18 May 2013

BÀN CỜ ĐÃ SẮP XONG: NGƯỜI DÂN QUỐC NỘI ĐANG CHỜ MONG ĐIỀU GÌ Ở NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI? (03)

BÀN CỜ ĐÃ SẮP XONG

HỒ TẤN VINH

Bài số 3
NGƯỜI DÂN QUỐC NỘI ĐANG CHỜ MONG ĐIỀU GÌ
Ở NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI?

TẠI ÚC CHÂU

Ngày Thứ Ba 12 tháng 3 năm 2013, CĐNVTD Úc Châu ra Thông Báo v/v Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 của nhà cầm quyền CSVN

THÔNG BÁO

V/V DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992
CỦA NHÀ CẦM QUYỀN CSVN

Nhà cầm quyền CSVN đã công bố bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, để lấy ý kiến toàn dân Việt Nam, từ ngày 2 tháng 1 năm 2013 đến ngày 31 tháng 3 năm 2013. Liền sau đó, những phản ứng quan trọng liên quan đến vấn đề này được ghi nhận như sau:

1. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2013, có 72 nhân sĩ và trí thức cùng ký vào "Kiến nghị về sửa đổi Hiến Pháp 1992". Kiến nghị này đòi hỏi phải bỏ" Điều 4 Hiến pháp, phải tam quyền phân lập và phi chính trị hóa quân đội", nay đã có hơn 5000 chữ ký;

        2. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2013, một nhóm bạn trẻ Việt Nam đã đưa ra "Bản Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do" gồm 5 điều, gợi ý từ bài viết của Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên. "Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà còn muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành...", nay đã có hơn 7000 người ký tên ủng hộ.

          3. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2013, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã ra Bản Nhận Định và Góp ý về Dự thảo sửa Đổi Hiến Pháp năm 1992, yêu cầu "Hiến pháp không nên và không thể khẳng định một cách tiên thiên sự lãnh đạo của bất kỳ đảng phái chính trị nào" (Điều II Bản Góp ý);

         4. Vào ngày 5 tháng 3 năm 2013, Hòa Thượng Thích Quảng Độ Đức Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, kêu gọi "giới sĩ phu đất nước, giới trẻ, giới công dân mạng đã gạt phăng sợ hãi bấy lâu, đứng lên nói bằng lời, bằng bài viết, bằng kiến nghị, bằng cả xuống đường đòi hỏi dân chủ hóa đất nước."

         5. Ngày 7 tháng 3 năm 2013, Khối 8406 và ngày 8 tháng 3 năm 2013 Giáo Hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy trong nước cũng đã ra tuyên bố ủng hộ những đòi hỏi dân chủ hóa Việt Nam. Đứng trước những biến cố quan trọng này, qua cao trào dân chủ đang bộc phát tại quê hương Việt Nam, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu (CĐNVTDUC) nhận định rằng:

          1. Những kiến nghị, lời tuyên bố, bài viết, hay lời kêu gọi của các tôn giáo, tổ chức, nhân sĩ, trí thức, và rất nhiều đồng bào trong nước, là những đòi hỏi chính đáng xuất phát từ con tim và khối óc của nhiều giai tầng khác nhau của xã hội (Đa Nguyên) để tiến đến một hệ thống sinh hoạt tự do chính trị (Đa Đảng), tức thiết lập một nền dân chủ thực sự, ngõ hầu huy động được tiềm năng của toàn thể dân tộc trong việc xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc trước đại họa xâm lăng của chủ nghĩa Đại Hán phương Bắc hiện thời là Đế quốc Đỏ Trung Cộng;

          2. CĐNVTDUC sẽ tiếp tục theo dõi, quan tâm và hỗ trợ tối đa đồng bào của chúng ta trong nước ngõ hầu tiếp tục tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền, bằng cách sẽ cập nhật tin tức, phổ biến và vận động sự hổ trợ của chính giới Úc và các tổ chức quan tâm đến nhân quyền trên toàn thế giới;

         3. CĐNVTDUC kêu gọi tất cả các Cộng Đồng Người Việt tự do trên toàn thế giới, các tổ chức và toàn thể đồng hương hải ngoại tiếp tục theo dõi, quan tâm và hỗ trợ tối đa cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa của đồng bào quốc nội cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam;

         4. CĐNVTDUC cực lực lên án Tổng Bí Thư đảng CSVN, Nguyễn Phú Trọng, khi ông ta cho rằng các "luồng ý kiến" đòi hỏi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, đòi đa nguyên, đa đảng, đòi tam quyền phân lập… là "suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức". Chính ông ta và đảng CSVN mới là những kẻ đã và đang lội ngược giòng lịch sử tiến hoá của nhân loại, tiếp tục dùng bạo lực áp đặt chế độ cai trị độc đảng và độc tài lên quê hương Việt Nam.

