12 March 2012

LỰC LƯỢNG VIỆT NAM BÀI SỐ 2

LỰC LƯỢNG VIỆT NAM
BÀI SỐ 2
 
 
Viết về Linh Mục Nguyễn Văn Lý
 
Từ hơn 400 năm truyền giáo vào Việt nam, đây là lần đầu tiên một người Thiên Chúa Giáo có cơ hội chia xẻ chung với người dân Việt Nam cái khổ bị đàn áp, bị bốc lột, bị mất tự do. Thiên Chúa hay không Thiên Chúa , tất cả đều bình đẳng trong cái nhọc nhằn và sầu thãm của xã hội cộng sản.
Linh mục Nguyễn Văn Lý đòi 'tự do tôn giáo hay là chết' nhưng thật ra là đòi tự do trên mọi phương diện cho cả nước.
Ngài đã vô tù ra khám bốn lần, tổng cọng là  tù 17 năm dài. Mà dường như ít có người quan tâm, luôn cả người đồng đạo.
Giữa sự hửng hờ.
Trong cái cảnh cô đơn của tù đày, ít ai hiểu được rằng Linh Mục Nguyễn Văn Lý đang mang cây Thánh Giá cho tôn giáo mình, chuộc lại những lỗi lầm của quá khứ và đi thẳng vào trái tim của nhân dân Việt Nam.
Không nên thấy đây chỉ là vàichuyện nhỏ nhoi như bảo vệ vài thước đất hay một vài cơ sở tôn giáo. Đây là lần hiếm hoi, một người Thiên Chúa Giáo Việt Nam vì dân chúng Việt Nam, vì đất nước Việt Nam mà gánh chịu cái thiên mệnh của mình. Chắc chắn, mỗi lần cầu kinh, Linh Mục Nguyễn Văn Lý không thấy cô đơn vì ông có Chúa bên cạnh.
Nhưng tôi là người đứng ngoài nhìn, không thể không se lòng. Con người vĩ đại đó, phải mang cây Thánh Giá một mình cho đến bao lâu?
Tôi rất vui mừng đọc được bản tin dưới đây.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 15.02.2012
  Tôi bái phục Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ
  Bẵng đi trong vòng gần 15 năm không tham dự bất cứ đoàn thể đấu tranh nào, nhưng vào năm 2001, anh Trần Văn Báu mà ông Mặc Giao Phạm Hữu Giáo biết rành, đã gặp tôi tại Thụy sĩ,  kể cho tôi biết cuộc đấu tranh của Linh mục Nguyễn Văn Lý gay go như thế nào. Tôi vẫn đinh ninh rằng CSVN đã giết chết Ý CHÍ QUẬT KHỞI của Dân Tộc. Nhưng qua câu chuyện đấu tranh của Linh mục Nguyễn Văn Lý với câu "Tự do Tôn Giáo hay là chết ", tôi tự nhiên thấy mình hèn và quyết định tái nhập cuộc đấu tranh tiêu diệt cái Cơ chế CSVN. Cái DŨNG của Linh mục Nguyễn Văn Lý cho tôi sức mạnh và lòng kiên trì cho đến ngày nay 2012. Điều quan trọng là tiêu diệt cái Cơ chế CSVN, chứ không phải cá nhân theo lợi dụng Cơ chế để thừa cơ ăn cướp lợi lộc vật chất cho riêng cá nhân mình.
Có người đã gọi Linh Mục là ông Thánh sống.  Có người đã nhìn nhận Ngài là một anh hùng của dân tộc. Có thể nào những người theo đạo Thiên Chúa, nhứt là những người Việt hãi ngoại, - đang hưởng mọi thứ tự do, mọi thứ ấm no - mỗi người mỗi cách bày tỏ sự biết ơn với người đang bị tù đày trong nước chỉ vì Người mang Thánh Giá cho mình?
Tôi cầu mong những người theo đạo Thiên Chúa và nhứt là các Linh Mục ở hãi ngoại hướng về Việt Nam chia xẻ gánh nặng với Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Nếu tới giờ này, một lời cầu nguyện lẻ loi của Linh Mục Nguyễn Văn Lý chưa có kết quả, thì chắc nhiều Linh Mục hiệp thông có thể thay đổi tình thế. Đây chỉ là một thành tâm gợi ý. Những người trong đạo chắc chắn có những sáng kiến hay hơn.
Cầu xin trao ra cho Linh Mục đủ uy lực cần thiết để làm một thành phần của LỰC LƯỢNG VIỆT NAM để hoàn thành ước nguyện cho nhân dân Việt Nam.
Hồ Tấn Vinh
Melbourne
27-2-2012
(Còn tiếp)

No comments:

Post a Comment