02 October 2012

THAN ÔI TRÍ THỨC VIỆT NAM!


Lời Tác Giả:  Tôi đã đàm đạo với một ông đại trí thức cộng sản, một nhà sử học trong một buổi giao lưu tại Cà Phê Phố Cổ. Có một điều lạ là, hễ là người Việt Nam thì ai cũng đều biết rõ: Tàu là giặc xâm lăng Hoàng Sa và đang xâm lấn Biển Đảo VN hiện nay, và ông Phạm Văn Đồng là người đã gửi bức công hàm ngày 14/9/1958 dâng Hoàng Sa, Trường Sa cho Tàu cộng. Vậy mà ông ta nói: "Đó là luận điệu của người di tản! Đối với chính phủ CHXHCN VN thì Trung Quốc mãi mãi là ân nhân. Tàu cộng chỉ là giặc xâm lăng đối với VNCH mà thôi!"

Tôi xốc quá! Là một nhà sử học, một đại trí thức CS mà ăn nói hồ đồ như thế? Chiều nay, qua một người bạn tôi mới biết "ông ấy cũng hiểu vấn đề như mọi người đã hiểu, nhưng ông ta phải nói vậy vì sợ mất một cái ghế quan trọng trong xã hội Việt Nam có rất nhiều bổng lộc mà ông ta đang giữ"! Vậy ra, ông ta không phải đại trí thức NGU mà là đại trí thức HÈN! Thật đáng xấu hổ! 

THAN ÔI TRÍ THỨC VIỆT NAM!

(Viết tặng một Đại Trí Thức CS)

Than ôi trí thức Việt Nam!
Miếng ăn thì nhớ, việc làm lại quên
Khi cần chính kiến thì hèn
"Không nghe", "không biết"... không liền bốn "không"!
Ông Trời có mắt hay không?
Sinh ra một lũ dở ông, dở thằng!

-Hỏi giờ ai giặc xâm lăng?
-"Sao ông cứ cố hỏi quàng, hỏi xiên?
"Ông xem trên dải đất liền
"Sạch tan bóng giặc 3 miền Việt Nam
"Hoàng Sa là Ngụy Quyền dâng
"Nay đem đổ lỗi ông Đồng là sao?
"Công Hàm là để lừa Tàu
"Giúp ta đánh Diệm chứ đâu có nhường!
"74, Tàu kéo quân sang
"Chính quân ông Thiệu chạy làng đấy thôi!"(*)

Nay xin kính bác mấy lời
Trí thức như bác muôn đời hổ danh!


Phố Cổ Hà Nội, 1/10/2012
Ts. Đặng Huy Văn


GHI CHÚ:

(*) Phần in nghiêng là tóm tắt lời hùng biện của nhà Sử Học, một Đại Trí Thức CS.

No comments:

Post a Comment