo sợ cách tranh đấu của Người Việt Hải ngoại là vận động Hạ viện Mỹ, Nghị viện châu Âu… ban hành các "Dự luật", "Nghị quyết", "Báo cáo"… tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Người Việt Hải ngoại chống phá chế độ. Đồng thời Mai Anh cũng thừa nhận những cuộc biểu tình, hội thảo, các diễn đàn trên mạng, liên hệ những tổ chức tranh đấu hải ngoại với trong nước là nguy hiểm cho chế độ.Thuận lợi mới


Đầu thập niên 70, cả thế giới, cả bạn đồng minh của Việt Nam, đều tỏ ý muốn Miền Nam Việt Nam hãy mất đi cho mọi người được nhẹ nhõm. Ngày 30/04/75 xảy ra, Miền nam mất vào tay cộng sản Hà Nội, quả thật chẳng thấy ai tỏ lòng thương hại. Tiếp theo thảm cảnh thuyền nhơn Việt Nam là hiện tượng di dân đầu tiên vĩ đại của loài người, gồm đủ hạng người, đủ lớp tuổi, đã làm cho thế giới ngoảnh mặt nhìn lại con người Việt Nam với lòng thương hại. Phản ứng của thế giới chỉ vì lòng nhơn đạo phải có, không nghĩ tới số phận của Miền Nam Việt Nam bị chính họ ra tay khai tử.

Hai Hiệp định chấm dứt chiến tranh cho Việt Nam trong đó có ghi đậm nét "Quyền Tự Quyết Dân tộc" đều bị những nước ký kết bảo đảm việc thi hành Hiệp định làm ngơ khi cộng sản Hà Nội xé bỏ.


Nhưng ngày nay, sau khi khối cộng sản Liên sô và Đông Âu sụp đổ, thế giới như bừng tỉnh với lẽ phải nhơn loại. Trước hơn hết, Huê kỳ vì "đạo lý của niềm tin" ở lẽ phải, không chờ đợi sự chấp thuận của LHQ, một mình tiến dánh dẹp Irak, một nhà cầm quyền độc tài ác ôn và mối nguy cho thế giới. Trong vừa qua, LHQ đồng thanh chấp thuận cho các quốc gia Huê kỳ và Tây phương can thiệp bảo vệ dân chúng các nước Á-rặp nổi lên lật đổ chế độ độc tài ác ôn cai trị lâu đời xứ họ. Huê kỳ đã hành xử theo "đạo lý trách nhiệm" vì trước đây Huê kỳ và cả Tây phương đã suốt thời gian dài ủng hộ các chế độ độc tài đó.

Phản ứng đồng loạt của thế giới ngày nay về thiên tai ở Thái-lan năm 2004, ở Nhựt vừa qua và cuộc cách mạng dân chủ ở các nước Á-rập cho thấy cùng với sự toàn cầu hoá vừa nảy sanh tình cảm về lòng vị tha, tính bao dung. Lòng ích kỷ, hẹp hòi của cuối thế kỷ XX đã cáo chung. Khi thấy xe tăng của Khadafi cán dân chúng, bom dội xuống để dẹp cuộc biểu tình đòi Nhơn quyền và Dân chủ, thế giới không thể chịu nổi. Họ bảo nhau không thể để như vậy được. Tình cảm vị tha này đã lập tức tiến thẳng vào trụ sở LHQ.


Ngày nay, lần đầu tiên trong lịch sử nhơn loại, con người thật sự đang phải đối diện với sự tự hủy thể bởi con người có xu hướng tiến tới một nền văn minh toàn cầu, được cai trị chung, liên hệ với nhau thường xuyên, phải vượt qua những thử thách, những nguy hiểm chung.


Hơn bao giờ hết, nay thật sự là lúc thuận lợi về cả hai mặt: quan điểm của thế giới và sự suy thoái của chế độ, để chúng ta, người Việt yêu chuộng Dân chủ Tự do, cùng nhau nỗ lực, kết hợp trong ngoài, nắm tay nhau tranh đấu cho Việt Nam sớm có đưoc chế đô dân chủ tự do để mọi người được sống đúng nhơn phẩm của mình./.Nguyễn văn Trần

No comments:

Post a Comment