15 May 2014

Cầu Quốc Tổ Hùng Vương


Nhân ngày Rằm lớn Tháng Tư, gặp lúc tình hình nước nhà đang nguy biến, PH xin mạn phép viết bài sớ cầu Quốc Tổ này chia sẻ cùng ACE. Ông ngoại PH ngày trước là một nhà nho. Hồi nhỏ PH thường theo coi ông ngoại viết sớ và đọc văn tế trong những dịp cúng đình làng nên còn nhớ chút đỉnh, bây giờ bắt chước. Nhưng vì nhớ không hết nên PH phải viết theo kiểu "Tân cổ giao duyên" nên có lẽ cũng "đầu cua tai nheo" lắm. Mong các vị cao nhân đừng cười. Xin đa tạ.
PHoa


Cầu Quốc Tổ Hùng Vương
(Nhân bọn Trung Quốc ngang tàng khoan dầu ở Biển Đảo
          Việt Nam Tháng Năm, 2014 )


Việt Nam trời đất cao dày
Tổ tiên dựng nước đến nay bốn ngàn
Giờ gần mất bỡi ngoại bang
Cầu xin Quốc Tổ Hồng Bàng cứu nguy

***

Từ đất Ca Li - miền Tây nước Mỹ
Con dân Giao chỉ - hướng đến Đền Hùng
Mạo muội đôi dòng - vinh danh Quốc Tổ
Hết lòng ngưỡng mộ - khí phách tiền nhân
Lớp lớp xả thân - dựng xây Nước Việt
Kể sao cho xiết - công đức cao dày
Tồn tại đến nay - bốn ngàn năm lẻ
Qua bao thế hệ - Đinh, Lê, Lý, Trần
Năm lượt bảy lần - đánh tan giặc Bắc
Từ ngày gian tặc - cõng rắn về nhà
Tuân lệnh Tàu Nga - sơn hà nhuộm đỏ
Chúng con phải bỏ - nhà cữa ra đi
Tạm sống nơi này - làm dân xứ Mỹ

Kính thưa liệt vị - Con cháu Rồng Tiên
Hơn ba thập niên - sống nơi hải ngoại
Tình người ưu ái - mọi việc hanh thông
Xây dựng cộng đồng - rèn tài luyện đức
Chờ ngày đủ sức - về giúp quê hương
Nhưng thật thảm thương - quê hương sắp mất
Vì bọn Trung Quốc - xâm chiếm biển Đông
Giàn khoan khởi công - lòng dân hoảng loạn
Nguy cơ quốc nạn - sẽ đến nay mai
Khẩn xin chư ngài - chuẩn lời khấn nguyện

Trộm nghĩ:
*Dân tộc Việt Nam ngàn đời thiện chiến,
sông núi Việt Nam vượng khí có thừa,
nhưng tại  sao ta phải chịu thua, để giặc Tàu tác oai tác quái?
*Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, non sông một dãi,
 bức dư đồ còn tồn tại với thời gian
*Là con cháu Lạc Hồng, ai lớn mật to gan dám di dời cột mốc?
*Phải chăng những kẻ cầm quyền vì ham mê lợi lộc
đã làm ngơ cho ngoại tộc hại nước hại dân.
 *Hoàng, Trường sa là biển đảo của tổ tông,
con cháu Việt đã ngàn năm làm ăn sinh sống
*Xem lịch sử Trung Hoa từ Thanh, Minh, Nguyên, Tống, 
chưa bao giờ ghi dấu ấn có quần đảo Hoàng, Trường Sa.
*Bằng cớ nào để Tàu cộng bày ra,
hầu ngụy biện cho cái lưởi bò 9 đoạn?
*Nạn ách của dân tộc suốt bảy mươi năm do độc tài độc đảng, đã đến hồi phải cởi trói cho dân
*Xem nỗi nhục một ngàn năm Bắc thuộc mà "ôn cố tri tân"
*Bọn Tàu cộng giả nghĩa giả nhân, đang thắt họng toàn dân bằng 16 chữ vàng, chờ ngày "khai đao hành huyết"
* Từ ngàn xưa tổ tông Lạc Việt, đã dầm sương dãi tuyết, trải mật phơi gan thành lập nước Văn Lang cho giống nòi làm chủ thể
*Nhìn lịch sử Tiền Nhân qua bao thế hệ "lúc thịnh hồi suy" luôn cảnh giác hành vi điên rồ từ phương Bắc.
*Nhưng hôm nay, từ hải đảo đến đất liền đều có phường gian tặc, đang ra mặt khắp đó đây, để chiếm dần cương thổ.
*Than ôi! Thế nước tình dân đang hồi triệt lộ,
xin nguyện cầu Quốc Tổ, linh hiển ra oai,
giúp con cháu các ngài, giải trừ "oan gia nghiệp chướng"

Cầu xin vua Hùng xui khiến:
-Con dân nước Việt già trẻ gái trai 
Nam Bắc trong ngoài đồng lòng đứng lên dẹp loạn.
- Những ai đang say sưa vì đảng, sớm thức tỉnh cơn mê,
 từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê, trở về cùng dân tộc.
- Các bậc cao nhân bác học, chí sĩ anh hào,
chớ  ngại gian lao, mau dấn thân vì đại cuộc
- Những đồng bào bị di cư bắt buộc, sống rải rác khắp năm châu, hãy góp sức cùng nhau, xây dựng lại nước Việt Nam nhân quyền, thịnh vượng

Đồng Cung Thỉnh:
-Mê Linh nữ tướng, cung cấp voi thần,
tập họp muôn dân xéo tan bầy "thái thú"  
 -Ngô Quyền Minh Chủ, Hưng Đạo Đại Vương,
dẫn lối đem đường cho cháu con ra biển Đông chống giặc.
- Anh hùng dân tộc Dã Tượng, Yết Kiêu,
 mau tính kế bày mưu đặt thủy lôi hỏa tiễn
- Các oan hồn đã vùi thân trong lòng biển vì hải tặc phong ba, cùng các chiến sĩ Hoàng, Trường Sa
hãy hiển hiện giúp dân ta thu hồi lãnh thổ.

Cúi xin Quốc tổ - Ban rải ân oai
Xui khiến trong ngoài - năm này hiệp nhất
Dù cho tổn thất - máu đổ thịt rơi
Để giữ cơ ngơi - giống nòi Lạc Việt
Muôn dân  nhất quyết - thừa kế Tổ Tông
Không để non sông - ngoại bang cai trị
Nguyện cầu chư vị - linh hiển hộ trì
Cảm ứng chứng tri - lòng thành hậu duệ
Đê đầu đảnh lễ - Tháng Tư ngày Rằm
Đốt nén hương lòng- kính xin khấu bái

Thượng sớ dĩ văn

Phương Hoa

No comments:

Post a Comment