13 October 2010

Quyết Nghị 8 điểm về phương hướng hành động giải trừ Quốc nạn, Pháp nạn và chống nạn ngoại xâm

******************************************************************************
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
International Buddhist Information Bureau
Bureau International d'Information Bouddhiste
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : ubcv.ibib@free.fr

Web : http://www.queme.net
*******************************************************************************

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 12.10.2009

Đại hội Thường niên 2010 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ kết thúc thành công viên mãn và ra Quyết Nghị 8 điểm về phương hướng hành động giải trừ Quốc nạn, Pháp nạn và chống nạn ngoại xâm

 

 

PARIS, ngày 12.10.2010 (PTTPGQT) - Đại hội Thường niên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ đã kết thúc thành công viên mãn tại chùa Giác Quang, thành phố Oklahoma City, bang Oklahoma, Hoa Kỳ chiều chủ nhật 10.10.2010.

 

Đại hội Thường niên 2010 khai mạc ngày 8.10.2009 và tiến hành trong 3 ngày 8, 9, 10.10.10 song song với Khóa tu học đặc biệt tại chùa Giác Quang, thành phố Oklahoma City, bang Oklahoma.

 

Cổng vào Hội trường

Hội trường giờ khai mạc

 

149 đại biểu gồm chư Tôn đức Tăng Ni và nam nữ Cư sĩ Phật giáo thuộc các đơn vị Giáo hội tại các Hội đồng, các Tổng vụ, các Miền, các đơn vị trên toàn quốc Hoa Kỳ, vân tập về phó hội trong không khí cởi mở, thâm tình và lạc quan thông qua bốn khoáng đại trên các chủ đề quan yếu như "Lập trường, đường hướng của GHPGVNTN trước hiện tình quốc nạn theo lời dạy của Đức cố Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang", khai triển "Thông điệp Bảo vệ Thăng Long nhân 1000 năm Thăng Long" của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, cùng phương hướng hành động mới trước hiện tình của Việt Nam và Á châu cho mục tiêu giải trừ Quốc nạn, Pháp nạn, và đào luyện nhân sự đối ứng với nhu cầu hoằng hóa độ sinh trước tình hình mới.

 

Đặc biệt trong kỳ Đại hội này có sự hiện diện quan lâm của Hòa thượng Thích Trí Hòa, Viện chủ chùa Viên Giác ở thành phồ Oklahoma City, nguyên Chánh Đại diện GHPGVNTN Quận 5 thành phố Saigon.

 

Đức Phó Tăng thống Thích Hộ Giác, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, vì than bệnh không đến tham dự được nhưng ngài đã theo đại hội qua đường dây viễn liên, và ngài đã ban Đạo từ Khai mạc trực triếp bằng điện thoại. Ngài nhấn mạnh các điều trọng yếu như sau :

 

"Mặc dù không có mặt để vai sát vai cùng Đại hội tiến hành Phật sự, nhưng tôi vẫn theo dõi từng phút với Đại hội, mừng vui theo từng tiếng vỗ tay thật là hoan hỉ của Đại hội. Qua những tiếng vỗ tay, tôi biết là Đại hội đang tích cực âu lo cho đạo pháp và dân tộc. Những tiếng vỗ tay báo hiệu sự thành công viên mãn của Đại hội.

 

"Tôi tin tưởng tất cả chúng ta là con của Đức Phật, đem tâm Phật làm việc Phật, thì dù khó khăn đến đâu, chướng ngại đến đâu, chúng ta cũng có thể thắng lướt, vì chúng ta đã mang trong tâm mình tinh thần bất khuất và vô úy. Đặc biệt chúng ta còn có đức nhẫn nại và niềm tin son sắc vào tiền đồ của Phật giáo.

 

"Chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu năm qua, dù sóng to gió lớn, dù phong ba bão táp, chúng ta đã cùng sống chết để bảo vệ nhau. Không ai rời bỏ chiếc thuyền của Giáo hội trong giai đoạn Pháp nạn và Quốc nạn hiện nay.

 

"Tôi tin tưởng các thành viên Tăng sĩ, Cư sĩ Phật giáo đem tâm trí mình mà đền đáp Đức Từ Phụ trong muôn một. Xin chư liệt vị hãy học, hiểu, duy trì và phổ biến đường lối, lập trường của Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nước, cùng nhau sống chết mà tranh đấu. Hãy thông suốt giáo lý, tri hành Bồ tát đạo. Sự có mặt của chư liệt vị là sự có mặt của những trưởng từ thừa kế Ngài để phụng sự giáo pháp và cứu độ quần sanh.

 

"Ở xa, theo dõi Đại hội bằng niềm trông mong, tin tưởng, và yên tâm biết bao khi cảm nhận không khí Đại hội đang nhất tâm quy mạng cho Chánh pháp trường tồn, chúng sinh an lạc, Quốc nạn và Pháp nạn mau chóng giải trừ.

 

"Cầu chúc Đại hội phấn chấn, thành công".

 

Tiếp theo là Đạo từ của Đức Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, được phát qua băng thu âm từ Thanh Minh Thiền viện ở Saigon :

 

 

ĐẠO TỪ
Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
Hải ngoại tại Hoa Kỳ 2010

 

 

Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tôi gửi lời chào mừng Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ 2010. Cầu chúc chư Tôn đức Tăng Ni, cùng chư vị Cư sĩ Thiện tri thức tham gia đại hội trong tinh thần nhất tâm quy mạng cho Phật Pháp trường tồn, chúng sinh an lạc, đất nước mau thoát vòng quốc nạn và pháp nạn.

 

Kinh Đại Nhật có câu : "Bồ đề tâm vi nhân, đại bi vi căn bản, phương tiện vi cứu cánh", thật đáng làm châm ngôn thực hành chính đáng cho công cuộc hoằng hóa lợi sinh của người con Phật vào thời đại nhiễu nhương, nguy biến hôm nay.

 

Từ chứng đắc tự tánh, tức Bồ đề tâm, để từ bồ đề tâm ấy mà thực hành nơi xã hội nhân quần. Thực hành đạo Phật nơi xã hội khủng hoảng ngày nay, cần lấy đại bi làm gốc để Bồ đề tâm ngày càng phát huy rộng khắp.

 

Hiệu dụng lòng đại bi là độ sinh, mà độ sinh tất phải hiểu rõ tâm tính chúng sinh, ngưỡng vọng chúng sinh, nhu cầu của chúng sinh để dẫn dắc chúng sinh lên đường giác ngộ, cứu độ chúng sinh khỏi muôn nghìn nạn ách. Bởi thế mà phải phương tiện để bác bỏ mê lầm, chỉ đường giác ngộ, cho chúng sinh hiểu rõ đường lối thóat nạn.

 

Đạo Phật tuy có pháp môn vô lượng, nhưng pháp môn nào cũng khế cơ khế lý với đời để cứu đời. Không cứu đời, không hiệp với đời không phải là Phật Pháp.

 

Trước hoàn cảnh trong đánh ra ngoài đánh vào nhằm thực hiện chủ trương tiêu diệt Phật giáo, cẩm nang của người thực hành chánh pháp là xiển dương đạo đức về khẩu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp, nghĩa là xương minh khẩu giáo, thân giáo và ý giáo. Chư vị Cư sĩ thiện tri thức hằng ngày phải tâm niệm Tứ Ân để tìm phương báo đáp : Ân Tam Bảo, Ân Quốc gia, Ân Cha mẹ, Ân Thầy bạn.

 

Hội đồng Lưỡng Viện vui mừng được tin Khóa Tu học Phật Pháp được tổ chức song hành với Đại hội Thường niên 2010. Cần gia tăng khắp nơi và thường kỳ những khóa học như thế. Bởi xã hội khủng hoàng ngày nay ai cũng muốn thực hành một cái gì, nhưng lắm khi thực hành không mục tiêu chính đáng nên trở thành manh động gây khổ đau thêm cho nhân loại. Phật Pháp mang lại cho người con Phật những mục tiêu chính đáng, nên người con Phật càng phải bền tâm tinh tấn học hỏi Phật Pháp.

 

Ngoài ra, như chư liệt vị đã biết, đất nước ta đang đứng trước nguy cơ mất nước vì sự xâm chiếm ăn tằm của Bắc phương. Đáng lo thay khi lãnh đạo đất nước ngày nay vì tư đảng ngoại lai mà đồng lõa với sự xâm lấn kia, khiến quần chúng bơ vơ, kẹt lối.

 

Vì vậy, tôi kêu gọi Đại hội hãy lưu tâm tới bức Thông Điệp "Bảo vệ Thăng Long nhân 1000 Năm Thăng Long" của Hội đồng Lưỡng Viện ban hành ngày 7.10.2010 để đưa thêm vào nghị trình nhằm phổ biến rộng rãi trong Cộng đồng Người Việt Hải ngoại thời gian tới.

 

Cầu chúc Đại hội thành công viên mãn, bồ đề tâm kiên cố, Phật sự viên thành.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Thanh Minh Thiền viện, Saigon ngày 8.10.2010
Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống
kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN
Sa môn Thích Quảng Độ

 

Sau 3 ngày làm việc, báo cáo Phật sự, thảo bàn những đề tài nóng bỏng của quê hương và đạo pháp để cùng tìm phương giải quyết. Đại hội kết thúc trong tinh thần phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm phát huy con đường Bồ tát đạo trong những năm tháng tới mà các công tác chính yếu được đề ra qua Quyết Nghị 8 điểm sau đây :

 

 

QUYẾT NGHỊ TÁM ÐIỂM
của Ðại hội Thường niên 2010
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ

 

 

Ðại hội Thường niên 2010 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức tại Chùa Giác Quang ở thành phố Oklahoma City, bang Oklahoma, Hoa Kỳ, qua ba ngày 8, 9, 10.10.2010, đã thể hiện tích cực lời dạy trong Đạo từ của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, cũng như qua Đạo từ Khai mạc của Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác là nhất tâm quy mạng cho Phật Pháp trường tồn, chúng sinh an lạc, đất nước mau thoát vòng quốc nạn và pháp nạn.

 

149 đại biểu gồm chư Tôn đức Tăng Ni và nam nữ Cư sĩ Phật giáo thuộc các đơn vị Giáo hội tại các Hội đồng, các Tổng vụ, các Miền, các đơn vị trên toàn quốc Hoa Kỳ, vân tập về phó hội trong không khí cởi mở, thâm tình và lạc quan thông qua bốn khoáng đại trên các chủ đề quan yếu như "Lập trường, đường hướng của GHPGVNTN trước hiện tình quốc nạn theo lời dạy của Đức cố Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang", khai triển "Thông điệp Bảo vệ Thăng Long nhân 1000 năm Thăng Long" của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, cùng phương hướng hành động mới trước hiện tình của Việt Nam và Á châu cho mục tiêu giải trừ Quốc nạn, Pháp nạn, và đào luyện nhân sự đối ứng với nhu cầu hoằng hóa độ sinh trước tình hình mới.

 

Ðại hội đồng thanh quyết nghị 8 điểm sau đây :

 

1. Đại hội hoan nghênh, hậu thuẫn và quyết tâm phổ biến rộng rãi trong Cộng đồng Người Việt Hải ngoại "Thông điệp Bảo vệ Thăng Long nhân 1000 năm Thăng Long" của Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN do Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ ban hành, mà trọng tâm tuyên dương chiến dịch tẩy chay hàng hóa Trung quốc cho đến khi Bắc Kinh từ bỏ sự xâm lấn Việt Nam bằng chính sách văn hóa và những cuộc di dân, hoàn trả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, thác Bản Giốc và ải Nam Quan. Ải Nam Quan là hồn lịch sử, để mất chốn địa đầu lịch sử hồn nước sẽ tiêu vong, dân tình sẽ đọa đày, nô lệ.

 

Theo tinh thần Thông điệp cho biết, tẩy chay hàng hóa Trung quốc, là biểu tỏ thái độ chống xâm lăng như tiền nhân đã bao lần đem máu xương biểu thị. Tẩy chay hàng hóa Trung quốc không biểu lộ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi chống nhân dân Trung quốc, chống công nhân Trung quốc. Vì nhân dân Trung quốc, công nhân Trung quốc cũng là nạn nhân của Đảng Cộng sản như nhân dân, công nhân và nông dân Việt Nam.

 

Tẩy chay hàng Trung quốc là tẩy chay chủ nghĩa bá quyền xâm lược của Nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh. Ngoài lý do chính trị mà tẩy chay, còn lý do hàng xấu và hàng độc Trung quốc đang gây nguy hại cho cơ thể và môi sinh người tiêu dùng Việt Nam ;

 

2. Cấp tốc thực hiện 4 đề án Phật sự sau đây :

 

2.1. Đào luyện Tăng tài để cung ứng cho các sinh hoạt truyền bá chánh pháp tại các địa phương đang thiếu chư Tăng Ni Trú trì ;

 

2.2. Phát triển cơ sở hạ tầng là các Khuôn hội địa phương trong cuộc tập họp và đoàn ngũ hóa quần chúng Phật giáo ;

 

2.3. Tổ chức các cuộc Hội luận tại các cơ sở địa phương để thông tin đường hướng lập trường Giáo hội trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn song hành với việc Ra Mắt sách Một Đời Vì Đạo Vì Dân của Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang

 

2.4. Tổ chức khóa học Tu học Phật Pháp đặc biệt song hành với Đại hội Thường niên ;

 

3. Tổ chức Đại học Hè vào năm 2011 để đào luyện nhân sự thanh niên sinh viên cho các ban ngành sinh hoạt của Giáo hội trong cộng đồng Phật giáo cũng như cộng đồng hải ngoại. Đặc biệt trên ba lĩnh vực văn hóa Việt Nam, lịch sử Phật giáo Việt Nam và cơ quan truyền thông, vận động quốc tế. Ban Hướng dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ và Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Việt Nam nhận lời đảm trách tổ chức hậu cần và vận động học viên ;

 

4. Lập Qũy tương tế cho chư Tăng Ni quốc nội bị bệnh hay cao tuổi, sẽ mở một chương mục riêng để thu nhận tịnh tài hiến cúng ;

 

5. Gây qũy tài trợ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế bằng sự đóng góp tùy hỉ của các cơ sở Giáo hội hoặc tổ chức các bữa cơm gây qũy.

 

6. Gây cơ sở kinh tế tài chánh để hậu thuẫn cho những hoạt động của Giáo hội ;

 

7.Trong việc xét duyệt Quy chế của Giáo hội, Đại hội đã đồng thanh quyết định thiết lập Hội đồng Giáo phẩm trong thời gian tới ;

 

8. Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2555 của Giáo hội sẽ được tổ chức tại Chùa Điều ngự, trụ sở Trung ương của Văn Phòng II Viện Hóa Đại, GHPGVNTN-HN tại Hoa Kỳ ngày 15.5.2011 ; và Đại hội Thường niên 2011 của Giáo hội sẽ được tổ chức tại chùa Phật Pháp, thành phố St Petersburg, bang Florida, vào các ngày 7, 8 và 9.10.2011.

 

Phật lịch 2554 - Làm tại Chùa Giác Quang,
thành phố Oklahoma City, bang Oklahoma, Hoa Kỳ, ngày 10.10.2010

 

Đại hội bế mạc bằng lễ Hiệp kỵ để tưởng nhớ và tri ân chư lịch đại tổ sư, các bậc hữu công tiền bối. Đại lão Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Phó chủ tịch Viện Hóa Đạo kiêm Phó chủ tịch Hội đồng Điều hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, ban Đạo từ bế mạc. Những nét chính Hòa thượng nói lên là :

 

"Xin thay mặt Hòa thượng Chủ tịch Thích Hộ Giác có vài lời gửi đến chư tôn giáo phẩm, quý đại biểu, đơn vị đã về dự ba ngày Đại hội.

 

"Cổ nhân nói gia bần tri hiếu tử, thế loạn thức trung thành, nhà nghèo mới hiểu được lòng hiếu thảo của con cái, nước có loạn thì mới rõ mặt ai ai trung ai nịnh.

 

"Trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm Phổ Hiền, điều nguyện thứ ba là Tam giả quảng thu cúng dường, và điều thứ chín là Cửu giả hoằng thuận chúng sanh. Tinh ba của hai lời nguyện đó là : Đạo Phật dạy tất cả chúng ta là người xuất gia cần phải làm thế nào để thực hiện những điều dạy sau đây :

 

"Một là bằng mọi hình thức thay chúng sanh chịu khổ ;
"Hai là tỏ lòng thương mến, khuyến hóa mọi loài bỏ ác làm lành, bỏ tà theo chánh ;
"Ba là không bao giờ xa rời Bồ tát hạnh ; và
"Bốn là kiên phục tâm Bồ đề.

 

"Tinh thần đó thể hiện trong lời mở đầu của Hiến chương 05.66 của GHPGVNTN, đó là Phật giáo không đặt sự tồn tại của mình trong nguyên vị cá biệt, mà đặt sự tồn tại ấy trong lòng của nhân loại và dân tộc.

 

"Qua ba ngày Đại hội và Khóa Tu học đặc biệt, từ chư tôn giáo phẩm đến tất cả quý Phật tử và đồng hương đã ít nhiều thể hiện rõ qua ba nghiệp thân, khẩu, ý của mình những lời vừa trích dẫn, đó là tinh thần, đó là vinh dự, đó là sự thành công lâu dài của Đại hội này.

 

"Thay mặt cho Hòa thượng Chủ tịch và nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Hoa Kỳ, chúng tôi trông mong tinh thần vô ngã vị tha ấy sẽ được chư tôn đức cũng như tất cả các đại biểu giữ gìn và mang về khi rời khỏi hội trường này. Mong rằng tinh thần đó nối tiếp trong các đại hội kế tiếp của Giáo hội, và đó sẽ là thành công vượt bực, bất diệt chứ không là nhất thời của chúng ta".

 

Tiếp đấy Thượng tọa Thích Viên Lý, Tổng thư ký Giáo hội báo cáo Tổng kết thành quả sau 3 ngày Đại hội, và Đạo hữu Võ Văn Ái, Tổng Ủy viên Ngoại vụ và Phát ngôn nhân của Viện Hóa Đạo quốc nội tuyên đọc Quyết Nghị Tám điểm của Đại hội.

 

Chấm dứt Đại hội là chương Văn nghệ do các em Gia Đình Phật tử đóng góp. Đặc biệt là giọng ca tuyệt vời của ca sĩ Phương Hồng Quế và Nguyên Lê làm cho không khí văn nghệ khởi sắc và đậm đà tình tự quê hương.

 

Đạo hữu Đoàn Tuấn, Trưởng ban Tổ chức đọc Diễn văn Chào mừng Đại hội

Đại lão Hòa thượng Thích Chánh Lạc Chứng minh Đại hội, và Chủ tọa đoàn một khóa Khoáng đại

Hội trường theo dõi các buổi thuyết trình

Thượng tọa Thích Viên Lý Tổng kết thành quả 3 ngày Đại hội

Ca sĩ Phương Hồng Quế trong buổi Văn nghệ
bế mạc Đại hội

Đạo hữu Võ Văn Ái đọc Quyết Nghị Tám điểm--

Người Quốc Gia là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment