09 September 2015

Steven Dieu: Tăng Thống trên Phương diện Pháp lý của Texas

Steven Dieu: Tăng Thống trên Phương diện Pháp lý của Texas

TT Giác Đẳng đã cùng với Steven Dieu gian xảo đăng ký GHPGVNTN là một hiệp hội vô vị lợi. Điều này, theo cư sĩ Lê Công Cầu là phản lại Hiến Chương của Giáo Hội: "Bản Hiến Chương GHPGVNTN ban hành ngày 04.1.1964 bởi Đại Hội Thành Lập GHPGVNTN sau cuộc đấu tranh đòi hỏi tự do tín ngưỡng và bình đẳng tôn giáo, mà mục tiêu là đòi hỏi huỷ bỏ Dụ số 10 dưới thời Pháp thuộc quy định Phật giáo sinh hoạt theo khuôn khổ hiệp hội chứ không là một tôn giáo." Bao năm tranh đấu để cho Giáo Hội đứng ở vị trí là một tôn giáo thì nay Thích Giác Đẳng và Steven Dieu đã biến Giáo Hội thành một hiệp hội vô vị lợi như thời Pháp thuộc.

Biến Giáo Hội trở thành một hiệp hội vô vị lợi còn đỡ, Steven Dieu đã đăng ký với tiểu bang Texas Steven Dieu mới chính là "tăng thống" vì Steven Dieu là Chủ Tịch của Hội Đồng Chỉ Đạo (President of the Board of Directors). Thích Giác Đẳng nói Steven Dieu là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (CEO) là không có đúng.

Theo hồ sơ của tiểu bang Texas, ngày 3/7/2014, Steven Dieu đi đăng ký thành lập công ty bất vụ lợi Unified Buddhist Church of Vietnam - Giao Hoi Phat Giao Vietnam Thong Nhất. (xin viết tắt là UBCV) Lúc đầu có 3 người ở trong Hội Đồng Chỉ Đạo là Phạm Đăng (Thích Giác Đẳng), Penelope Faulkner (cư sĩ Ỷ Lan), và Trần Đình Minh. Steven Dieu xin Assume Name (tên hoạt động) cho UBCV là Van Phong II Vien Hoa Dao. Đến ngày 22/8/2015, tức là cách đây vài tuần, Steven Dieu đăng ký với tiểu bang Texas Hội Đồng Chỉ Đạo của UBCV có 9 người và người Chủ Tịch là Steven Dieu. Trên phương diện Pháp Lý, Hội Đồng Chỉ Đạo giống y như Viện Tăng Thống, Hội Đồng Quản Trị giống y như Viện Hóa Đạo. Chủ Tịch Hội Đồng Chỉ Đạo tức là Tăng Thống. Xin xem pdf đính kèm về hồ sơ ở tiểu bang Texas.

Thí dụ, thí dụ thôi, nếu sau này Đại Lão Hòa Thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ mà qua Mỹ, được các Phật tử tôn kính là Tăng Thống của GHPGVNTN và ngài hành xử với tính cách Tăng Thống thì có thể bị Steven Dieu kiện ra tòa với tội tiếm danh công ty của Steven Dieu. Chuyện này đã xảy ra trong quá khứ mà luật sư cố vấn cũng chính là Steven Dieu.

Ngày 21/6/2011, Steven Dieu đi đăng ký Dai Viet Cach Mang Dang trở thành một công ty bất vụ lợi. Steven Dieu biến sự tranh đấu biết bao xương máu của đảng viên Đại Việt Cách Mạng Đảng trở thành một công ty thiện nguyện. Rồi Steven Dieu xúi Nguyễn Thanh Phận với tư cách là Chủ Tịch Công Ty Dai Viet Cach Mang Dang đi kiện những đảng viên kỳ cựu của Đại Việt Cách Mạng Đảng. Ngày 1/8/2014, cái công ty bất vụ lợi Dai Viet Cach Mang Dang bị tiểu bang Texas cho chết vì không chịu khai thuế, bao nhiêu xương máu đấu tranh của các đảng viên Đại Việt Cách Mạng Đảng coi như đổ sông đổ biển. Xin xem scan.

Nếu UBCV hàng năm không khai thuế với chính phủ thì UBCV cũng sẽ cùng chung số phận như Dai Viet Cach Mang Dang, vậy thì bao máu xương của các cao tăng và Phật tử tranh đấu cả nửa thế kỷ qua cũng bị đem đổ sông đổ biển hết.

"Tăng Thống" Steven Dieu, không biết là ngây ngô về pháp lý hay là thâm độc trong sự ngây ngô?

Phật Tử Quan Tâm

** Tái bút: Tôi đưa tin vụ Thích Giác Đẳng gian dâm với vợ của Quang GT, bị Quang GT bắt gặp, để chạy tội, Thích Giác Đẳng vu cáo chụp mũ cho Quang GT là tình báo Việt Cộng. Một vụ án đã nộp tại tòa Harris vào năm 1999 - 2000. Quang GT sau này uất ức lâm trọng bệnh qua đời. Quý vị hỏi tôi hồ sơ tòa án. Tôi cần thời gian vì vụ án đã hơn 15 năm, hồ sơ đã được đem vào archive, khó truy lục vô cùng.

Tôi cũng đã đưa tin về vụ Thích Giác Đẳng gian dâm với cô Lan em của ông Minh, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác đã phải đưa Thích Giác Đẳng đi xa 3 năm cho đến khi vụ việc lắng yên mới cho về lại Chùa Pháp Luân ở Houston.

No comments:

Post a Comment