13 April 2012

Tự đốt đuốt lên mà đi

Tự đốt đuốt lên mà đi
 
Carrying the simple garb of a monk, more than 30,000 men spread out across the plaza in front of Dhammakaya's Cetiya temple,
as a lengthy ordination ceremony approaches its climax. The men will soon take their vows and then don the saffron robe that signifies
their acceptance into the monkhood. Afterward, they will be assigned roles in temples across Thailand, where they will follow the
sacred Buddhist precepts.
Ước tínhtừ 100.000 đến 200.000 người thực sự tham dự, và với hàng triệu người xem trên mạng lưới vệ tinh của
Dhammakaya tham gia vào thiền định hơn 100 trung tâm trên toàn cầu.

Các nhà bếp có mặt tại sân bóng đá, chuẩn bị khoảng một trăm tấn gạo cho khóa tu tập, có năm bữa ăn mỗi ngày để
cúng dường đến 500.000 người.

 
Được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng âm lịch hàng năm, lễ hội có ý nghĩa như một sự tôn kính Đức Phật giáo lý của mình.

No comments:

Post a Comment