15 October 2012

NÓI VỚI BẠN


TTH


Ở trong đời không ai bỗng dưng mà thương hay ghét bạn, hay hoan hô hoặc đả đảo bạn, mà người ta thương hay ghét bạn, hoan hô hay đả đảo bạn là do từ sự quan hệ giữa bạn với mọi người.

Nếu bạn quan hệ với bất cứ ai với tâm phô trương cái thân thế và sự nghiệp của bạn, thì trước sau gì, bạn cũng bị người ấy ghét bỏ và dẫn đến thù hận.

Nếu bạn quan hệ với bất cứ ai mà ăn nói sắc sảo, nhưng thiếu chân thật, thì trước sau gì, bạn cũng bị người ấy ghét bỏ và dẫn đến thù hận.

Nếu bạn quan hệ với bất cứ ai với tâm ý bảo thủ, thì trước sau gì, bạn cũng bị người ấy ghét bỏ và dẫn đến thù hận.

Nếu bạn quan hệ với bất cứ ai, mà chỉ nghĩ đến sự thủ lợi và thủ đắc cho mình, thì trước sau gì, bạn cũng bị người ấy ghét bỏ và dẫn đến thù hận.

Nếu bạn quan hệ với bất cứ ai bằng cách nhìn nông nổi và thiển cận, thì trước sau gì, bạn cũng bị người ấy ghét bỏ và dẫn đến thù hận.

Nếu bạn quan hệ với bất cứ ai bằng tâm kiêu mạn và tự đắc, ngay cả tự đắc về cái đạo đức của bạn, thì trước sau gì, bạn cũng bị người ấy ghét bỏ và dẫn đến thù hận.

Như vậy, trong đời sống của bạn có nhiều khổ đau, oán thù và thất vọng, chúng hoàn toàn không đến với bạn từ bỗng dưng, lại càng không phải đến với bạn từ những thế lực sát phạt của các bậc thần thánh siêu nhiên, mà đến với bạn từ sự quan hệ bằng những tâm ý bệnh hoạn, thiếu trong sáng và không lành mạnh giữa bạn với mọi người.

Cũng vậy, không có một ai giữa đời này bỗng dưng có sự thương yêu và tôn kính đến với bạn, mà sự thương yêu và tôn kính của mọi người đối với bạn là do bạn quan hệ với mọi người mà sinh khởi.

Nếu bạn quan hệ với bất cứ ai, bằng tất cả những lời nói và việc làm chân thật, thì trước sau gì, bạn cũng được người ấy tin tưởng, thương yêu và trân quý.

Nếu bạn quan hệ với bất cứ ai bằng tâm ý cởi mở, chân thật và cầu học, thì trước sau gì bạn cũng được người ấy thương mến và trân quý.

Nếu bạn quan hệ với bất cứ ai , bằng tâm xả kỷ, không thủ đắc, thì trước sau gì bạn cũng được người ấy thương mến và trân quý.
Bạn quan hệ với bất kỳ ai, bằng cái nhìn sâu lắng, chính xác, thấu đáo và thực tế, đầy cảm thông và chia sẻ, thì trước sau gì bạn cũng được người ấy thương mến và trân quý.

Nếu bạn quan hệ với bất cứ ai, mà thấy việc tốt của họ thì vui, thấy việc xấu hay khổ đau của họ thì buồn và liền tìm đủ mọi cách giúp đỡ cho họ bớt xấu hay bớt khổ, thì trước sau gì bạn cũng được người ấy thương mến và trân quý.

Như vậy, trong đời sống của bạn có sự thương yêu, trân quý và hạnh phúc từ những người khác, chúng hoàn toàn không đến từ bỗng dưng, lại càng không đến từ những ban phát của các bậc thần thánh, mà đến với bạn từ sự quan hệ của bạn với mọi người, với một tâm hồn sáng trong, chân thật và lành mạnh.

Nhìn sâu và thực tập với mệnh đề "nếu và thì" này, bạn sẽ giải tỏa hết thảy những oán kết và nội thù đối với bản thân, gia đình và xã hội, không phải chỉ một đời mà nhiều đời và không phải chỉ nơi đây mà còn ở bất cứ nơi nào.

Nhìn sâu và thực tập đối với mười hai mệnh đề "nếu và thì" này, niềm tin, hạnh phúc và sự an toàn trong đời sống của bạn tự nó dẫn sinh, không phải một đời mà nhiều đời, và không phải chỉ ở nơi đây mà ở bất kỳ nơi nào bạn có mặt.

Mong bạn thực tập thành công đối với những sự liên hệ giữa các mệnh đề "nếu và thì" này. Và nếu thực tập không thành công, bạn sẽ không có gì để cống hiến cho cuộc đời này cả./.


TTH

No comments:

Post a Comment