         5. CĐNVTDUC yêu cầu các Ban Chấp Hành CĐNVTD ở cácTiểu Bang, Lãnh Thổ, tùy điều kiện từng địa phương, hãy tổ chức các sinh hoạt bầy tỏ sự ủng hộ đối với phong trào đòi tự do dân chủ trong nước, thí dụ như Đêm Thắp Nến Cho Quê Hương, mít-tinh ủng hộ.

         6. CĐNVTDUC kêu gọi đồng hương trên toàn nước Úc hãy tích cực tham dự những sinh hoạt đòi hỏi dân chủ cho VN tại địa phương, cũng như gửi email cho tuyenbocongdantudo@gmail.com để ghi tên vào danh sách ủng hộ "Bản Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do"

Úc Châu ngày 12 tháng 3 năm 2013

• LS Võ Trí Dũng Chủ Tịch BCH/CĐNVTD/LBUC
• Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/NSW
• Ông Nguyễn Văn Bon, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/VIC
• BS Bùi Trọng Cường, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/QLD
• Ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/SA
• BS Nguyễn Anh Dũng, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/WA
• Ông Lê Công, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/ACT
• Ông Lê Tấn Thiện, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/NT
• Bà Nguyễn Kim Dung, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/Wollongong

Tiếp theo Thông Báo này, Cộng Đồng NVTD Tiểu Bang NSW tổ chức Đêm Thắp Nến tại Sydney
Để ủng hộ phong trào đòi tự do dân chủ trong nước, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu NSW cùng với các tôn giáo sẽ tổ chức Đêm Thắp Nến và Cầu Nguyện với sự tham dự của tất cả các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo để cầu nguyện cho Việt Nam, đồng thời để bày tỏ sự ủng hộ của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại đối với những đòi hỏi chánh đáng của người dân trong nước. Đêm Thắp Nến sẽ được tổ chức như sau:

Địa điễm:      Paul Keating Park – Bankstown
Thời gian:     7 giờ tối thứ Sáu ngày 22 tháng 3 năm 2013

Và tại Melbourne – VICTORIA cũng đã tổ chức thành công một đêm rất là cãm động.

ĐÊM LIÊN TÔN CẦU NGUYỆN TỰ DO CHO VIỆT NAM
         Đêm thứ bảy 20-4-2013, chừng 500 người Việt thuộc Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Victoria, Úc châu đã trân trọng cử hành đêm Cầu Nguyện Liên Tôn trước Quốc Hội Tiểu Bang để tưởng nhớ anh linh của những chiến sĩ đã hy sinh cho tự do, dân chủ tại Việt Nam và và cầu nguyện cho những nỗ lực tiến đến một hiến pháp tự do.

TẠI NƯỚC MỸ

Ngày 12 tháng 3 năm 2013, tại San Jose, Bắc California
 
 Bản Lên Tiếng Của CLB Truyền Thông Báo Chí Bắc California
v/v Nhà Báo Nguyễn Đắc Kiên

  I. Vào ngày 25/2/2013, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên đã công bố một bài viết phê bình lời phát biểu của  ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam. với nội dung lên án "các chủ trương hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp,  muốn đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân độì...là  suy thoái" 
  II. Sau khi vạch ra 3 điều sai lầm căn bản của ông TBT Nguyễn Phú Trọng, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên đã tuyên bố 5 điểm chiến lược như sau:

  1. Hủy bỏ Điều 4 Hiến Pháp (dành quyền thống trị cho RIÊNG Đảng Cộng Sản). Soạn thảo một Hiến Pháp mới,  biểu trưng ý nguyện của toàn dân .
2. Ủng hộ đa nguyên, đa đảng.
3. Xây dựng một chính thể tam quyền phân lập.
4. Phi chính trị hoá quân đội.                           
5. Khẳng định các quyền tự do căn bản của con người đã được quy định trong bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc như tự do tư tưởng, ngôn luận...v.v.
  III. Xét vì những chủ trương nói trên của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên đã phản ảnh trọn vẹn các nguyện vọng chính đáng của đại khối dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước.

