20 June 2014

GÓP GIÓ TRẢ LỜI QUÝ VỊ HOÀI NGÔ

GÓP GIÓ TRẢ LỜI QUÝ VỊ HOÀI NGÔ
 
Thưa Quý vị Quan tâm,
     
Chúng tôi thật quá thất vọng cứ nghe mãi luận điệu của quý vị Cần Lao hoài Ngô, luôn luôn chỉ trích chúng tôi là có ác ý đối với ông Ngô Đình Diệm, nhưng họ lại không chịu viết bài "phản biện" từng điểm để chỉ cho chúng tôi thấy rõ những điểm nào chúng tôi viết SAI để chúng tôi có dịp học hỏi, sửa sai. Bởi lẽ không ai có thể hoàn hảo, những điều mình biết chưa chắc đã là ĐÚNG.
     
Cụ thể, tôi đã nhiều lần yêu cầu quý vị Cần lao hoài Ngô trả lời dứt khoát 2 điểm sau đây :
    
1.- Ông Diệm có phải là người VN hay không, khi ông ra lịnh hủy bỏ ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ hàng năm ? Ngay người Pháp còn tôn trọng Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương thiêng liêng của Dân tộc VN. Vậy ông Diệm là ai ?
     
2.- Tại sao ông Diệm đã ban hành Hiến pháp VNCH 1956 do chính ông soạn thảo và ban hành (Phủ Tổng thống soạn sẵn đưa cho Quốc hội biểu quyết). Thế thì tại sao ông Diệm lại còn lén lút ăn cắp Dụ Số 10 của chế độ Bảo Đại để kỳ thị tôn giáo và độc Đảng Cần Lao, tiêu diệt các Đảng phái khác ?
     a.- Tại sao ông Diệm không yêu cầu Quốc hội soạn thảo một đạo luật khác thay thế Dụ Số 10 nếu xét thấy Dụ Số 10 là cần thiết ? Phải chăng ông Diệm lén lút ăn cắp Dụ Số 10 là để che mắt người Mỹ, núp bóng chống Cộng BỊP hòng qua mắt người Mỹ moi móc tiền viện trợ Mỹ?
     b.- Bằng chứng rõ rệt ông Diệm thủ tiêu đối lập, tiêu diệt các Đảng phái Quốc gia tại miền Nam là không thể chối cãi.
     
Tóm lại ông Diệm "ăn cắp" Dụ Số 10 là có dã tâm tiêu diệt tất cả tiềm lực chống Cộng tại miền Nam là thi hành lịnh của Vatican tiếp tay CS Hànội thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam để gây chiến tranh kéo dài buộc Mỹ phải bỏ chạy, cứu nguy cho CSVN và CS Tàu.
     
Xin Quý Vị hãy lương thiện trả lời 2 câu hỏi trên đây. Đó là CĂN BẢN, GỐC GÁC hành vi PHẢN QUỐC bán nước cho giặc Vatican của ông Diệm. Rõ ràng Dụ Số 10 cũng giống như Điều 4 HP của VC, độc tài man rợ. Vậy thì xin ai đừng hỏi tại sao tên ông Diệm được thế giới "tôn vinh" là một trong số 100 tên độc tài bạo ngược ác ôn nhứt nhân loại.
     
Xin cảm ơn Quý Vị trước.
         
GÓPGIÓ 19-6-2014

No comments:

Post a Comment