19 June 2014

ĐÂU LÀ SỰ THẬT LỊCH SỬ ?

ĐÂU LÀ SỰ THẬT LỊCH SỬ ?

Thưa Quý vị Quan tâm,
      Bài viết nầy trước đây mang tên "Nhận định về lịch sử không nên vì cảm tính". Nay chúng tôi cho sửa chữa lại và bổ sung thêm nhiều chi tiết mới cho thật hoàn chỉnh.

A.- NGÔ ĐÌNH DIỆM TỰ PHONG LÀM TỔNG THỐNG :
      
Năm 1954, tuy người dân VN phải trải qua một giai đoạn đau thương vì đất nước bị chia đôi, nhưng miền Nam đã có một VẬN HỘI MỚI khi ông Ngô Đình Diệm về chấp chánh với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Hoa Kỳ và Thế Giới Tự Do.
      
Việc lật đổ vua Bảo Đại để thành lập nền Cộng Hoà, ly khai khỏi người Pháp là một quyết định rất thuận với lòng dân.
      
Nhưng thật là đáng tiếc ! Ông Diệm và gia đình ông đã làm hỏng mất một cơ hội lịch sử bằng vàng.
      
Khi lật đổ vua Bảo Đại, thay vì ông Diệm áp dụng đúng "Quyền Dân Tộc Tự Quyết", tổ chức Tổng Tuyển Cử toàn quốc để thành lập Quốc Hội, và trao cái quyền lựa chọn chế độ (Việt Nam Cộng Hoà) cho toàn dân (tức Quốc hội). Thay vì ông Diệm lại tự phong làm Tổng thống và đẻ ra luôn… chế độ Cộng hoà !?
      
Ông Diệm "gian lận" khi tổ chức Trưng Cầu Dân Ý. Ông Diệm bắt người dân phải lựa chọn giữa ông và vua Bảo Đại. Lẽ ra ông Diệm chỉ có quyền xin ý dân "có nên duy trì chế độ Quân Chủ  với nhà vua Bảo Đại, hay nên thành lập chế độ Cộng Hoà ?"
      
Nếu người dân đồng ý thành lập nền Cộng Hoà (bước 1), lúc đó ông Diệm mới tổ chức Tổng Tuyển Cử bầu Quốc hội Lập Hiến (bước 2). Chính Quốc hội Lập hiến sẽ soạn thảo Hiến Pháp, và ra luật bầu cử Tổng Thống (bước 3). 
      
Nếu muốn làm Tổng thống, ông Diệm cùng nhiều người khác ra tranh cử (bước 4). Như vậy mới là HỢP PHÁP :  Chính Hiến Pháp đã đẻ ra Tổng thống.
      
Căn cứ vào tiến trình "dân chủ hoá" từng bước như trên, ông Diệm đã gian manh qua mặt toàn dân : Tự vẽ bùa mình đeo !
      *Áp đặt, bắt người dân phải lựa chọn giữa ông ta và vua Bảo Đại, và cũng không cho Vua Bảo Đại trở về nước để biện minh cho những cáo buộc của ông Diệm về ông (thiếu dân chủ, mất công bằng).
      *Thay vì, ông Diệm phải nhận chức vụ "Quốc Trưởng" theo đúng nội dung của cuộc "Trưng Cầu Dân Ý"; đàng này ông Diệm lại nhập nhằng chơi trò đánh lận con đen, thay vì nhận chức Quốc Trưởng, ông ta lại  "Tự Phong" làm Tổng Thống và thành lập nền Cộng Hoà."  Như vậy tức là ông Diệm đã đẻ ra Hiến Pháp và nền Cộng hoà ! Như vậy là BẤT HỢP PHÁP
     
 Ai bầu cho ông Diệm làm Tổng thống và ai cho phép ông Diệm thành lập nền Cộng hoà hồi nào ?!

