28 October 2015

TƯỢNG ĐÀI DƯƠNG VĂN MINH ĐÒN CHÍNH TRỊ BÁ ĐẠO CỦA CSVN

TƯỢNG ĐÀI DƯƠNG VĂN MINH
ĐÒN CHÍNH TRỊ BÁ ĐẠO CỦA CSVN
 
Định Nguyên

Tin tức cho biết đầu tháng 11 tới (2015) chính quyền CSVN sẽ khánh thành tượng đài ông Dương Văn Minh (DVM).  Đọc tin nầy, hầu như ai cũng ngạc nhiên và tự hỏi, tại sao CSVN lại dựng tượng một vị tướng, Tổng thống cuối cùng của VNCH!  Có đích thực rằng ông  DVM là người của họ, đã "trèo cao, lặn sâu" trong hàng ngũ tướng lãnh miền Nam để giật sập VNCH theo kế hoạch của cộng sản Bắc Việt không?  Chuyện nầy chỉ có hai người biết, đó là CSVN và chính ông ta, không có một tài liệu nào, Việt Nam cũng như quốc tế, nói đến cả.  Ông DVM đã qua đời, không có cách nào để kiểm chứng sự nhận vơ lạ lùng của CSVN cả.  Vì thế, viết bài nầy, tôi không có mục đích (và cũng không đủ khả năng) làm sáng tỏ mối quan hệ giữa ông DVM và CSVN để bào chữa cho ông ta.  Tôi chỉ muốn nêu lên vài điểm chứng tỏ đòn chính trị bá đạo của CSVN qua việc dựng tượng nầy.

CSVN có mục đích gì khi dựng tượng ông DVM?
Nên nhớ, CSVN không làm một việc gì mà không có mục đích chính trị cả.  Tình nghĩa chỉ là thứ phù phiếm đối với một tập đoàn mà sự tồn tại chỉ nhờ vào thủ đoạn như họ. Dựng tượng DVM cũng thế, họ có thủ đoạn, thủ đoạn rất thâm độc.

Hạ nhục VNCH
VNCH đã đi vào lịch sử, đã bị họ giật sập, thế mà họ vẫn chưa buông tha.  Dựng tượng ông Tổng thống VNCH/DVM mà họ gọi là "đồng chí" là một nắm bùn ném vào thể chế chính trị tại miền Nam trước năm 1975, đặc biệt là một cái tát vào mặt những quân dân cán chính VNCH tại hải ngoại đang ngày đêm sôi sục chống cộng.  Họ muốn bôi nhọ Chính Nghĩa Quốc Gia mà chúng ta đang theo đuổi.  Họ muốn hạ bệ thần tượng VNCH mà người Việt chống cộng đang ca tụng và tôn thờ.

Củng cố chế độ
Từ sau 1975, bộ mặt của của chế độ CSVN trở nên nhem nhuốc. Chủ nghĩa Cộng sản chỉ còn là rác rưởi, không còn ai tin tưởng nữa, kể cả chính họ. Họ phải tìm một thế đứng, một điểm tựa khác để tồn tại.  Thế đứng đó là dân tộc và điểm tựa đó là Phật giáo.  Để biết được âm mưu của CSVN, chúng ta nên nhớ lại bối cảnh chính trị tại miền Nam Việt Nam, nhất là thời Đệ I VNCH khi có cuộc tranh đấu Phật giáo chống chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm.  Đó là một biến cố đậm nét nhất, vang dội nhất, gây chia rẽ dân tộc và tôn giáo nhất mà đến giờ nầy vẫn chưa kết thúc.  Dựng tượng Hoà Thượng Thích Quảng Đức, người đã tự thiêu để phản đối chế độ Ngô Đình Diệm, CSVN muốn chiếm được sự hậu thuẩn của giới Phật tử.  Trường hợp ông DVM cũng thế.  Là một tướng lãnh Phật tử lãnh đạo cuộc cách mạng lật đổ chế độ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm vào ngày 01 tháng 11 năm 1963, ông DVM rất được giới Phật tử và những thành phần chống đối Nhà Ngô ủng hộ.   Dựng tượng DVM chắc chắn CSVN muốn kéo những thành phần nầy theo mình.  Dù không theo bằng cách gia nhập đảng cộng sản nhưng ít ra người Phật tử không liều thân để chống đối chế độ như đã chống Đệ I VNCH.  Đó là mục đích chính trị của CSVN, họ chẳng tình nghĩa gì với Hoà Thượng Thích Quảng Đức cũng như ông DVM cả.

