29 June 2012

Lật lại gia phả chúa đảng Việt Tân và chủ tịch MTQGTNGPVN “ Hoàng-cơ-Minh

Lật lại gia phả chúa đảng Việt Tân và chủ tịch MTQGTNGPVN " Hoàng-cơ-Minh


Dòng dõi họ Hoàng cơ Định tại Việt Nam
 
Họ Hoàng xuất phát từ  Vân Nam bên Trung Hoa . Nhận thấy triều đình nhà Thanh đến hồi tàn cuộc , nên chủ gia tộc họ Hoàng đầu quân với nhóm khởi nghĩa mà sử gọi là Thiên-Địa-Hội ( Phản Thanh phục Minh ). Cầm đầu nhóm khởi nghĩa nầy là Ngô Lăng Vân và cùng con trai là Ngô Côn . Hoàng Sùng Anh được giữ phần đất Vân Nam Trung Hoa .

Nhưng lúc ấy Lục Quốc ngoại bang : Pháp , Đức , Nhật , Nga , Bồ Đào Nha , Ý cùng nhau tranh dành đất Trung Hoa . Lục quốc chia Trung Hoa ra làm nhiều phần cai trị. Nhà Thanh dưới triều Từ Hi lần lần co cụm lại vì không thể cự nổi với súng đạn tối tân của Tây Phương .

Nhóm khởi nghĩa Thiên-Địa- Hội lần lần tann rả . Dư đảng bèn chia lảnh thổ mà cai trị.

Họ Hoàng chiếm lĩnh Vân Nam , họ Lưu vĩnh Phúc chiếm lỉnh Thượng Hải –Hongkong- Móng Cáy Việt Nam.

Hoàng Sùng Anh là bộ hạ của giặc Ngô Côn bên Trung Hoa ( thời Từ Hi Thái hậu ). Giặc Ngô Côn rất mạnh , chiếm lĩnh gần hết Vân Nam , phẩn Quảng Đông .

Hoàng Sùng Anh thường trương cờ Vàng khi đi cướp bóc vùng ven biên Trung Hoa- Việt Nam .

Dân chúng Việt Nam mỗi lần nghe giặc cờ Vàng tới là rùng rùng bỏ nhà cửa mà chạy lánh nạn . Vì chúng chuyên bắt đàn bà con gái Việt đem vế dinh trại hãm hiếp rồi giết chết , tịch thu gia sản của nông dân Việt .
 
Giặc cờ Vàng / Hoàng-sùng-Anh lừng lẩy biên giới Hoa-Việt . Đàn bà con gái Việt tại biên giới rất kinh sợ tụi giặc khách nầy.

Quan quân thời Tự Đức nhiều lần bị bó tay vì giặc khác nầy .

Năm 1862 ( Tự Đức 15 ) , giặc cờ Vàng Hoàng-sùng-Anh chiếm nguyên tỉnh Tuyên Quang , cách Hà Nội 165 km . Tên giặc khách nầy bắt dân Việt đào mỏ vàng ( mỏ Tụ Long ) , bắt dân trồng trà , chặt cây quý cho hắn .

Năm 1869 ( Tự Đức 21 ) giặc cờ Vàng chiếm gần hết Cao Bằng , Lạng Sơn uy thế rất mạnh  , lấn áp luôn giặc khách cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc .
Quân Thanh họp cùng quân Việt vua Tự Đức nhiều lần đánh giặc cờ Vàng nhiều làn không thành công.

Năm 1873 ( Tự Đức 26 ) Hoàng sùng Anh họp với quân Pháp là Jean Dupuis ( Việt dịch là Đỗ-phổ-Nghĩa ). Chính tên Jean Dupuis viết thành quyển du ký " Le Tonkin 1872-1886 ' mà nước Pháp mới chú ý đến đất Việt . Tên Jean Dupuis nầy bắt tay với đại úy hải quân Pháp Francis Garnier tung hoành miền Bắc Việt , triều đình Tự Đức bất lực nhìn bộ Tam Sên nầy làm mưa làm gió một cõi .

Bộ tam sên : Hoàng-sùng-Anh + Jean Dupuis + Francis Garnier lừng lẩy giang hồ .

Chính đại úy Francis Garnier  hạ thành Hà Nội năm 1873 , Phò mã Nguyễn Lâm tử trận , quan trấn thành Nguyễn-tri-Phương tự vận đền nợ nước . Giặc cờ Vàng lừng lẩy Bắc thành . Vua Tự Đức bắt tay với giặc khách cờ Đen Lưu-vĩnh-Phúc đánh bộ Tam Sên nầy.
Francis Garnier bị lọt ổ phục kích của giặc cờ Đen tại cầu Giấy –Hà Nội .
 Đại úy Francis Garnier bị  giặc cờ Đen / Lưu-vĩnh-Phúc phục kích giết chết tại Ô Cầu Giấy
 
Giặc cờ Đen uy thế mạnh , giặc cờ Vàng –Hoàng Sùng Anh lui về Tuyên Quang , Lào Cai .

Tháng 9 năm 1875 Tôn thất Thuyết đánh úp sào huyệt giặc cờ Vàng ở Thái Nguyên . Hoàng sùng Anh xin trá hàng , nhưng Tôn-thất-Thuyết không chịu cho giặc khách cờ Vàng đầu hàng nhiều lần như xưa.
 
Đám giặc cờ Vàng bị bắt  . Chúa đảng giặc khách Cờ Vàng – Hoàng Sùng Anh bị chặt đầu . Năm 1875 .

Quân Tôn thất Thuyết chém gần 50 cái đầu của nhóm cầm đầu giặc cờ Vàng , trong đó có Hoàng-sùng-Anh .

Dư đảng họ Hoàng giặc cờ Vàng bèn lẩn trốn trong đám người Việt gần biên giới Vân Nam và Cao Bằng .

Khi nước Việt đánh nhau giữa Quốc Gia Tự Do và Cộng sản Vô Thần…thì họ Hoàng đầu quân vào quân đội 2 bên . Tại Bắc Việt họ Hoàng làm rất lớn ( điển hình là Hoàng-văn-Hoan . Tay dàn em số 1 hoặc 2 của Hồ-chí-Minh . Vai trò cao hơn Võ-nguyên-Giáp nhiều lần ).

Tại miền Nam thì có họ Hoàng làm quan lớn , điền hình là Hoàng-cơ-Minh . Bên thường dân thì có Hoàng-phủ-ngọc-Tường lừng danh diệt chủng Việt diệt người Việt tại Huế .

Khi miền Nam mất vào năm 1975 thì họ Hoàng trở thành " Thuyền nhân tị nạn Cộng Sản " ( Vietnamese Boat People ) . Họ Hoàng sang Nhật . Nhật nhận họ Hoàng làm dân Nhật .

Hoàng-cơ-Minh và Hoàng-cơ-Định nhớ lại dòng họ xưa lừng lẩy của mình.

Tại Tokyo , Hoàng-cơ-Minh có tên Nhật gọi là Nokimura Hoàng-cơ-Minh .

Vì đất Nhật không có welfare trợ cấp xã hội cho di dân ngoại quốc như Hoaky . Rất khó kiếm sống , nên Hoàng-cơ-Minh cùng với Đỗ-thông-Minh ( du học sinh miền Nam VN năm 1970 ) và thuyền trưởng tàu tị nạn Trường Xuân là Phạm-ngọc Lũy mới lập ra một Hội chống Cộng tại Nhật.
Tại California , nhờ có cưu đại tá cành sát Quốc gia Phạm-văn-Liễu móc nối . Nên Nokimura Hoàng-cơ-Định lập ra một Hội chông Cộng tại California mang tên rất dài : " Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giãi Phóng Việt Nam ", thu góp những tiền tip ( tiền bo ) của khách hàng người Việt của những quán ăn , tiệm bánh . Tiền hàng bo của những hàng quán Việt Nam khắp 50 tiểu bang Hoaky lên đến con số trăm nghìn USD là ít .

Dòng dõi giặc cướp Hoàng-sùng-Anh tổ phụ , nên con cháu là chủ tịch MTQGTNGPVN Hoàng-cơ-Minh lập chiến khu chống cộng từ một trại gà bỏ hoàng của tướng Thái Lan.

Trại gà nầy cách Bangkok 25 km . Nhưng con cháu giặc cờ Vàng là Hoàng-cơ-Minh chụp hình , tung lên khắp thế giới là trang trại của kháng chiến quân rất đông người tình nguyện . Nhiều người nhẹ dạ Việt kiều tưởng thật , rất mừng là ngày giãi phóng quê hương Việt nam gần thành công .

Chỉ có một tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong là không tin chuyện nầy. Ký giã nòng cốt tuần báo VNTP là Lê Triết có nhiều bài viết đây nghi ngờ đám kháng chiến cuội nầy.

Hoàng-cơ-Minh ra lệnh cho sát thủ người Việt , bắn chết ký giả tại garage riêng của nhà ký giã Lê Triết . Sau đó Hoàng-cơ-Minh co sát thủ Lê Hoàng Hùng nầy bay sang Bangkok mà ẩn trốn lệnh truy nả của FBI . 3 ngày sau đó , cảnh sát Thái Lan nhận được báo cáo của dân Thái , một xác chết bị chặt mất đầu và 2 bàn tay , trôi trên sông Chao Phraya gần tủ đô Bangkok . Tên sát thủ ấy được đảng trưởng Hoàng cơ Minh ra lệnh thủ tiêu tên cán bộ mà Hoàng cơ Minh gọi là phản đảng.

Có 4 người Việt tị nạn Cộng sản tại Thái Lan ( vì không cón quốc gia nào nhận người Việt tị nạn Cộng sản nữa ) , gia nhập vào trại kháng chiến ma của Hoàng cơ Minh . Bốn thanh niên nầy xin ra khỏi trại đề kiếm ăn . Thế là lần lượt 4 người nầy bị Hoàng cơ Minh cho sát thủ giết người bịt miệng trang trại gà nầy .

Sau đó Hoàng-cơ-Minh trình diển một đoạn quay phim để đem về California trình cho người Việt tị nạn xem . Không dè bị vợ của người em cùng cha khác mẹ là Hoàng-cơ-Định báo cho thân nhân ở Hà Nội biết . Thế là quân đội Cộng sản VN phục kích bắn chết khi Hoàng cơ  Minh vừa đặt chân lên biên giới Thái-Lào .

Sở dĩ  Hoàng-cơ-Định lộ tin mật cho vợ biết là  Hoàng cơ Định đang thủ quỷ tiền Kháng chiến rất kếch sù ( trên cưới chục triệu USD là ít ).
Vụ bùng nổ tiền bạc của nhóm kháng chiến ma Hoàng-cơ-Minh là do sự bật mí của cựu đại tá Phạm-văn-Liễu viết rất rỏ sự lưu manh của anh em họ  Hoàng nầy trong quyển sách " Trả Ta Sông Núi " ( 3 quyển ) mà giới thông minh Việt kiều gọi là : " Trả lại ta thùng tiền "…

Tên Hoàng-cơ-Định đưa ra Tòa tại San Jose là Tiến sĩ Sử học Vũ-ngự-Chiêu , Cao-thế -Dung…về tội vu cáo .

Thế là FBI nhày vào xem tài liệu tiền bạc của Hoàng-cơ-Minh và thuế lợi tức của Hoàng-cơ-Định ra sao .
Hoàng cơ Đinh phải nộp lại tiền thuế cá nhân + tiền phạt lên đến 3 triệu USD.
 
 Đây sách quan trọng .Tác giã là người sáng lập ra đảng kháng chiến ma Hoàng-cơ-Minh . Sau bị anh em họ Hoàng đá văng , Tức tối mới khui hụi ra sách lm2 sụp đỗ anh em họ Hoàng , con cháu giặc khách cờ Vàng Hoàng-sùng-Anh .
 Đây Giáo sư + Tiến sĩ Hóa học đại học lừng danh bên Pháp ( tìm tên Tiến sĩ Hóa ra trường tại Pháp gần 5 năm…Tìm hết 16 trường đại học Pháp….đến nay chưa tìm ra . Tìm hết những trường đại học mà Giáo sư + Tiến sĩ Hóa Hoàng-cơ-Định …gần 5 năm…vẩn chưa thấy tên. Có lẽ sách in ấn những Tiến sĩ ra trường của các đại học Pháp…in nhầm tên hay chăng ?.

Hiện nay thù quỷ gia tài đồ sộ của người anh cùng cha khác mẹ Hoàng-cơ-Minh .

Chúa đang Việt Tân . Bravo ! Con cháu giặc khách cờ Vàng họ Hoàng Sùng Anh.
 
Tra cứu tài liệu lịch sử xong…chúng tôi nghiêng mình bái phục một anh hùng kháng chiến chống Cộng sản . Anh Trần-văn-Bá ( sinh viên Paris Pháp) .Anh về miền Nam kháng chiến , nhưng bị mưu phản , anh bị Cộng sản VN xử tử .

Cha của anh là Trần-văn-Vân bị Việt Cộng ám sát chết tại Saigon .

Ngày kia CSVN không còn nữa , thì dòng họ của anh sẽ được nước Việt xem là anh hùng cứu nước , tuy không thành công, nhưng Trần-văn-bá xứng đáng ngồi ngang hàng với vua Nguyễn Huệ Quang Trung + Trần hưng Đạo vậy.
Đây anh linh chống Cộng dòng họ Trần oai linh . Trần-văn-Bá , thiên thu bất diệt .

PVL

No comments:

Post a Comment