08 April 2014

Bài Tình Thơ Tháng Tư

Bài Tình Thơ Tháng TưTháng Tư đến mùa Xuân nơi xứ lạ
Khắp nẽo đường hoa nở vạn màu tươi
Trên phố đông rộn rã tiếng chào cười
Thiên hạ sống rộn ràng mừng nắng ấm

Tháng Tư cũ quê tôi buồn sâu đậm
Bởi nhà tan nước mất, khóc chia ly
Bạn tù đày, người đau khổ ra đi
Kẻ bỏ xác nơi rừng sâu, biển lạnh

Ôi! Vận nước thịnh suy ta khó tránh
Cuộc hồng trần! Ôi! tan hợp, hợp tan
Bao mươi năm!  Sầu, khổ, hận vô vàn
Biển vẫn mặn! Nỗi đau thương còn đó  

Mây vẫn trôi, trời vẫn còn mưa gió
Nhưng cuộc đời: bao thay đổi, đổi thay
Nhiều bạn xưa vĩnh biệt cõi trần này
Người còn sống đã mắt mờ, tóc bạc

Bao mươi năm! Cuộc đời dầu đổi khác
Nhưng tấm lòng yêu nước, nhớ quê hương
Và nỗi buồn của kẻ sống tha hương
Vẫn còn đó trong lòng người dân Việt

Gặp nhau đây với niềm đau tha thiết
Nhìn cờ vàng, đọc thơ cũ nhạc xưa
Ta cùng nhau tìm lại chút vị thừa
Nhớ kỷ niệm, nhớ anh hồn tử sĩ

Xin chúc Bạn vẫn vững tâm bền chí
Sống xứ người nhưng ta vẫn Việt Nam
Người Việt Nam: tình cảm,  dũng chí  làm
Điều lợi ích cho người, cho Dân Tộc


Sương Lam

No comments:

Post a Comment