15 October 2012

Sống Một Mình


Phi Mạnh

Không được xảo trá, gian xảo, ác độc hoặc lười biếng nữa, phải biết sống yêu thương và tha thứ mọi người nhiều hơn ...

"Sống một mình" có ý nghĩa rất lớn đối với những người thành công trong cuộc sống. Những người thành công trong cuộc sống đều (Đức Phật, Franklin Roosevelt, Steve Jobs, ...) coi trọng việc sống một mình là khoảng thời gian quý báo không thể thiếu được trong đời sống hằng ngày của họ.

Khi sống một mình, khả năng tư duy của con người sẽ cao hơn, nhạy bén hơn và rất bổ ích. Chúng giúp cho người sống một mình:

1. Thấy được những việc đã qua trong ngày hoặc thời gian qua có làm khổ mình, khổ người, khổ các loài vật khác hay không? Nếu có thì tự tư duy tìm cách sống biết yêu thương không còn làm khổ mình, khổ người và khổ các loài vật khác nữa.

2. Thấy rõ được nhân quả thiện ác trong những việc đã xảy ra. Rút kinh nghiệm tự nhắc mình sẽ sống thiện, gieo nhân lành để tương lai không còn gặp những quả xấu nữa.

3. Tìm được cách hoặc phương pháp giải quyết những vấn đề đang vướng mắc trong cuộc sống.

4. Tìm ra được cách giải quyết mọi quan hệ nhân sinh trong cuộc sống, hóa giải mọi hận thù,…

5. Phát sinh những ý tưởng sáng tạo, sáng kiến mới, tìm ra đáp số cho những phát minh, những đề tài hoặc những dự án đang làm.

6. Thấy rõ được những chân lý trong cuộc sống. Ví dụ như cuộc sống này là vô thường luôn thay đổi, không có gì là bất biến, trường tồn mãi mãi. Ai chấp vào sự bất biến, không nhận rõ sự vô thường sẽ tự làm khổ mình, khổ người. Hoặc thấy rõ cuộc sống này đầy dục lạc và ác pháp, ở đâu có dục và ác pháp thì ở đó có sự đau khổ. Sống xa lìa dục và ác pháp thì tâm sẽ bất động thanh thản an lạc và vô sự.

7. Rút ra được những nguyên tắc sống để không còn làm khổ mình, khổ người và khổ các loài vật khác nữa.

8. Tìm hiểu rõ về mình, thấy rõ nội tâm, hiểu rõ sự hoạt động của tâm. Ví dụ như thấy rõ chúng xảo trá, gian xảo, ác độc, lười biếng như thế nào? Khi biết rõ tâm mình xấu như vậy thì dùng phương pháp tự kỷ ám thị nhắc tâm: "Không được xảo trá, gian xảo, ác độc hoặc lười biếng nữa, phải biết sống yêu thương và tha thứ mọi người nhiều hơn"

9. Khi đã quen với đời sống một mình, chúng ta sẽ tự thấy trước khi nói hoặc làm việc gì thì trong đầu luôn tư duy suy nghĩ đến lợi hại trước, không còn nói hoặc làm việc thiếu suy nghĩ như trước nữa.

10. V.v…


Lợi ích của việc sống một mình rất nhiều không thể kể hết. Tóm lại, sống một mình là thời gian quý báo không thể thiếu được trong cuộc sống. Dù bận rộn đến đâu chúng ta cũng nên dành ít nhất 15 phút hoặc hơn để sống một mình. Chính khi sống một mình sẽ giúp cho con người chính chắn, trưởng thành và có trí tuệ hơn./.


Phi Mạnh

No comments:

Post a Comment