13 October 2012

MỘT CÁI NHÌN LỊCH SỬ - Bài số 10

MỘT CÁI NHÌN LỊCH SỬ
Bài số 10
HỐ TẤN VINH

Bất hạnh cho nước Việt Nam là có hai nhà thầu vĩ đại. Hồ Chí Minh thầu chống Pháp, nhưng giết những người chống Pháp không phải CS. Ngô Đình Diệm thầu chống cộng nên hãm hại hết những người chống cộng không phải ba xê. Những người cả đời vào sanh ra tử chống cộng như Nguyễn Bảo Toàn, Phạm Xuân Gia, Vũ Tam Anh, Huỳnh Thiện Tứ,Tạ Chí Diệp đều bị ông giết hại.
Nhưng ông Diệm không coi việc chống cộng là trên hết. Ông sử dụng việc chống cộng như một cái cớ để ông có job.
Ông chống cộng thế nào mà ông để anh ruột của mình là Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục hợp tác với Việt Cộng khai thác gỗ trong chiến khu D. Đó cũng là cơ hội để tiếp tế thuốc men và nhu yếu phẫm. Tháng 12 năm 1959, Đại Tá Nguyễn Chánh Thi phác giác ra chuyện động trời này khi hành quân vào chiến khu D.

'Làm sao diễn tả đầy đủ sự câm hờn và niềm thất vọng của những con người có tín ngưỡng, khi sau bức tường kiên cố của giáo đường tôn nghiêm, Ngô Đình Thục an tọa để làm nội ứng cho Cộng sản vô thần'  NCT tr. 51
Chỉ trong một chuyện này thôi, ông Diệm đã phạm hai trọng tội. Một là trên phương diện tinh thần, tội lường gạt người chiến sĩ Cộng Hòa, hai là trên phương diện tiền bạc, tội đồng lõa với ông anh.
Làm sao bào chữa cho ông Diệm đây? Có thể nào nói ông Thục làm, mà ông Diệm không biết? Có thể nào nói ông Thục không có làm mà Nguyễn Chánh Thi phịa?
 (Sau này, ông Quách Tồng Đức có gián tiếp xác nhận với TS Lâm Lể Trinh là ông Diệm biết ông Thục cần làm kinh tài để nuôi một viện Đại học)

Ai lo hạnh phúc của nhân dân?
Dân chúng được sống ở các vùng do các lãnh đạo tinh thần hay chánh trị trách nhiệm sống an toàn hơn và do đó hạnh phúc hơn.
Sau này khi các giáo phái bị dẹp, quân lực VNCH trên lý thuyết chịu trách nhiệm giữ gìn an ninh các vùng giáo phái, nhưng họ giữ không nổi nên để sanh ra tình trạng ban ngày quốc gia ban đêm CS. Và để che lấp thất bại, ông Diệm bày ra 'ấp chiến lược' càng làm cho dân quê khốn khổ hơn.
Làm sao ai dám nói rằng dân quê cào nhà, phá vườn tược của mình để vào sống trong ấp chiến lược là tự nguyện và hạnh phúc?

Người dân Cao Đài và Hòa Hảo đã từng được sống an lành nhờ các quân đội giáo phái bảo vệ. Tổng Thống Ngô Đình Diệm TÀI KHÔN dẹp họ đi, DÀNH để tự mình lo. Lo không nổi, để tình hình an ninh càng ngày càng tồi tệ, TẦY QUẦY ra thì THẢN NHIÊN ban bố tình trạng khẩn trương 'Tổ Quốc lâm nguy'!

Người miền Nam gọi cái này là 'ba xạo'!
Đó chính là cái uất hận của người Cao Đài và Hòa Hảo, vì là người tu hành nên không thể nói nên lời.

HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 13 tháng 10 năm 2012
 (Còn tiếp)

Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí

No comments:

Post a Comment