24 September 2012

Bí Mật Củ Hành Tây


Như tôi đã gởi một lần rồi. Nhưng năm nay chắc còn FLU đến tác hại mạnh mẽ hơn. Vậy xin gởi đến quí vị để đề phòng. Tôi đã làm phương pháp nầy 7 năm nay rồi nên chúng tôi tránh được các con Cúm hoành hành chúng tôi.

Làm đi sẽ thấy mầu nhiệm , để mỗi phòng một củ ở trên cao thoáng khí.

Xuân Cúc
 
   
 
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a

a

No comments:

Post a Comment