05 April 2012

AI ĐÃ LÀM CHO MẤT NƯỚC ?

AI ĐÃ LÀM CHO MẤT NƯỚC ?
Kính thưa Quý Vị,
     Ông Kissinger là một con cáo già trong ngành ngoại giao của nước Mỹ. Chúng tôi thiết nghĩ việc ông ta nhận trách nhiệm người Mỹ đã có lỗi trong việc bỏ rơi miền Nam… đó chẳng qua là một cử chỉ "ngoại giao" nhằm xoa dịu tình cảm của người dân Việt Nam… trước một chuyện đã rồi.
     Người Mỹ vốn thực dụng. Cái gì của quá khứ hãy xếp qua một bên. Bây giờ họ đang sắp lại bàn cờ mới trong đó VN vẫn là mắt xích chiến lược. Họ không tiếc một lời xin lỗi.
     Nếu muốn đánh giá cho thật chính xác rằng "Ai đã làm cho mất nước" thì phải thành khẩn nhận định rằng "chính chúng ta" chứ không ai cả, đã tự làm cho mất nước. Tuy nhiên, nếu bảo đó cũng là trách nhiệm của người Mỹ thì vẫn… không sai.   
     Rõ ràng cái SAI LẦM lớn nhứt của người Mỹ là năm 1954 đã hậu thuẫn mạnh mẽ đưa nhân vật Ngô Đình Diệm, một ông quan lại phong kiến của triều đình Huế; một kẻ mù quáng cuồng tín tôn giáo… lên lãnh đạo miền Nam, thay vì một nhà chính trị nào đó có tầm vóc thích hợp trong bối cảnh nước Việtnam vừa bị chia đôi.
     Cũng chính TT Diệm đã đẻ ra Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Và vì có MTGPMN cho nên chúng ta mới mất nước ! Nếu không có ông Diệm chúng ta đã xây dựng đất nước như Đài Loan và Nam Hàn, và VNCH có thể đã trở thành thành viên của LHQ như Nam Hàn, không đến nỗi bị rơi vào tay CS Bắc Việt năm 1975.
     Với chủ trương độc tài gia đình trị, độc tôn Thiên Chúa giáo và độc tôn đảng Cần lao, ông Diệm đã lén lút duy trì Dụ Số 10 thời Bảo Đại một cách bất hợp pháp, thẳng tay tiêu diệt tất cả các đảng phái đối lập như Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt Nam Dân Xã Đảng… cũng như tiêu diệt các lực lượng võ trang Hoà Hảo và Cao Đài… là những thành phần nồng cốt chống Cộng của miền Nam. Ngoài ra còn đàn áp các nhà trí thức như KS Phan Khắc Sữu, BS Phan Quang Đán, GS Trần Văn Hương, LS Trần Văn Tuyên…
     Chính vì chánh sách đàn áp đó đã đẩy người dân miền Nam vào đường cùng phải bỏ chạy vào bưng biền kháng chiến, tạo cơ hội tốt cho CS Hànội có cớ xâm nhập vào nội tình miền Nam, yểm trợ cho các phần tử nổi dậy thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, và rồi càng về sau (thời TT Thiệu)… lôi kéo cả khối CS Quốc tế can thiệp. Cuộc chiến ngày càng khốc liệt leo thang với hơn 58 ngàn binh sĩ Mỹ hy sinh… dẫn tới các cuộc oanh tạc miền Bắc của quân đội Mỹ… nhưng vẫn không chấm dứt chiến tranh.
     Trở lại tình hình năm 1963 thì quân MTGPMN đã đủ mạnh, có thể dàn trận đánh cấp Trung Đoàn và đã gây cho QLVNCH nhiều tổn thất ở nhiều mặt trận như Bình Giả, Ấp Bắc. Hoa Kỳ áp lực TT Diệm phải cải tổ chánh trị, sửa đổi Hiến Pháp để cho người dân có tự do. Nhưng ông Diệm và gia đình ông không nghe. Quân Nhảy Dù đã làm cuộc đảo chánh hụt ngày 11-11-1960, và Không Quân oanh tạc Dinh Độc Lập ngày 27-2-1962, chế độ vẫn không lay chuyển. Người Mỹ hy vọng ông Diệm sau 2 nhiệm kỳ sẽ rời chức vụ. Nhưng không ngờ ông Diệm lại cho Quốc hội sửa Hiến Pháp để ông tiếp tục làm tổng thống anh minh muôn năm !
     Bất đắc dĩ, người Mỹ phải âm thầm giúp Quân Đội VNCH làm cuộc đảo chánh lật đổ chế độ mất lòng dân của TT Diệm.
     Cuộc Cách Mạng 1-11-1963 đã thành công quá dễ dàng. Quân Đội do Tướng Dương Văn Minh lãnh đạo, cam kết sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do trong vòng một năm, đưa đất nước trở lại tiến trình dân chủ hoá.
