24 February 2011

CẦN PHẢI GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN

Quan Điểm

CẦN PHẢI GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN


 

      Theo đúng công pháp quốc tế, tất cả mọi chế độ CS đều là bất hợp pháp, vì không thực sự đại diện cho người dân. Một chế độ thực sự đại diện cho người dân thì phải qua các cuộc bầu cử thực sự tự do, tuyệt đối tôn trọng Quyền Dân Tộc Tự Quyết qua các điều khoản ấn định rõ rệt trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.


      Và vì là một chế độ không đại diện cho người dân, cho nên về đối nội, tập đoàn CS Hànội hiện nguyên hình là một băng đảng Mafia, tham nhũng thúi nát, cướp đoạt tài sản của nhân dân và ăn cắp của công. Còn đối ngoại thì lại hèn hạ cúi đầu thần phục ngoại bang, cam tâm cắt đất dâng biển cho kẻ thù phương Bắc.


      Với tình trạng này, bao lâu chế độ CS còn cai trị đất nước thì mãi mãi người dân sẽ còn sống trong cảnh nô lệ bị đàn áp, bóc lột tận xương tủy. Thậm chí, với việc để cho Tàu cộng được đặc quyền khai thác tài nguyên, cho di dân Tàu vào Việt Nam ồ ạt như hiện nay, chắc chắn một ngày không xa Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Tàu.


      Là những công dân yêu nước thương nòi, ai cũng đau lòng xót dạ. Càng đau lòng xót dạ lại càng căm giận bè lũ cầm quyền gian manh phản bội tổ quốc, phản bội đồng bào. Đã có nhiều công dân yêu nước lên tiếng, trẻ có, già có, các cựu đảng viên lão thành và trí thức đồng loạt lên tiếng báo động nguy cơ mất nước. Nhưng tập đoàn CS cầm quyền vẫn ù lì vô cảm, vẫn tiếp tục đàn áp bắt bớ bỏ tù những người yêu nước không thương tiếc!…


      Nay thời cơ đã đến ! Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Quốc Dân đồng bào Quốc nội hãy can đảm đứng lên tranh đấu, đòi hỏi bạo quyền Việt cộng hãy trả lại cho người dân cái quyền được tự do định đoạt số phận của chính mình và dân tộc mình để khỏi hổ thẹn với các đấng tiền nhân cũng như tự hào ngẫng mặt nhìn bè bạn khắp năm châu!


      Cuộc Cách mạng ở Tunisia và Ai Cập đã thành công. Ngọn lửa Cách mạng Nhân quyền cũng đang lan toả khắp nơi và hiện đang bùng phát mạnh ngay tại Hoa Lục. Đó là điềm báo trước ngày tàn của các chế độ CS. Những người lãnh đạo CS Hànội hãy nhận rõ tình hình mà sớm thức tỉnh quay trở về với dân tộc để được sống còn.


     Một khi mà Việt Nam đã thực hiện được quyền Dân Tộc Quyết, chúng ta sẽ lấy lại tất cả những phần đất đã mất. Bởi vì : Chế độc CS Hànội là Bất Hợp Pháp. Do đó, tất cả những văn kiện bán nước do tập đoàn CS Hànội ký kết với ngoại bang cũng đều là Bất Hợp Pháp.


Chủ nhiệm Võ Văn Sáu

Góp Gió – 24-2-2011


http://lotus-revolution.blogspot.com/2011/02/can-phai-giai-che-o-cong-san.html
Người Quốc Gia là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment