15 March 2012

Vậy AI PHẢI MANG ƠN AI???


 Vậy AI PHẢI MANG ƠN AI???

    Không biết Ông Tiến Nguyễn đề cập đến thỉnh cầu (petition) nào? Nếu đó là cái gọi là THỈNH NGUYỆN THƯ của "lảnh tụ" Trúc Hồ, thì tôi biết có một người dư khả năng trả lời câu hỏi:
 Cho tôi biết, các anh là loại người gi"? (Tell me, what kind of people are you"?)

    Đó là ký giả NGUYỄN VĂN KHANH của Đài Sinh Bắc Tử Nam vì trên video clip tường trình buổi "occupy the White House", Ông Khanh cho rằng ngày 05-3-2012 là ngày "lịch sử" của VN và mỗi người tham dự là MỘT ĐẠI SỨ.

    Vậy yêu cầu "lảnh tụ" Trúc Hồ ra lệnh cho Ông NVKhanh trả lời câu hỏi trên để ông hàng xóm của Ông Tiến "biết thế nào là lễ độ".

     Vấn đề MANG ƠN MỸ, theo tôi những người cho rằng ta phải mang ơn Mỹ là những người có đầu óc nô lệ "thâm căn khú đế" nên mờ mắt không nhìn thấy:
     Mỹ tự động đổ bộ lên bải biển ở Đà Nẳng mà không cần THỈNH NGUYỆN THƯ của chánh phủ ta năm 1965, rồi sau đó trói tay ta (không cung cấp vủ khí, một đổi một theo Hiệp định Paris) để cho kẻ CƯỚP (Việt cộng) cuớp nhà ta. Mỹ còn thâm độc hơn là để Việt cộng GIẾT chúng ta gián tiếp trong các trại tù khổ sai mà VC gọi là trại cải tạo và giết luôn dân ta -- vợ con ta -- bằng các vùng "kinh tế mới". Nếu Mỹ nhân đạo thì đã có kế hoạch di cư dân ta như năm 1954, Mỹ đã bỏ mặc chúng ta và dân ta cho bọn Việt cộng tàn sát gián tiếp bằng trại cải tạo, kinh tế mới không thực phẩm, không thuốc men....

      Mười lăm năm sau, Trời còn thương ta và dân ta, nên chúng ta KHÔNG CHẾT HẾT !!!!!!  Mỹ và Việt cộng thỏa hiệp lập chương trình HO năm 1990.
      Không biết giữa Mỹ và VC có thỏa hiệp MẬT nào không??? Nhưng theo tôi, chương trình HO đều có lợi cho cả Mỹ và VC:
-- Phiá VIỆT CỘNG:
       Tống xuất đám "nội thù" --nếu ta còn ở VN -- mối nguy hiểm thường trực của chúng.
-- Phiá MỸ: 
       -- Được tiếng tốt, không bỏ đồng minh;
       -- Giúp VC giải quyết kẻ "nội thù" và giúp Mỹ không bị chống phá khi Mỹ trở lại VN thiết lập "trật tự thế giới mới";
       -- Sau cùng nhưng quan trọng nhất, Mỹ có được khỏang một triệu "CU LI" (vong quốc nô) có trình độ khá --Hầu hết tinh hoa của VNCH đều là tài nguyên quốc phòng.
     Mỹ đã hưởng lợi rất nhiều từ cộng đồng người Việt Quốc gia tỵ nạn Cộng sản, tổng quát:
-- Thế hệ thứ nhất: cung cấp cho các công ty Mỹ nguồn nhân lực có kiến thức cao, hơn hẳn nhóm Hispanic;
-- Thế hệ thứ hai: cung cấp cho Mỹ nhiều chất xám như bà DƯƠNG NGUYỆT ÁNH...
   Nhân lực và trí lực của ta đều PHỤC VỤ cho nước Mỹ !!!!

   Vậy AI PHẢI MANG ƠN AI???

Hởi những ai có quan niệm MANG ƠN MỸ xin nghĩ lại.
Xin hỏi thật lòng, nếu chúng ta không ở vào thế chẳng đặng đừng, thì chúng ta có muốn ở Mỹ không???
    HkThành
    SI VIS PACEM, PARA BELLUM
       


----- Forwarded Message -----
From: "victorydr@yahoo.com" <victorydr@yahoo.com>
To: chinh viet <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, March 14, 2012 11:05 AM
Subject: [ChinhNghiaViet] . KHÔNG THỂ TRẢ LỜI là tại vì chưa đủ trình độ.

 
Máu đã đổ trên quê hương tôi, thằng Mỹ anh hùng rơm nhảy vào tưởng sao hèn nhát rút lui, để nhân dân tôi đã thống khổ, lại càng thống khổ, và cơ cực hơn, máu đã lại tiếp tục đổ vì những con thú đi bằng hai chân.

Xin lỗi quý vị trên diễn đàn, Thắng tôi có hai kẻ thù, một là mấy thằng mọi việt cộng, hai là thằng mỹ hèn nhát.

Nếu ai mà mở miệng ra bảo là người Việt MANG ƠN người Mỹ, thì những loại người này NGU XUẪN, BIẾT MỘT MÀ KHÔNG BIẾT HAI!!!!

Những tên này biết một nhưng chẳng biết hai. Nếu cứ theo sự hiểu biết của những tên này thì người Việt ở hải ngoại phải cảm ơn lũ mọi việt cộng, vì nhờ có chúng nên mới có người Việt ở hoải ngoại chăng?

Những ai còn tư tưởng là chúng ta phải biết ơn người Mỹ thì họ sai bét!!!

Trong phim "While you were sleeping" có đoạn anh Peter Callaghan thú tội với người em ruột của anh đó là anh Jack Callaghan như thế này: "I knocked the babies squirrel of it net with a rock, then I save them" 

Ông Tiến Nguyễn ơi, theo ông nghĩ những con sóc trong truyện có mang ơn anh Peter Callaghan không?

Nguyễn Quốc Thắng
Phòng 6 
Tiểu Khu Bình Long
On 3/11/2012 2:39 PM, Tien Nguyen wrote:

Hôm qua ông hàng xóm của chúng tôi, Dr. George (PhD) nhân viên chánh phủ liên bang làm ở GAO, nói với tôi "Cơ quan GAO chúng tôi ước tính mỗi năm người Việt các anh (you, Vietnamese) đổ tiền về Vietnam khoảng 18 tỷ dollars, qua các ngả du lịch, chuyển ngân và đầu tư.  Năm 2010, trị giá ngang với con số mậu dịch giữa 2 nước.  Những số tiền mặt (cash, pocket money) các anh đem về chánh phủ tôi (my government, not yours) không kiểm soát được".

Ông nói tiếp:
"Vài ngày trước đây một số tổ chức người Việt các anh thỉnh cầu (petition) chính phủ tôi (my government) dùng áp lực tài chánh và kinh tế đối với nước Việt Nam để đòi hỏi một vài điều cho các anh, mà các anh có thể, nhưng không tự mình làm lấy.   Các anh ươn hèn (You coward rats).  Tại sao suốt lịch sử các anh cứ phải ỷ lại vào người ngoài.  Cho tôi biết, các anh là loại người gi"? (Tell me, what kind of people are you"?

Tôi cứng họng.

Khẩn khoản nhờ các huynh trưởng cao minh gíúp tôi tìm câu trả lời.  Không lẽ tôi nói "I do not want to be, but I am damned ashamed to be one of them" (tôi không muốn là người Việt, nhưng quả thực tôi nhục nhã là người Việt)

Ta chịu ơn người Mỹ cưu mang.  Nhưng hành động của chúng ta để họ nhìn ta là loại người (hay con vật) vô học dễ  ghét
(despicable people)

No comments:

Post a Comment