    Thế nhưng, một nhóm tướng tá gốc Cần Lao và đảng phái, có tham vọng chánh trị, họ không muốn trao trả quyền bính lại cho quốc dân VN. Bất ngờ họ làm cuộc "chỉnh lý" ngày 30-1-1964 triệt hạ hết các tướng lãnh có công làm cuộc đảo chánh. Do đó, tạo ra các biến loạn quân sự triền miên kéo dài mãi cho tới năm 1967, sau khi có bầu cử Quốc hội và Tổng thống mới tạm yên.
    Tổng thống Thiệu đã tỏ ra xuất sắc trong nhiệm kỳ đầu, được sự ủng hộ của toàn dân. Tinh thần Quân đội lên cao, chiến thắng khắp nơi, nhưng diệt hoài vẫn không hết CS ! Phần ông Thiệu càng ngày càng củng cố địa vị, manh nha độc tài, bổ nhiệm các vị chỉ huy quân đội kiểm soát toàn bộ guồng máy cái trị với một ông Thủ tướng Quân đội, kiêm luôn 2 Bộ Quốc Phòng và Nội Vụ; Quân đội nắm ngành Cảnh sát, An ninh; Quân đội cũng nắm luôn các Tỉnh trưởng, Quận trưởng và một số Xã.
     Đây có thể là vì 2 tướng Thiệu và Khiêm rút kinh nghiệm trước kia 2 ông đảo chánh ông Diệm, nay sợ có ông tướng nào đó lại nghe lời người Mỹ đảo chánh mình chăng ?
     Khi TT Thiệu đàn áp các nhà đối lập, đặc biệt vụ ám sát GS Nguyễn Văn Bông… và "độc diễn" tổng thống nhiệm kỳ 2, không có đảng phái đối lập tranh cử, đã tạo bất bình cho người Mỹ. Quốc hội Mỹ bắt đầu chỉ trích… không thể ủng hộ một chế độ độc tài. Cuộc chiến tranh VN càng leo thang kéo dài, tốn kém tiền bạc, nhưng quan trọng nhứt là có hơn 58 ngàn binh sĩ Mỹ đã hy sinh. Nhân dân Mỹ phải đứng dậy ! Các cuộc biểu tình ồ ạt và liên tục… Các cuộc bạo động xảy ra khắp nơi… TT Nixon bị hạ bệ ! Nước Mỹ thật sự bị chia rẽ trầm trọng vì chiến tranh VN !
     Với chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, người Mỹ có thể yểm trợ cho QLVNCH làm cuộc đảo chánh. Nhưng dưới chế độ độc tài quân nhân trị của TT Nguyễn Văn Thiệu, quân đội kiểm soát toàn bộ guồng máy quốc gia… nên người Mỹ đành chào thua.
     Không thể áp lực TT Thiệu cải tổ dân chủ, mà cũng không thể dựa vào lực lượng đối lập để lật đổ ông ta, người Mỹ chỉ còn trông đợi hết 2 nhiệm kỳ tổng thống ông Thiệu sẽ xuống. Nhưng ông Thiệu lại noi gương ông Diệm cho sửa Hiến pháp để tiếp tục cầm quyền muôn năm… trong khi nhân dân Mỹ đòi phải chấm dứt sự ủng hộ VNCH, người Mỹ đành tính kế bỏ của chạy lấy người. Họ cho Kissinger đi đêm với Bắc Kinh, thoả hiệp trên đầu VNCH cả CS Hànộiđể họ kết thúc Hội nghị Paris năm 1973, rút quân trong DANH DỰ !
    Có nhiều người nói chế độ tại Đài Loan và Nam Hàn cũng độc tài nhưng Mỹ không bỏ, tại sao lại bỏ VN ? Câu trả lời thật không khó.
    Tại Đài Loan và Nam Hàn quả thật có độc tài trong giai đoạn đầu, cũng giống như TT Diệm lúc đầu: Chánh quyền cần cứng rắn tập trung quyền lực để ổn định đất nước. Nhưng khi tình hình đã ổn định thì phải tuần tự trả lại tự do cho toàn dân…
    Tại Đài Loan và Nam Hàn đã áp dụng đúng như thế. Bằng chứng :
    1.- Không có bất cứ ông tổng thống nào đòi sửa Hiến pháp để ứng cử thêm nhiệm kỳ 3 như 2 ông Diệm và Thiệu của VNCH.
    2.- Và vì tại Đài Loan và Nam Hàn áp dụng thể chế tự do dân chủ, người dân đã không bị đàn áp, không bị kỳ thị tôn giáo, có bầu cử tự do… Cho nên người dân không bị dồn vào đường cùng phải bỏ chạy vào bưng biền thành lập Mặt Trận Giải Phóng y như ở miền Nam VNCH  !
    Đó là SỰ THẬT không thể biện minh : CHÍNH CHÚNG TA ĐÃ TỰ LÀM CHO MẤT NƯỚC !
               Kính !
   GÓP GIÓ 4-4-2012

No comments:

Post a Comment