  Chúng tôi trân trọng lên tiếng:
  1. Hoàn toàn tán thành và ủng hộ các chủ trương nói trên của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên.
  2. Ủng hộ và kêu gọi mọi người, mọi giới trong và ngoài nước tích cực ký tên ủng hộ :"Lời Tuyên Bố Công Dân Tự Do" 
  3. Bày tỏ lòng ngưỡng mộ và đoàn kết, hỗ trợ với tất cả các cá nhân và đoàn thể  trong nước đang tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền Việt Nam.
  4. Kêu gọi giới truyền thông, nhà văn, nhà báo, ca sĩ, nghệ sĩ đoàn kết hậu thuẩn, và theo bước những "chiến sĩ văn hóa" dấn thân vì lẽ phải và tương lai của dân tộc như Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Kim Chi, Nguyễn Đắc Kiên...
  5.Tổng biên tập Lê Cảnh Nhạc và Ban lãnh đạo Báo Gia Đình & Xã Hội phải chịu trách nhiệm trước công luận về thái độ hèn yếu tiếp tay cho cường quyền sa thải nhà báo Nguyễn Đắc Kiên để bịt miệng tiếng nói của một công dân yêu nước, yêu tự do.

  Làm tại San Jose, California, USA ngày 10 tháng 3 năm 2013

  T/M Câu Lạc Bộ Truyền Thông Báo Chí Bắc Cali :
 Nhà báo Lê Bình, NB Huỳnh Lương Thiện, LS Nguyễn Tâm, PV Nghê Lữ, NB Nguyễn Hồng Dũng (Đài Truyền Hình Việt Nam US), NB Lê Văn Hải (Thằng Mõ Magazine), NB Nguyễn Vạn Bình, NB Mã Phương Liễu,  NB Vy Anh (Thằng Bờm Magazine), Phan Xuân Hương, Mây Lan (Giám đốc đài Sóng Việt 1430 AM) XNV Phạm Minh Sơn (Sóng Việt 1430AM), NB Duy Văn (Đời Mới)

Ngày 22 tháng 3 năm 2013, tại Little Saigon, Garden Grove, NAM CALIFORNIA 

THƯ NGỎ

 Ban tổ chức Đêm Thắp Nến cầu nguyện và ủng hộ các tôn giáo, nhân sĩ trí thức và đồng bào trong nước về đòi hỏi thay đổi hiến pháp.

 Trước cao trào đòi hỏi thay đổi hiến pháp, điển hình là Kiến nghị của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Tuyên bố của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Kiến nghị của 72 vị nhân sĩ trí thức, Tuyên bố của các Công dân tự do, Lời kêu gọi của cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng Giáo hội trung ương Phật giáo Hòa Hảo và đồng bào trong nước. Trước giai đoạn biến chuyển hệ trọng này tại Việt nam, một câu hỏi được đặt ra là, người dân quốc nội chờ mong điều gì nơi người Việt hải ngoại?

 Chúng tôi bao gồm những đại diện của các tôn giáo, cộng đồng và đoàn thể tại miền Nam California nhận định rằng cần phải hỗ trợ tinh thần cho các tôn giáo, các vị nhân sĩ, các tổ chức và mọi người Việt Nam đang can đảm đứng lên đòi hỏi quyền làm người và dân chủ tự do cho quê hương qua việc lên tiếng sửa đổi hiến pháp.

 Việc hỗ trợ tinh thần này thể hiện qua Đêm Thắp Nến và Cầu Nguyện được tổ chức tại địa điểm:
Bolsa Grande High School
9401 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92844
(Ngay ngã ba Westminster Ave và Bushard)
Thời gian:  6:30pm tối thứ Sáu 5 tháng 4 năm 2013

  Ban tổ chức,
Nguyễn Văn Liêm, Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Mạnh Chí, Phan Ngọc Lượng, Phan Tấn Ngưu, Trần Thanh Hiền, Bùi Thế Phát, Phạm Kim Long, Lê Quang Dật, Bùi Như Hải, Ngô Thiện Đức, Lê Địch Hữu, Nguyễn Đình Khương, Trần Văn Cảo.

Sau đây là tường trình đêm sinh hoạt đó:
Hằng ngàn đồng hương cùng đầy đủ các vị lãnh đạo năm tôn giáo, quý vị dân cử cấp Liên bang, Tiểu bang và địa phương, trong đó có các vị dân cử gốc Việt: Thị Trưởng Tạ Đức Trí (Westminster), Phó Thị Trưởng Michael Võ (Fountain Valley); Nghị viên Chris Phan (Garden Grove), ông Bảo Nguyễn và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân (Học Khu Garden Grove). Về phía cộng đồng có Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa (Chủ Tịch) và toàn Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, ông Nguyễn Mạnh Chí (Chủ Tịch và toàn Ban Giám Sát CĐNVQG Nam Cali), ông Nguyễn Long và ông Nguyễn Văn Cừ (Chủ Tịch Ban Chấp Hành và CT. Ban Giám Sát Cộng Đồng Los Angeles, ông Nguyễn Văn Lực và bà Kim Trang (Chủ Tịch & Phó Chủ Tịch CĐNV San Diego), Bác sĩ Võ Đình Hữu (Chủ Tịch CĐNV Pomona) cùng hàng ngàn đồng hương tham dự.

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm do Ban Tù Ca Xuân Điềm và CLB Tình Nghệ Sĩ phụ trách, ông Nguyễn Văn Liêm (Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN, Trưởng Ban Tổ Chức Đêm Thắp Nến) lên phát biểu, "Quý vị đang dùng những thì giờ quý giá để tặng hiến cho quê hương Việt Nam qua sự ủng hộ việc đòi thay đổi Hiến Pháp của Hội Đồng Giám Mục VN, của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, của các vị nhân sĩ, trí thức và đồng bào trong nước. Như quý vị đã theo dõi tình hình thời sự tại VN trong những tuần lễ vừa qua, một cao trào nổi lên đòi hỏi thay đổi Hiến Pháp và những tiếng nói cất lên đều đồng thanh đòi hỏi quyền làm người, dân chủ và tự do.

"Trước sự đòi hỏi nghiêm trọng này, nhà cầm quyền CSVN đứng trước sự lựa chọn. Thứ nhất, thay đổi Hiến Pháp là con đường sống cho dân tộc và cho chính họ, Thứ hai, không thay đổi Hiến Pháp, họ sẽ phải đối diện với một làn sóng đứng dậy của người dân đủ mọi thành phần mà bạo lực có mạnh tới đâu cũng không thể ngăn cản được. Những tấm gương ở Trung Đông và Bắc Phi là những điển hình. Như vậy họ chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là thay đổi Hiến Pháp, mà thay đổi Hiến Pháp theo đòi hỏi của đồng bào trong nước là chấp nhận tự do dân chủ.

"Trong đêm thắp nến cầu nguyện này, chúng ta muốn gửi một Thông Điệp ủng hộ và hiệp thông với các vị lãnh đạo tôn giáo, các vị nhân sĩ trí thức và người dân trong nước về đòi hỏi thay đổi Hiến Pháp. Nói một cách rõ ràng là tranh đấu cho tự do, dân chủ cho người dân Việt Nam."  
   

Thanh Phong/Viễn Đông

TẠI CANADA

Ngày 6 tháng 4, 2013, tại CANADA 

LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA
Tuyên cáo chung

Cộng đồng người Việt tại Canada ủng hộ lập trường của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Hội Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý và Lời Tuyên Bố của Các Công Dân Tự Do về vấn đề cải tổ hiến pháp Việt Nam.
Trong hơn 60 năm qua, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã áp đặt lên người dân Việt một chế độ độc tài, chà đạp những quyền căn bản của người dân, dựa trên một bản hiến pháp độc đoán, đầy nghịch lý, và lỗi thời. Chúng tôi, các hội đoàn trong Cộng Đồng Người Việt tại Canada ký tên dưới đây, hoàn toàn ủng hộ lập trường của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Hội Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý, và Lời Tuyên Bố của Các Công Dân Tự Do về vấn đề cải tổ hiến pháp Việt Nam, với các điểm chính như sau:
1/ Bãi bỏ Điều 4 về vai trò độc tôn của Đảng Cộng Sản Việt trong các sinh hoạt chính trị.
2/ Tôn trọng tính cách độc lập của 3 ngành Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp.
3/ Xác định rõ vai trò của quân đội là phục vụ toàn dân, bảo vệ lãnh thổ, không phải phục vụ bất cứ một đảng phái nào.
4/ Tôn trọng những quyền căn bản của người dân như đã được quy định trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc.
Ngoài ra, chúng tôi cũng cực lực phản đối âm mưu của nhà cầm quyền Cộng Sản nhằm ép buộc dân chúng chấp thuận bản đề nghị sửa đổi hiến pháp, do chính Đảng Cộng Sản Việt Nam soạn thảo.

