10 March 2012

Chương trình Free Cell Phone của chính phủ Mỹ

Chương trình Free Cell Phone của chính phủ Mỹ
 
Dưới đây là tóm tắt của chương trình Free Cell Phone của chính phủ Hoa Kỳ   dành riêng cho những công dân Mỹ hiện đang thụ hưởng các chương trình trợ  cấp xã hội. (SSI).

Chương trình có tên là 
Safelink Wireless được ký kết giữa chính phủ và    công ty Prepaid phone Tracfone.
Safelink sẽ cung cấp free cell phone + 250 free minutes every month trong   vòng 1 năm cho những ai qualify.
 
Hết 1 năm sẽ apply lại nếu vẫn còn thụ hưởng trợ cấp xã hội. Người nhận    cell phone sẽ không trả bất cứ phí tổn nào.

Từ lúc apply cho đến lúc được approve khoảng 5 phút.

Và khoảng từ 5 đến 10 ngày sau sẽ nhận được cell phone gửi đến nhà.
Chương trình này hiện chỉ có hiệu lực tại các tiểu bang dưới đây:
Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, DC, Delaware, Florida, Georgia,
Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland,
Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Nevada, New Hampshire, New
Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode
Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, West
Virginia and Wisconsin.

Những tiểu bang dưới đây sẽ có trong thời gian  trễ hơn:
Alaska, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Kansas, Minnesota, Montana,
Nebraska, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon,South Dakota,
Vermont, Wyoming.
 
Có tất cả free 3 Plans:
A. 68 free Monthly minutes +100 mintues International long distance( bao gồm gọi Vietnam free) + carry-over minutes from month to month.
B. 125 free Monthly minutes + carry-over minutes from month to month. No   International.
C. 250 free Monthly minutes . No carry-over minutes from month to month.   No International.
 
Đây là chương trình có thật, nếu quí vị nào biết ai cần thì hãy giúp đỡ nói cho họ biết.
Có nhiều cụ già sống đơn độc chỉ có home phone gọi local thôi, vì gọi long distance sẽ tốn tiền hơn.
Chương trình free cell phone này đã giúp đỡ thiết thực cho họ khi gọi cho   con cháu đang sống ở các tiểu bang khác.
 
để Apply ...  bấm vào Link này

No comments:

Post a Comment