04 October 2012

MỘT CÁI NHÌN LỊCH SỬ - Bài số 3

MỘT CÁI NHÌN LỊCH SỬ

Bài số 3

HỒ TẤN VINH

LỰC LƯỢNG CAO ĐÀI

Đạo Cao Đài thành lập năm 1919. Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc chống Pháp, tháng 7 năm 1941, ông bị mật thám Pháp bắt, tháng 9 năm 1941 bị Pháp đày qua đảo Madagascar cùng với một số chức sắc Cao Đài và anh em Nguyễn Thế Truyền. Đó là cái bằng cấp mà nhiều người làm dáng ái quốc muốn có mà không dám dấn thân đi thi.

Người có công thành lập quân đội Cao Đài là tướng Trần Quang Vinh. Trần Quang Vinh trong thời gian Nhựt chiếm đóng, làm việc tại xưởng Ba Son chung với người Nhựt và được người Nhựt tin cậy nên được Nhựt giúp khí giới cho quân đội Cao Đài. Tuớng Trần Quang Vinh là Tổng Tư Lệnh đầu tiên. Năm 1946, Tướng Trần Quang Vinh bị Việt Minh bắt và có bị nhốt chung với Hồ Văn Ngà tại Cà Mau. Sau đó, Trần Quang Vinh thoát thân được nhưng Hồ Văn Ngà bị giết.

Năm 1946, Pháp thay đổi chánh sách, trả tự do cho
Đức Hộ Pháp đồng thời trang bị và huấn luyện quân đội Cao Đài để chống CS.

Tổng Hành Dinh đặt tại Bến Kéo, Tây Ninh. Quyền hạn kiểm soát khoảng 13 tỉnh miền Nam. Chỉ Huy Trưởng lúc bấy giờ là Trung Tướng Nguyễn Văn Thành.

Nguyễn Văn Thành, con người khắc nghiệt, chẳng những đối với CS mà cả đối với binh sĩ của mình. Cán bộ CS gặp Nguyễn Văn Thành là kể như hết thời, vì sẽ có màn tùng xẻo trước khi đem giết. Nguyễn Văn Thành đàn áp Cao Đài Liên Minh nên bị Đức Hộ Pháp cách chức tháng 4 năm 1954.

Cựu Tướng Trần Quang Vinh thay thế.
Tháng 7 năm 1954, chỉ vì tham vọng cá nhân, Nguyễn Thành Phương (có bà con với Trịnh Minh Thế) âm mưu với Trịnh Minh Thế ban đêm bắt cóc tướng Trần Quang Vinh đem giam ở núi Bà Đen. Đức Hộ Pháp bất đắc dĩ phải cho Nguyễn Thành Phương chỉ huy quân đội Cao Đài với cấp bậc Thiếu Tướng.
Có 20.000 quân.
Trịnh Minh Thế
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc gắn lon Đại Tá cho Trịnh Minh Thế lúc ông mới có 29 tuổi và phong Trịnh Minh Thế làm Tham Mưu Trưởng quân đội Cao Đài lúc Nguyễn Văn Thành làm Chỉ Huy Trưởng. Nhưng trong lúc Nguyễn Văn Thành thân Pháp chống Việt Minh thì Trịnh Minh Thế chẳng những chống cộng mà chủ trương chống Pháp nữa, nên tháng 6-1951, Trịnh Minh Thế bí mật tách rời, lập chiến khu ở rừng Trầu, vùng rừng núi Tây Ninh ăn thông qua Miên. Tướng Thế bí mật liên lạc với các nhân sĩ ở thành như Vũ Hồng Khanh, Xuân Tùng, Trần Văn Văn, Trần Văn Tuyển, Nguyễn Xuân Chữ . . . để nhờ đề ra một kế hoạch công tác chánh trị. Hội nghị đồng ý đặt tên cho tổ chức là Mặt Trận Quốc Gia Kháng Chiến và về mặt quân sự thì đặt tên là Cao Đài Liên Minh. Trong suốt chiến tranh Việt Nam, Trịnh Minh Thế là người duy nhứt chủ trương đúc súng đạn để tự lực, tự cường.
Có 2.500 quân.
Các tướng Cao Đài này mỗi người một ý. Thường khi chống đối nhau ra mặt và có khi nã súng vào nhau, nhưng đáng tiếc hơn nữa, họ dễ bị mua chuộc, để rồi phản bạn, phản Thầy. Hồ Hán Sơn tóm tắt tình hình rối ren của Cao Đài như sau: 'Giáo chủ Phạm Công Tắc là một người chân tu, ông không tin tường về chính trị mà cũng không hiểu về quân sự, lại không có một bộ tham mưu và cố vấn thường trực bên giáo chủ. Về quân sự lại giao cho những kẻ bất tài' (Lê Trọng Văn, Tr. 105)

HỒ TẤN VINH
Úc Châu
Ngày 4 tháng 10 năm 2012
(Còn tiếp)


Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí

No comments:

Post a Comment