B.- ÔNG DIỆM TẶNG KHÔNG MIỀN BẮC CHO CS :
     
Ngoài ra, khi thành lập nền Đệ I Cộng Hoà, thì coi như ông Diệm đã mắc phải 2 lỗi lầm trầm trọng đó là vi phạm Hiệp Đình Geneva 54dâng phân nửa miền Bắc cho tên Việt gian Hồ Chí Minh.   Bởi lẽ :
     a)- Chế độ Quốc Gia Việt Nam dưới quyền Quốc trưởng Bảo Đại là một quốc gia thống nhứt từ ải Nam Quan cho đến mủi Cà Mau.
     b)- Theo tinh thần HĐ Geneva 54 thì nước Việt Nam bị "tạm thời" chia đôi; Chánh quyền trung ương Quốc Gia VN phải "tạm thời lui vào trong Nam dưới Vỹ tuyến 17"; còn Ngụy quyền CS Việt Minh thì "tạm chiếm" miền Bắc, đợi 2 năm sau (dự trù năm 1956) sẽ có một cuộc Tổng Tuyển Cử Thống Nhứt 2 miền.
     
 Điều nầy có nghĩa là : Bao lâu cuộc "Tổng Tuyển Cử" như được dự liệu chưa xẩy ra… thì chính quyền của QUỐC GIA VIỆT NAM vẫn còn nằm trong tay của Quốc trưởng Bảo Đại (miền Bắc chỉ là vùng "tạm chiếm"). Do đó cả 2 miền đều phải giữ nguyên trạng không được thay đổi,  đợi khi có Tổng Tuyển Cử thống nhứt, toàn dân 2 miền sẽ quyết định lựa chọn thể chế chánh trị chung.
     
 Nay ông Diệm thành lập nhà nước Đệ I Việt Nam Cộng Hoà thì đương nhiên chế độ miền Nam trở nên ngang hàng với nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ở miền Bắc !
      
Và một khi chế độ QUỐC GIA VIỆT NAM của Vua Bảo Đại không còn thì coi như Tổng thống Diệm mặc nhiên từ bỏ hay CHO KHÔNG chủ quyền phân nửa miền Bắc cho bọn CS Hànội
     
Đây là một tội ác phản quốc của ông Diệm và nhà Ngô. Đây cũng là ý đồ CHIA ĐÔI đất nước vĩnh viễn của ông Diệm.

C.- ÔNG DIỆM ĐỘC TÀI CẦN LAO CÔNG GIÁO TRỊ :
      
Nhưng suy nghĩ cho cùng, người ta nói làm chánh trị thì phải có "thủ đoạn". Chúng tôi "tạm" đồng ý về các thủ đoạn của ông Diệm đã áp dụng để nắm lấy quyền bính.
      
Nhưng câu hỏi được đặt ra là : Cái Quyền bính mà ông Diệm chiếm được đó sẽ phục vụ cho ai ?
       
Chúng ta đã có câu trả lời : Ông Diệm chỉ phục vụ cho gia đình ông, bè đảng Cần Lao của ông; mỗi người anh em ông Diệm là một LÃNH CHÚA của một vùng có đặc quyền sanh sát trong tay, hét ra lửa; đồng thời ông Diệm cũng tích cực phục vụ cho ý đồ của Vatican (Công giáo hoá miền Nam); thay vì phục vụ cho quyền lợi tối thượng của Quốc gia và Dân tộc !
      
Về nguyên lý chánh trị : Một khi lật đổ một chế đồ nào đó mà người ta cho là XẤU, thì đương nhiên người ta phải thay thế vào đó bằng một chế độ mới TỐT đẹp hơn. Thí dụ như Quân Đội lật đổ nền Đệ I CH với bản Hiến pháp y chang Hiến pháp CS Hànội, chỉ có độc viện Dân Biểu và không có Tối Cao Pháp Viện; thay vào đó nền Đệ Nhị CH với một bản Hiến pháp mới có Lưỡng viện Quốc hội, Tối Cao Pháp Viện, Giám Sát Viện và có thêm vị Thủ Tướng. 
       
