24 May 2014

ĐỒNG XUÂN LÊ THỊ TUYẾT MAI: VỊ QUỐC, VỊ PHÁP THIÊU THÂN


Phật Tử LÊ THỊ TUYẾT MAI
Pháp Danh ĐỒNG XUÂN
1947 - 2014

Huynh trưởng Cấp Tấn Gia Đình Phật tử Việt Nam
Phó Trưởng ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Miền Quảng Đức
trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
ĐÃ VỊ PHÁP, VỊ QUỐC THIÊU THÂN


Chúng tôi vừa được thêm tin tức từ Sài Gòn cho biết một số chi tiết, như tại nơi tự thiêu, Huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai để lại một can xăng loại 5 lít, một quẹt ga và một bó biểu ngữ viết tay :
  • Nam Mô A Di Đà Phật
  • Nam Mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát
  • Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mãi mãi trường tồn cùng Dân tộc
  • Đoàn kết đập tan mưu đồ xâm lược của Trung Quốc
  • Đốt Đuốc soi đường cho Người yêu nước
  • Hậu thuẫn Tuyên Cáo Chống Trung Quốc xâm lăng của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

Kính xin được thông tin đến đồng bào các giới, cùng đồng bào Phật tử trong và ngoài nước.

No comments:

Post a Comment