19 September 2012

Sự ngang ngược và vô lối của ông Thủ tướng

Trình Phụng Nguyên


Ai có quyền chỉ thị (hoặc cấm) tôi và các bạn không được phép dò đọc thông tin, dù nguồn ở trên internet hay ở bất cứ nơi đâu?

Xét từ bản thân tôi, khi chưa có trí khôn, sống ở trong gia đình được cha mẹ dạy dỗ chỉ bảo và tôi có trách nhiệm phải vâng lời, ấy là điều tất yếu lúc còn nhỏ dại, khi trí óc chưa phát triển. Đến khi trưởng thành, càng ra ngoài xã hội bao nhiêu thì lại càng có nhiều kinh nghiệm sống bấy nhiêu, và từ đó sinh hoạt tự chủ, tự nhận thức đúng-sai, tự phán đoán, và tự quyết định cho mình (đôi khi lại phải mang kiến thức ngoài xã hội ấy về gia đình để điều chỉnh lại cách sống và cách nhìn – của các cụ – do đã bị lỗi thời).

Ở ngoài đời, trong một tập hợp thì đương nhiên mọi người phải sống theo luật lệ của xã hội. Ta gọi ấy là luật pháp. Nếu luật pháp hợp lòng người thì chẳng có gì phải bàn, còn nếu luật pháp không hợp lòng người, chính phủ vận hành không hợp lý, độc đoán thì sao?

Mọi chuyện không hợp lòng người cũng như vô lý khác của luật pháp Việt Nam hiện hành thì tôi xin miễn bàn ở đây (sẽ dành lại cho những bài viết khác), mà chỉ nói đến cái thông báo "Điều tra, xử lý nghiêm việc đăng tải thông tin chống Đảng và Nhà nước" qua công văn số 7169/VPCP-NC của ông Thủ tướng, được thông báo vào ngày 12.09.2012 vừa qua.

Thưa ông Thủ tướng,

Việc thứ nhất: Nếu có những "thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống Đảng và Nhà nước ta, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội… của các thế lực thù địch" thì – như ông đã nói – ông cứ việc dùng trên 700 trang báo mạng cũng như hàng trăm tờ báo giấy dưới sự điều khiển của ông để mà phản biện ngoài dư luận. Với tiền tài của đất nước, với quyền lực của ông, tôi tin là cùng với sự thật – xin nhấn mạnh là với sự thật – thì chắc chắn ông sẽ thành công, như đã từng, các ông là bậc thầy về xảo thuật tuyên truyền và định hướng quần chúng. Người dân chúng tôi tất nhiên sẽ rất mừng cho chính phủ của mình trong sạch, cũng là mừng cho ông nếu ông vì nước vì dân, đã không sa đà vào những điều như đang bị "xuyên tạc". Ông chỉ cần chứng minh, thế là đủ!

Sang việc thứ hai: Cùng trong công văn, ông chỉ thị "Các Bộ, ngành, các địa phương lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức không xem… các thông tin đăng tải trên các mạng phản động". Hóa ra không những chỉ đối với quần chúng, ông lại còn muốn bịt mắt và quây não cả các cán bộ lãnh đạo, quan chức, công nhân viên các bộ, các ngành – nói chung là các đảng viên cấp dưới – hay sao?

Suy cho cùng thì "rau nào sâu nấy", vào thời buổi này ông vẫn "ngựa theo đường cũ", quản lý con người bằng "phong cách" của thời "cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm". Mà chung quy lại thì trước hết các đảng viên của các ông là bị ảnh hưởng, bị bịt mắt, bị tẩy não đầu tiên, thứ đến mới tới dân.

Cách hành xử "không thể hiểu nổi" của các ông trên mọi mặt của xã hội, mà sát sườn là sự vô văn hóa (mất dậy) của hệ thống công an đối với dân như hiện nay cũng có thể hiểu được rằng nó bắt nguồn từ sự học tập và tuân hành các công văn với những vô (ý) thức và nội dung kẻ cả, ngang ngược và vô lối như thế này, từ trong quá khứ.

Tôi viết bài này cũng là một hình thức biểu hiện sự phản đối của cách hành xử độc tài, phi dân chủ của các ông và nhà cầm quyền hiện tại, dù công văn "hoả tốc" của các ông đe doạ "xử lý nghiêm"./.

Trình Phụng Nguyên

No comments:

Post a Comment