08 March 2012

10 Công Ty Đầu Sổ Thế Giới Hưởng Lợi Nhờ Chiến Tranh


10 Công Ty Đầu Sổ Thế Giới Hưởng Lợi Nhờ Chiến Tranh
 
 
Mức tăng thương vụ cho thấy khuynh hướng đã có từ một thập niên của mức tiêu xài cho quân sự ngày càng tăng. Kề từ năm 2002, tổng thương vụ vũ khí trong 100 công ty sản xuất vũ khí đã tăng 60%.

Viện này mới đây đã phổ biến bản phúc trình thường niên về các công ty quốc phòng trên thế giới, bản phúc trình có tên là SIPRI Top 100. Trong đó, riêng 10 công ty hàng đầu đã có thương vụ 230 tỷ đôla, nghĩa là hơn phân nửa tổng thương vụ vũ khí trong năm 2010.

Trong 100 công ty vũ khí hàng đầu thế giới, có 44 công ty đặt bản doanh ở Hoa Kỳ, kể cả Boeing, Northrop Grumman và Lockheed Martin. Tính về trị giá tiền, các công ty Hoa Kỳ chiếm hơn 60% thương vụ vũ khí trong 100 công ty hàng đầu thế giới đó. 

Trong danh sách 10 công ty hàng đầu của bản phúc trình SIPRI, có 7 là hãng Mỹ, một là hãng Anh, một là hãng Ý và một là hãng đa quốc Liên Âu.

Chính phủ liên bang Mỹ có hợp đồng với tất cả 7 công ty Mỹ trong danh scáh này.

Sau đây là 10 công ty hưởng lợi nhiều nhất từ chiến tranh.

10. United Technologies 
> Thương vụ vũ khí 2010: $11.41 tỷ đô la
> Tổng thương vụ 2010: $54.33 tỷ đô la
> Thương vụ vũ khí tính tỷ lệ trên Tổng thương vụ : 21%
> Tổng lợi nhuận: $4.71 tỷ đô la
> Tổng số nhân viên: 208,220
> Lĩnh vực: Phi cơ, Điện tử, Động cơ

Công ty bản doanh ở Hartford, Conn., có công ty chi nhánh chuyên làm thang máy là Otis, và chuyên sản xuất máy lạnh là Carrier. 

Một công ty chi nhánh là Pratt & Whitney nổi tiếng về sản xuất động cơ phi cơ. Và có công ty chi nhánh Sikorsky nổi tiếng với trực thăng UH-60 Black Hawk. 

9. L-3 Communications 

> Thương vụ vũ khí 2010: $13.07 tỷ đô la
> Tổng thương vụ 2010: $15.68 tỷ đô la
> Thương vụ vũ khí tính tỷ lệ trên Tổng thương vụ : 83%
> Tổng lợi nhuận: $0.96 tỷ đô la
> Tổng số nhân viên: 63,000
> Lĩnh vực: Điện tử, Dịch vụ

L-3 Communications là công ty hàng đầu về lĩnh vực truyền thông, tình báo và quan sát ngoaì chiến trường và hiện trường. 

8. Finmeccanica

> Thương vụ vũ khí 2010: $14.41 tỷ đô la
> Tổng thương vụ 2010: $24.76 tỷ đô la
> Thương vụ vũ khí tính tỷ lệ trên Tổng thương vụ : 58%
> Tổng lợi nhuận: $0.74 tỷ đô la
> Tổng số nhân viên: 75,200
> Lĩnh vực: Phi cơ, Đại bác, Điện tử, Phi đạn, Quân xa, Vũ khí nhỏ/đạn dược

Công ty này bản doanh ở Ý Đại Lợi, một phần thuộc sở hữu của chính phủ Ý.

7. EADS

> Thương vụ vũ khí 2010: $16.36 tỷ đô la
> Tổng thương vụ 2010: $60.60 tỷ đô la
> Thương vụ vũ khí tính tỷ lệ trên Tổng thương vụ: 27%
> Tổng lợi nhuận: $0.73 tỷ đô la
> Tổng số nhân viên: 121,690
> Lĩnh vực: Phi cơ, Điện tử, Phi đạn, Space

Công ty Châu Âu này có tên EADS, có 37% trong công ty chuyên sản xuất phi đạn MBDA, và cũng là hãng mẹ của Airbus, nổi tiếng về sản phẩm phi cơ tác chiến Eurofighter Typhoon.

6. Raytheon
 
> Thương vụ vũ khí 2010: $22.98 tỷ đô la
> Tổng thương vụ 2010: $25.18 tỷ đô la
> Thương vụ vũ khí tính tỷ lệ trên Tổng thương vụ : 91%
> Tổng lợi nhuận: $1.88 tỷ đô la
> Tổng số nhân viên: 72,400
> Lĩnh vực: Điện tử, Phi đạn

Raytheon có bản doanh ở thị trấn Cambridge, Mass. Là hãng lớn nhất về các loại phi đạn điều khiển từ xa, như các phi đạn AIM-7 Sparrow, phi đạn AIM-9 Sidewinder, và phi đạn BGM-109 Tomahawk. 

5. General Dynamics
 
> Thương vụ vũ khí 2010: $23.94 tỷ đô la
> Tổng thương vụ 2010: $32.47 tỷ đô la
> Thương vụ vũ khí tính tỷ lệ trên Tổng thương vụ : 74%
> Tổng lợi nhuận: $2.62 tỷ đô la
> Tổng số nhân viên: 90,000
> Lĩnh vực: Đại bác, Điện tử, Quân xa, Vũ khí nhỏ/đạn dược, Tàu chiến

General Dynamics là công ty quốc phòng Mỹ với các sản phẩm về không gian, tin học, hệ thống tác chiến và tàu chiến. Nổi tiếng với sản phẩm tàu ngầm loại Ohio có phi đạn đạn đạo, và tàu ngầm loại Seawolf, xe tăng M1 Abrams.

4. Northrop Grumman 

> Thương vụ vũ khí 2010: $28.15 tỷ đô la
> Tổng thương vụ 2010: $34.76 tỷ đô la
> Thương vụ vũ khí tính tỷ lệ trên Tổng thương vụ : 81%
> Tổng lợi nhuận: $2.05 tỷ đô la
> Tổng số nhân viên: 117,100
> Lĩnh vực: Phi cơ, Điện tử, Phi đạn, Tàu chiến, Tàu không gian

Northrop Grumman bản doanh ở Falls Church, Va., hàng đầu về kỹ thuật không gian và chế tạo tàu chiến, trong đó nổi tiếng về hãng không mẫu hạm loại Nimitz hiện dùng cho Haỉ Quân Mỹ. Công ty cũng chế tạo radar cho phòng thủ bộ chiến và không chiến, cũng như phi cơ robot.

3. Boeing
 
> Thương vụ vũ khí 2010: $31.36 tỷ đô la
> Tổng thương vụ 2010: $64.31 tỷ đô la
> Thương vụ vũ khí tính tỷ lệ trên Tổng thương vụ : 49%
> Tổng lợi nhuận: $3.31 tỷ đô la
> Tổng số nhân viên: 160,500
> Lĩnh vực: Phi cơ, Điện tử, Phi đạn, Không gian

Hồi năm 2007, Boeing là công ty sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới. Nhưng năm 2008, sụt xuống thua các hãng Mỹ Lockheed Martin và hãng Anh quốc BAE Systems. Boeing nổi tiếng với phi cơ tác chiến F-15, và phi cơ KC-767, một kiểu phi cơ chở dầu để bơm ngay trên không. 

2. BAE Systems

> Thương vụ vũ khí 2010: $32.88 tỷ đô la
> Tổng thương vụ 2010: $34.61 tỷ đô la
> Thương vụ vũ khí tính tỷ lệ trên Tổng thương vụ : 95%
> Tổng lợi nhuận: $1.67 tỷ đô la
> Tổng số nhân viên: 98,200
> Lĩnh vực: Phi cơ, Đại bác, Điện tử, Phi đạn, Quân xa, Vũ khí nhỏ/đạn dược, Ships

BAE Systems là công ty quốc phòng Anh Quốc. Nổi tiếng ev62 chế tạo phi cơ tác chiến, taù ngầm, tàu chiến, xe tăng và cả súng nhỏ.

1. Lockheed Martin 

> Thương vụ vũ khí 2010: $35.73 tỷ đô la
> Tổng thương vụ 2010: $45.80 tỷ đô la
> Thương vụ vũ khí tính tỷ lệ trên Tổng thương vụ : 78%
> Tổng lợi nhuận: $2.93 tỷ đô la
> Tổng số nhân viên: 132,000
> Lĩnh vực: Phi cơ, Điện tử, Phi đạn, Không gian

Lockheed Martin là hãng vũ khí và dịch vụ quốc phòng lớn nhất thế giới, và cũng là hãng được thầu liên bang lớn nhất, trong đó có các sản phẩm như phi đạn Trident và các chiến đấu cơ F-16 và F-22.

No comments:

Post a Comment