Đó mới gọi là làm Cách Mạng.
     a)- Nhưng ngược lại, ông Diệm lật đổ vua Bảo Đại phong kiến; ông ta lại thay vào đó bằng chế độ độc tài Cần Lao Công giáo, gia đình trị vô cùng khắc nghiệt ! Ông ta đã cố tình lén lút duy trì Dụ số 10 của vua Bảo Đại (thay vì thay thế bằng một đạo luật mới) cho phép ông ta duy trì độc tôn Thiên Chúa Giáo và độc tôn Đảng Cần Lao, gia đình ông tha hồ tham nhũng, tha hồ đàn áp nhân dân như đã thấy ! Dụ Số 10 cũng giống y hệt Điều 4 Hiến pháp VC !
     b)- Những ai lý luận cho rằng dưới thời ông Diệm cuộc sống tự do, ấm no, sung sướng hơn miền Bắc… là luận điệu rất ấu trĩ và ngu dốt. Dưới chế độ Diệm người dân không bao giờ có được 2 chữ TỰ DO khi phải "Suy Tôn Ngô Tổng Thống" và bị kềm kẹp bởi  Dụ Số 10 phi dân chủ, bất hợp pháp.  

D.- ÔNG DIỆM LÀ MỘT KẺ PHẢN QUỐC :
      
Điều khẳng định trước tiên ông Diệm là một kẻ Vô Tổ Quốc, khi ông ta vừa lên làm Tổng thống liền hủy bỏ ngay ngày nghĩ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm. Không công nhận Quốc Tổ Hùng Vương bởi vì ông ta là một kẻ cuồng tín tôn giáo, chỉ tôn thờ có Vatican. Nhưng Vatican thì lại là tên trùm xâm lược, luôn "đồng hành" với mọi chế độ độc tài CS để giữ đạo. Ông Diệm và Vatican chỉ LỢI DỤNG người Mỹ để lên nắm chánh quyền tại miền Nam. Sau khi củng cố được thế lực Công Giáo và thế lực Đảng Cần Lao vững mạnh, ông Diệm sẽ đuổi Mỹ để bắt tay với miền Bắc, cả 2 miền chung sống hoà bình: Miền Nam do nhà Ngô và Đảng Cần Lao Công giáo trị muôn năm; còn miền Bắc thì do Hồ Chí Minh và Đảng CS thống trị đời đời... Bằng chứng: ông Diệm đi đêm với CS Hànội và bị QLVNCH lật đổ năm 1963.
      
Có một số người u mê cứ nghĩ rằng dưới chế độ ông Diệm người dân được ấm no hơn miền Bắc, nhưng có khi nào quý vị ấy nghĩ ngược lại rằng : Nếu nhà Ngô không độc tài sắt máu; nếu nhà Ngô không tham nhũng, thâu tóm toàn bộ nền kinh tế quốc dân vào trong tay gia đình và Đảng Cần Lao… thì người dân miền Nam lẽ ra đã được hưởng một nền tự do hạnh phúc gấp 10 lần như thế hay không ?! Cái quý nhứt của con người là Tự Do. Vì có Tự Do là có tất cả. Nhưng gia đình ông Diệm đã cướp mất cái TỰ DO cao quý nhứt của người dân rồi, thì còn gì nữa để mà nói ?!
      
Vả lại ở dưới mọi chánh thể thực sự tự do, người dân có quyền thay đổi vị lãnh đạo qua các cuộc bầu cử. Nhưng dưới các chế độ độc tài người dân không có cái quyền lựa chọn thiêng liêng đó. TT Diệm đã ở hết 2 nhiệm kỳ bầu cử đầy gian lận. Ông ta lại còn sửa Hiến pháp để tiếp tục ở lại nhiệm kỳ ba. Sau nhiệm kỳ 3, chắc rồi lại tới phiên Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn lên thayNgười dân miền Nam đã mất quyền lựa chọn, bị đẩy vào chân tường. Cách mạng tức nhiên phải bùng nổ !!!
    
Điều chúng tôi có thể khẳng định rằng : Nếu không phải Diệm, một kẻ cuồng tín công giáo (chỉ chấp nhận có Công giáo), một tên chối bỏ tổ tiên,(không công nhận Quốc Tổ Hùng Vương), một tên tay sai Vatican (định Công giáo hoá miền Nam và bắt tay CS đuổi Mỹ)… mà là một vị Nhân Sĩ nào khác, làm Thủ tướng thay Diệm năm 1954, thì VẬN HỘI MỚI của miền Nam đã sớm trở thành hiện thực. Bởi vì ông Diệm đã có một cơ hội thuận lợi từ năm 1955-1959 đầy ổn định, miền Nam được Hoa Kỳ và Thế giới Tự do viện trợ ào ạt, trong khi CS bận lo tiếp thu và tái thiết miền Bắc, chưa có thời gian để "chiếu cố" tới miền Nam. Và rồi lịch sử VN có lẽ đã rẽ sang một lối khác tốt đẹp hơn (như Nam Hàn, Đài Loan vẫn tồn tại), thay vì phải trả một cái giá quá đau thương vào năm 1975 !?
     
Chính chế độ Diệm và Vatican, đã làm cho miền Nam mất đi một Vận Hội Mới, một cơ hội bằng vàng nói trên. Bao nhiêu tiền viện trợ vô điều kiện của Hoa Kỳ và Thế Giới Tự Do đổ vào miền Nam, nhưng một phần lớn đã chui vào túi riêng của giòng họ Ngô Đình và bè lũ đảng Cần Lao !

E.- ÔNG DIỆM ĐẺ RA MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM.
       
Trong âm mưu "đuổi Mỹ" ra khỏi VN, phá kế hoạch SEATO của Hoa Kỳ bao vây Trung Cộng, là làm thế nào để phát động chiến tranh du kích, rồi kéo dài chiến tranh, để làm cho người Mỹ phải bị tiêu hao nhiều tiền của và sinh mạng quân lính, để họ bị sa lầy… cuối cùng đành phải bỏ của chạy lấy người. Do đó, Diệm và CS Hànội bắt tay nhau âm thầm khai sanh ra Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, qua các thủ đoạn như sau :
       
Sau khi đất nước vừa bị chia đôi, hàng trăm ngàn người dân miền Nam theo kháng chiến đã không chịu tập kết ra miền Bắc mà xin ở lại miền Nam. Thay vì ông Diệm phải mở ra chánh sách "chiêu an" để tranh thủ sự ủng hộ của những người nầy; ngược lại, ông Diệm lại cho phát động "Chiến dịch Tố Cộng" khủng bố bắt bớ họ và gia đình họ, buộc phải chạy vào bưng biền. Đó là những phần tử tiên phong thành lập ra MTGPMN. Kế tiếp, ông Diệm lại đàn áp, bắt cóc, thủ tiêu đối lập, tiêu diệt các Đảng phái Đại Việt, VNQDĐ, Dân Xã Đảng, Cao Đài, Hoà Hảo… khiến những người này cũng chạy vô bưng theo MTGPMN
     
Cho nên chúng tôi khẳng định rằng : Miền Nam Việt Nam mất bởi vì do ông Diệm khai sanh ra MTGPMN. CS Hànội thành lập được MTGPMN là do sự "tiếp tay" của ông Diệm. Xin hãy nhớtháng 12-1960 thành lập MTGPMN và họ đã phong cho LS Nguyễn Hữu Thọ cái chức CHỦ TỊCH trong khi ông nầy đang bị ông Diệm giam lỏng tại Tuy Hoà. Thế nhưng bất thần một năm sau, ông Diệm "bí mật" thả ông Thọ vào bưng (năm 1961).
      
Hãy xem Đài Loan và Nam Hàn cũng trong hoàn cảnh bị chia cắt. Thế nhưng tại sao Trung Cộng không thể thành lập được MTGP Đài Loan; và tại sao Bắc Hàn cũng không thành lập được MTGP Nam Hàn ? Có phải vì 2 quốc gia trên áp dụng đúng thể chế Dân Chủ Tự Do, không độc tài Cần Lao Công Giáo trị, gia đình trị như ông Diệm ? Hỏi tức trả lời.
     
Sau khi ông Diệm bị hạ bệ năm 1963, nhưng cái "di sản" MTGPMN vẫn còn nguyên và mỗi ngày càng mạnh thêm do ông TT Thiệu cũng là con Chúa Vatican, vẫn cố tình kéo dài chiến tranh. Và mặc dù người Mỹ đã vận động để có thêm quân tăng viện từ các Đồng Minh Úc, Tân Tây Lan, Nam Hàn, Thái Lan… gởi quân tham chiến nhưng cũng không thắng được CS ! Cuối cùng nguời Mỹ chán nản phải bỏ của chạy lấy người, bỏ lại hơn 58 ngàn đứa con của họ và hàng trăm tỷ đô la vỗ béo cho dòng họ các chiên Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu !
    
Tóm lại : Nguyên nhân VNCH mất là do Ngô Đình Diệm, tên tội đồ của Dân Tộc đã khai sanh ra MTGPMN. Rõ ràng vì có MTGPMN mà VNCH bị mất !

F.- HAI TÊN TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC :
     
Lịch sử Việt Nam thời cận đại quả thật là đại bất hạnh đã khai sanh ra 2 tên ĐẠI PHẢN QUỐC là Hồ Chí Minh (miền Bắc); và Ngô Đình Diệm (miền Nam). Từ căn bản, cả 2 chế độ Hồ và Ngô đều là độc tài man rợ phi dân tộc, phản dân hại nước, tay sai ngoại bang.
    
*HỒ CHÍ MINH và Đảng CS thần phục Đảng CS Đệ Tam Quốc tế. Sau khi CS Liên Xô tan rã năm 1990, Đảng CSVN lại quay sang thần phục CS Tàu, cam tâm bán nước cho Tàu… qua Mật Ước Thành Đô năm 1990, và đang từ từ sát nhập nước VN vào Hoa Lục tới năm 2020 phải cho xong.
     
*NGÔ ĐÌNH DIỆM thần phục Vatican. Hiến pháp miền Bắc có Điều 4 Hiến Pháp trao toàn quyền lãnh đạo đất nước cho Đảng CS. Còn Hiến Pháp VNCH ở miền Nam mệnh danh là tự do dân chủ, không cho phép "độc tài đảng trị" như miền Bắc. Thế nên ông Diệm mới "ăn cắp" Dụ Số 10 của vua Bảo Đại, lén lút đem dùng vì sợ người Mỹ biết được sẽ cúp viện trợ. Ông Diệm xử dụng Dụ Số 10 để độc tôn Thiên Chúa Giáo, đồng thời tiêu diệt hết Đảng Phái Quốc Gia tại miền Nam, để dọn đường bắt tay với CS Hànội, đuổi Mỹ sống chung hoà bình với miền Bắc. Cả 2 miền giữ nguyên trạng cùng theo chế độ trung lập, phi liên kết như ở Lào và Cambốt.
      
Trên đây là tất cả SỰ THẬT LỊCH SỬ. Sự thật lịch sử chứng minh rằng cả 2 tên Hồ Chính Minh và Ngô Đình Diệm đều là TỘI ĐỒ của DÂNTỘC./-
      

GÓPGIÓ 18-6-2014

No comments:

Post a Comment