Làm tại Canada ngày 6-4-2013

Danh sách các tổ chức ủng hộ:
1. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
2. Ủy Ban Canada Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam
3. Trung Tâm Điều Hợp Canada - Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại (TTCS VNCH HN)
4. Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Calgary
5. Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Edmonton
6. Gia Đình Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Vùng British Columbia
7. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam
8. Hội Cao Niên Việt Nam Vùng Greater Vancouver
9. Hội Thân Hữu Người Việt Vùng Fraser Valley, British Columbia
10. Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Vancouver
11. Diễn đàn Ái hữu Lê Văn Duyệt
12. Hội Không Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Vùng British Columbia
13. Khối 8406 Montréal
14. Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
15. Tuần báo Viêt Times (Viet Times Weekly News)
16. Đài Tiếng Nước Tôi, Vancouver
17. Báo Trẻ Vancouver
18. Cộng Đồng Người Việt tại Yukon
19. Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Ontario
20. Hội Phụ Nữ Việt Nam vùng Greater Vancouver, B.C.
21. Hội Người Việt Cao Niên Ottawa
22. Ủy ban Yểm Trợ Phong trào Dân chủ Quốc nội Toronto
23. Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Ontario, Canada
24. Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam Toronto
25. Lực Lượng Cứu Quốc Toronto
26. Liên Hội Người Việt Canada

Tôi làm bản đúc kết này theo số thông tin mà tôi có. Tôi có cãm giác rằng có những sinh hoạt của những đoàn thể khác cũng nhằm ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng bào trong nước mà tôi không được biết. Tôi sẳn sàng xin lỗi và bổ túc ngay nếu có lời yêu cầu chánh đáng.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào những Cộng Đồng và Tổ Chức tiên phong đã nêu ra ở trên cũng cho thấy rằng người Việt hải ngoại đã vượt qua cái vòng đấu tranh lẩn quẩn không có chủ đích, không có phương hướng, không có lãnh đạo.

Cuối cùng, Cộng đồng người Việt ở Úc châu, rồi đến Hoa Kỳ, đến Canada đã ý thức được cái gì mình có thể cụ thể làm được để giúp ích cho quê hương ở xa.

Cái ý thức đó là:

Người Việt trong nước sống dưới chế độ áp bức của CS nếu muốn được tự do thì phải tự mình trực diện đấu tranh.

Người Việt hải ngoại đã ở ngoại quốc rồi - không còn trực tiếp với trận địa - thì chỉ có thể đóng vai trò yễm trợ mà thôi. Không nên xía vô việc điều hành ở trong nước.

Người Việt hải ngoại phải tin tưởng người trong nước có thừa trí tuệ để tính toán phương cách giãi quyết cái quốc nạn theo cái kiểu của họ. Mục tiêu, sách lược, lãnh đạo đều là của người trong nước.

Nhiệm vụ của người Việt hải ngoại là nhiệm vụ hậu phương yễm trợ tiền tuyến. Thành tâm thành ý ủng hộ những gì mà người Việt trong nước chủ trương và sẳn sàng đáp ứng những gì mà người Lãnh đạo trong nước kêu gọi đó là cách duy nhứt để người Việt hải ngoại giúp sức cho người trong nước.

Ròng rã đã 38 năm rồi, tấm lòng của người Việt hải ngoại đối với đất nước vẫn không phai nhạt. Nhưng kết quả những việc làm để cứu nước của người Việt hải ngoại đến nay không có gì đáng hãnh diện.

Những tuyên ngôn hùng hồn, những tổ chức rùm ben dựng lên rồi im lặng chìm xuống, những xum xoe đi năn nỉ người ngoại quốc giúp, những kiến nghị quy lụy, những lời xúi dạy đừng gởi tiền về VN để CS chưa kịp chết thì bà con đã chết hết rồi . . . ôi thôi, biết bao nhiêu là sáng kiến trơ trẻn! Trong tay không có một tấc sắt mà đòi lật đổ chánh quyền Việt cộng để trở về quang phục quê hương! Đứng ở ngoại quốc mà hô hào đồng bào trong nước xuống đường biểu tình!

Sau 38 năm vô định, đây là lần đầu tiên cộng đồng người Việt hải ngoại làm được một việc  có giá trị chiến lược. Có lãnh đạo khả kính, có chủ trương chánh đáng đòi quyền làm người, đòi thực thi dân chủ,  mà bước đầu tiên đã được tuyên bố rõ ràng là đòi bỏ Điều 4 trong Hiến pháp 1992, có phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ chức và nhứt là có quần chúng nhiệt liệt tán thành.

Vừa thật là tích cực và vừa hết sức thành tâm.

Đây là một chuyển hướng mới mẻ trong sinh hoạt của các tổ chức trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Chuyển hướng này hàm chứa một ý thức minh bạch về cái gì mình không thể làm được và cái gì mình có thể làm được để tiếp tay giải phóng quê hương.

Trong bàn cờ ý thức, giờ chót, may phước con chốt đã kịp qua sông.


HỒ TẤN VINH
Melbourne
ngày 18 tháng 5 năm 2013
(còn tiếp)


Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí

No comments:

Post a Comment