01 March 2012

Vong quốc nô! Máu lệ chưa khô!

Kính thưa hai ông đó là căn tính nô lệ, bản chất vọng ngoại thâm căn cố đế thay vì dịch là "kiến nghị" thì phải "thỉnh nguyện thư" thì mới thỏa lòng trâu ngựa. Nhưng có người viết thế này:

Vong quốc nô! Máu lệ chưa khô!


....."Vận mạng dân tộc Việt Nam phải nhờ đến tổng thống Hoa Kỳ quyết định hộ ư? Lịch sử chúng ta có những cái tên từng nhờ ngoại bang quyết định hộ vận mạng của dân tộc được lưu xú vạn niên như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống. Vong bản và nô lệ đến thế là cùng cực. Bọn cướp được nước thì muốn bán nước cho Tàu, bọn bị mất nước chẳng có tấc đất cắm dùi lại muốn bán nước cho Mỹ. Khốn khổ cho dân tộc Việt Nam, thời nào cũng bị bán đứng!

Có lẽ Người Việt Quốc Gia chưa quên thời Đệ Nhị Cộng Hòa Việt Nam, ngày 8 tháng 3 năm 1965 sư đoàn 9 Thủy Quân Lục Chiến Viễn Chinh Hoa Kỳ "tự nguyện" đột ngột đổ bộ lên bờ biển Đà Nẵng, "tự nguyện" nhận làm Đồng Minh Chống Cộng của chứ không hề nhận được "thỉnh nguyện thư" nào của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Ba năm sau đó , 1968, Hoa Kỳ ép VNCH ngồi vào bàn hội nghị ở Paris. Sau năm năm thương thảo đến  năm 1973 Hoa Kỳ ép VNCH ký vào bản án tử hình. Khi đã thủ đắc quyền lợi sau trò ngoại giao bóng bàn, năm 1974 Hoa Kỳ bật đèn xanh cho TC đánh chiếm Hoàng Sa và năm 1975 quyết định bỏ mặc Việt Nam cho Quốc Tế Cộng Sản làm thịt.

Kết quả, một đám Người Việt Quốc Gia triều đình tay sai cũ bị đánh bật gốc khỏi quê hương, không còn mảnh đất dung thân hoảng hốt tháo chạy, hớt hãi,  tơi tả, đến Hoa Kỳ rồi nhục nhã, câm nín cúi đầu nghe lời xua đuổi, miệt thị của ông đương kim phó tổng thống Joseph Biden…

Vong quốc nô! Máu lệ chưa khô! Đã vội quên bài học lịch sử đắt giá là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã bán đứng cả thể chế và dân tộc ta......"
 
Thero quý vị ông ta viết đúng hay sai?

Gia Cát

No comments:

Post a Comment