Kích động hận thù tôn giáo
Như đã nói trên, ông DVM là người Phật giáo, lại là "Phật giáo Ấn Quang", một tổ chức chủ chốt trong việc chống chế độ Ngô Đình Diệm dẫn đến sự tiêu vong của chế độ nầy.  Biến cố nầy đã gây hiềm khích  giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo.  Lúc đầu còn tiềm tàng nhưng sau năm 1975, nhất là tại hải ngoại sự hiềm khích nầy đã lộ rõ.  Với Phật tử và những người chống chế độ Ngô Đình Diệm, ông DVM là người hùng.  Nhưng với một số đông người Thiên Chúa giáo và Đảng Cần Lao, ông DVM là một "phản tướng".  Họ không tiếc lời mạt sát ông DVM và "Phật giáo Ấn Quang" như là một thứ "tội đồ dân tộc".   Cho dựng tượng DVM, CSVN muốn đổ thêm dầu vào lửa, giúp nhóm bài DVM và "Phật giáo Ấn Quang" có thêm khí thế để xông lên…tố tới bến!  Cuộc chiến hiềm khích tôn giáo bắt nguồn từ một biến cố chính trị trong quá khứ cứ thế kéo dài.  Dân tộc Việt Nam tiếp tục đánh nhau, tiếp tục chia rẽ…, và CSVN sẽ tiếp tục hưởng lợi, chế độ họ sẽ vững như bàn thạch.

Đó là trò chính trị bá đạo của CSVN
Tôi không có tham vọng can gián ai trong việc bày tỏ lập trường chính trị.  Tôi chỉ có một lời khuyên: Tượng đài DVM là một đòn chính trị thâm độc của CSVN.  Đề nghị bà con người Quốc Gia nên dè dặt để khỏi rơi vào bẩy sập của họ.  Như đa số, tôi không nghĩ ông DVM là người của VC, nhưng chứng minh được điều nầy không phải dễ.  Mỗi người cứ quan sát thực tế để có nhận định riêng.  Với cái nhìn của tôi, nếu ông DVM là người "nằm vùng", đã giúp miền Bắc giật sập VNCH thì ông phải có công rất lớn đối với CSVN.  Nếu có công lớn, tại sao ông không ở lại quê hương để cùng mừng chiến thắng, cùng hưởng vinh hoa phú quý cùng các "đồng chí" của ông, việc gì ông phải ly hương tỵ nạn, sống nhờ đất khách, thác chôn quê người?  Khi VC chiếm Dinh Độc Lập, ông DVM tuyên bố: "Chúng tôi đợi các bạn để bàn giao chính quyền".  Tên cán bộ VC xấc láo: "Các anh là kẻ chiến bại lấy tư cách gì để bàn giao"!  Điều nầy chứng tỏ ông DVM không phải là "đồng chí" của CSVN như họ đang lếu láo.  Trước sau ông DVM cũng chỉ là "hàng tướng" từ phía VNCH, không phải "chiến tướng" từ phía cộng sản.  Nếu là "chiến tướng" của cộng sản, ông DVM sẽ được đối xử khác, nhất là khi ông ta còn sống.  Tại sao khi ông DVM còn sống, CSVN không tuyên dương công trạng, không gọi ông DVM là "đồng chí" mà đợi đến lúc ông ta đã chết rồi mới "tiết lộ" rồi xây tượng đài "vinh danh"?!  Phải chăng vì không thể yêu nhau, lấy nhau được khi còn sống, CSVN phải dựng xác chết của ông DVM dậy để cưỡng  dâm một cách vô đạo?  Cưỡng dâm xác chết DVM, CSVN đồng thời cũng đã cưỡng dâm lịch sử một cách ngang ngược và lố bịch, bất chấp dòng sinh mệnh và lương tâm dân tộc.

Hành động đó không phải là trò lưu manh chính trị thì gọi là gì?

Định Nguyên
Mùa Halloween 2015

No comments:

Post a Comment