17 December 2010

Hòa Thượng Thích Không Tánh - GHPGVNTN - Cứu Trợ Nạn Nhân Bảo Lụt Tỉnh Khánh Hòa ngày 13-12-2010

Hòa Thượng Thích Không Tánh - GHPGVNTN - Cứu Trợ Nạn Nhân Bảo Lụt Tỉnh Khánh Hòa ngày 13-12-2010

Lê Thị Kim Thu thực hiện từ Khánh Hòa

 

 

Chiều ngày 13 - 12 - 2010 Đoàn GHPGVNTN của Hoà Thượng Thích Không Tánh cùng Hoà Thượng Thích Chí Viên và Thượng Toạ Tâm Chí ( Chánh đại diện Tỉnh Khánh Hoà )tiếp tục cúu trợ 200 phần quà cho đồng bào nghèo bị lũ lụt tại xã Kinh Tế Mới , Tỉnh Khánh Hoà. Mỗi phần quà gồm : 10 túi gạo và 1 bì thư 150.000 đồng . Ngaòi ra các em nhỏ được phát bánh kẹo 

 

 

 

 

 

 


     Hòa Thượng Thính Không Tánh - GHPGVNTN - Cứu Trợ Nạn Nhân Bảo Lụt Tỉnh Phú Yên Ngày 13-12-2010

Lê Thị Kim Thu thực hiện từ Phú Yên


 

Sáng ngày 13 - 12 - 2010 Hoà Thượng Thích Không Tánh cùng các thành viên trong GHPGVNTN tiếp tục đến Thôn Tân Phú - Tân An - Tân Thanh Huyện Sơn Hoà Tỉnh Phú Yên cứu trợ 200 phần quà cho đồng bào nghèo bị lũ lụt. Mỗi phần quà gồm : 1 bì thư 200.000 đồng và 1 thùng mì. Ngoài ra Hoà Thượng còn dành cho các em nhỏ bánh kẹo !         


 
Người Quốc Gia là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment