14 October 2010

Thầy Thích Thiện Minh

Thầy Thích Thiện Minh
 
"Từ thập nên 40 trở đi, những ai từng sống trong đại gia đình Áo Lam đều chứng kiến nổ lực kiên quyết mà dũng cảm của Thầy Thiên Minh nhằm xây dựng một thế hệ trẻ thấm nhuần đạo lý dân tộc làm trường thành ngăn chận cơn thác lũ thời đại như những đợt đại hồng thủy tràn ngập vào quê hương. Với Thầy, không có vấn đề Phật Giáo riêng tư như một tôn giáo, không có vấn đề dân tộc như một chủ nghĩa bài ngoại cuồng tín, cho nên hành trạng Thầy gắn liền với văn hóa Việt, với sinh thức Việt, mà cũng là con dân của nhân loại. Bởi vì Thầy quan niệm đạo Phật là Con Đường Cứu Khổ. Ở đâu có khổ đau, bất công, ở đó người Phật tử xuất hiện đấu tranh diệt khổ. Tiền đồ Phật Giáo  hay Dân tộc tùy thuộc vào khí phách và công hạnh CỨU KHỔ CON NGƯỜI.

Bảo vệ Chánh Pháp là nuôi dưỡng tâm linh Con Người.
Tranh đấu chống bất công xã hội là quyền bảo vệ nhân phẩm Con Người.
Con đường hành thế của một Đại Tăng hàm dưỡng trong sự An lạc và Hạnh phúc của quần sanh.
 
......
Chúng ta không thể tọa thủ bàng quan trong lúc này, khi Đạo Pháp lâm nguy, khi trên quê hương nhân quyền và dân chủ bị chà đạp, tự do bị xiềng xích. Truy niệm Người Xưa là để phục vụ Người Nay. Đó là ý nghĩa của Hiệp kỵ. Và cũng là tâm nguyện mà chúng ta mang theo, khi rời khỏi chánh điện, như một hành trang mới cho ngày tháng tới. Đó là tâm nguyện: Hễ là Chánh Đạo thì cứ dũng mãnh bước tới, chỉ sợ bước không mau. Hễ không phải Chánh Đạo thì tức khắc đi lui, chỉ sợ đi lui không gấp.
 
NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT.
 
Võ Văn Ái  phụng thảo."
 ............

Trên đây là 2 đoạn trong bài "Ý Thức Thiện Minh là Sinh Thức Hóa giải Hận thù và Độc tài " (Tưởng thức trong ngày Hiệp kỵ chư Anh linh tử đạo và truy niêm lần thứ 17 ngày Thầy Thiện Minh viên tịch cho Đạo Pháp trường tồn- San Jose, CA, 23-26/11/1995). Tôi  ghi lại từ quyển sách "Ưu Đàm Lướt Bão - Nguyên Siêu". Xin được chân thành chuyển đến quý Thiện hữu.
 
Nói đến Thầy Thiện Minh ai trong chúng ta chắc chắn đều biết, trước 1975 ngài là Tổng ủy viên Tổng vụ Thanh niên GHPGVNTN. Sau 1975, cs cưỡng chiếm Miền Nam Thầy bị bắt và biệt giam tại nhà tù Phan Đăng Lưu, Gia Định, công an cs  tra tấn và đánh đập dã man tàn nhẫn và Thầy đã viên tịch ngày tháng 10-1978. Cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ ghi lại mấy dòng : "Thầy Thiện Minh đã qua đời một cách hắc ám, tối tăm trong cơ cực. Tin cho bà con biết, khi Thầy nằm xuống, không một thân nhân ở đó. Khi được tin thì cũng chỉ được quyền ngó mặt (mặt mày bầm tím) rồi họ giục về cho họ đi chôn. Muốn ở lại thêm, muốn làm lễ, họ cũng không cho..." trích Tạp chí Quê Mẹ.

Gần 42 năm về trước, Thầy viết thư cho Sinh viên Phật tử Hải ngoại: "Anh em cố gắng, nhất là phản ảnh đường lối của Giáo Hội, tránh đi những cực đoan không có lợi Cứu cánh của chúng ta là Dân Tộc và Đạo Pháp..."
 
Thư của Thầy Thích Thiện Minh viết từ SàiGòn ngày 02 tháng 11 năm 1968, gửi Anh Võ Văn Ái, sinh viên Phật Tử Hải ngoại Paris. Trích từ "Người trí thức Hành Động và Dẫn Đường" Thi Vũ Võ văn Ái trả lời 56 câu phỏng vấn của mạng Gio-O.com.
 
Kính chuyển
Nguyễn Đức.
 
 
 


--

Người Quốc Gia là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment