05 March 2012

Phong trào này dẫn tới cái gì?


Phong trào này dẫn tới cái gì?

Gia Cat giacat54@yahoo.com

Kính anh Nguyên Xương!
 
Có thể anh không theo dõi trang We the People (một bộ phận tiếp nhận dân ý) nên không biết.
 
1-Con số 25,000 là theo nguyên tắc của trang mạng được đề ra bước đầu có hiệu lực với tất cả petition. Đó chỉ là nơi tiếp nhận dân ý thời kỹ thuật điện toán và chỉ có thế mà thôi. Giải quyết theo dân ý là chuyện khác.

2- 123.094 chữ ký này chỉ nhằm cứu người và tỏ bày lòng căm ghét cộng sản. "Nhiệt tình cộng ngu dốt" thì bị bọn ma đầu lợi dụng "chôm credit" kiếm tiền, kiếm "fund". 123,094 chưa được 10% của 1,548,449 người Việt sống trên nước Mỹ. Phong trào này dẫn tới cái gì? Con số không to tướng.

3- Trúc Hồ, Nam Lộc thì kiến thức quá thấp không đáng nói tới. Họ chỉ kiếm tiền nay thấy chính trị dễ quá một bước vào tòa Bạch Ốc, lại hốt bạc nên tưởng ngon ăn. Nguyễn Đình Thắng, Cao Quang Ánh và đám Việt Tân mới là chủ chốt. Nhưng rồi anh sẽ thấy kết quả là Hoa Kỳ sẽ bán vũ khí cho Việt Cộng.Đây là điều những bậc cao nhân đã viết ra rồi.  Người Việt Quốc Gia có tật ngu lâu. Thua chạy không còn tấc đất cắm dùi nhưng cứ chê kẻ thù ngu dốt. Sao không thấy mình tài mà thua những thằng ngu dốt có nhục không?
 
Trân trọng
Gia Cát
MARCH 5/2012

----- Forwarded Message -----
From: Vinh Pham <nguyenxuong09@yahoo.com>
To: "ChinhNghiaViet@yahoogroups.com" <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com>
Sent: Monday, March 5, 2012 8:57 AM
Subject: Re: [ChinhNghiaViet] Fw: Hơn 123,094 chữ ký, và nay CSVN lại xuyên tạc và chụp mũ đồng bào là "Ma Đầu" là "Phản Động".
 
Tôi xin có thắc mắc sau đây : 
 Tôi là dân dốt, ít học, chỉ biết nhìn vào thực tế và đọc các bài tranh cải của các cao nhân, vậy tôi xin hỏi cho rõ :

 1/Toà Bạch Ốc dư biết con số của người Việt tại hải ngoại là trên một triệu người, tại sao họ không đòi phải qúa bán ký tên mà chỉ cần 25 ngàn chữ ký là đủ ?

 2/ Tại sao đồng bào hải ngoại (nói chung) là tỵ nạn chính trị, luôn hưởng ứng tích cực các phong trào vận động chống cọng sản trong nước, thế thì sao" càng ngày đồng bào hải ngoại sao theo cọng sản càng đông như vậy ? có tới 123.094 chữ ký ủng hộ cọng sản ?"

 3/ Còn nếu nói 123.094 người này bị Trúc Hồ, Nguyễn đình Thắng gạt ( hay nói thẳng là bị Việt cọng gạt) vậy thì Việt cọng qúa giỏi sao goị Việt cọng là lũ chăn trâu....chó đẻ....dốt nát....còn người quốc gia giỏi, thông minh, học giỏi, bằng cấp cao bằng thật không giả sao lãnh đạo đổng hương, cộng đồng cách nào mà để thua Việt cọng chỉ có mấy ngoe như vậy ?  Xin chờ các cao nhân giải thích .  NX.

No comments:

Post a Comment