01 March 2011

Ngọn Sóng Hoa Sen

Nhạc phẩm Ngọn Sóng Hoa Sen được ra đời hầu mong đóng góp vào công việc kêu gọi nhân dân hãy mạnh dạn xuống đường ủng hộ biểu tình đòi hỏi Cải cách Chính quyền, Xã hội Công bằng, Nhà nước Pháp trị, ...

 Ngọn Sóng Hoa Sen
Sáng tác và Trình bày bởi Hoa Minh


Chuông báo động từ xa khắp nơi,lửa đấu tranh cho nhân quyền , Trung đông Ai Cập dân đang biểu tình hô vang, đang xóa đi chính quyền độc tài.

Đây tiếng gọi toàn dân hãy đứng lên,truyền cho nhau xuống đường,mau mau đáp ứng Tự Do Nhân Quyền đấu tranh,đem ấm no đến cho bao người.


**ÔI ngọn sóng Hoa Sen đang réo gọi lòng con dân nước Việt,hãy can đảm đứng lên giành lại Tự Do Dân Chủ bởi một chế độ vô lương đã cướp mất lâu ......................rồi......, suốt hơn sáu mươi năm dân ta sống quá ngậm ngùi,chế độ tà quyền tham tàn độc ác, cướp hết mọi quyền căn bản của người dân, cuộc sống lan tràn đầy dẩy bất công,thậm chí người dân không còn đường mưu sống,tham nhũng tràn lan đói nghèo thất nghiệp áp bức đồng bào gây bao nhiêu điều ngang trái........................


- Ý thức người dân nên nhìn vào thật tế Dân Chủ Tự Do là quyền sống của con người,nên phải đấu tranh giành lại cho chính mình,lịch sử đã trãi qua bao thế hệ quyết chí kiên cường trong mỗi chúng ta, dù tà quyền có gian ác đến đâu,khi mất lòng dân rồi thì không sao cảng nổi,đoàn kết toàn dân để giành quyền tự quyết , thì chế độ độc tài phải bị diệt vong.......................


* Dân ta đã trãi qua nhiều gian khổ.
 Chịu biết bao điều đàn áp bất công.
 Tự Do trong cảnh bang cho.
 Độc tài đảng trị toàn quyền hiếp dân.


**Hởi tất cả quân đội công an ơi suốt mấy chục năm qua các anh đã bảo vệ cho một nhà cầm quyền độc ác,hôm nay xin bảo người dân vùng lên tranh đấu xóa tan đi quân bạo ác tham ................tàn......, đem cuộc sống ấm no mang lại cho bao người,dưới một chế độ độc tài khác máu cướp đất dân lành đi quỳ lỵ ngoại bang,bán nước hại dân cầu mưu lợi, áp bức đồng bào bằng họng súng dùi cui,đày tế mà chi, chủ nghĩa mà chi,chỉ tạo ra thêm nhiều tệ nạn khiến cho người dân thêm cay đắng trăm chiều.


*Ôi ngọn lửa đấu tranh đã đến hồi báo động, thúc dục lòng ai mau tiếp nối xuống đường,nhất quyết vùng lên để giành lại nhân quyền, xóa tan đi một chính quyền bất chính lấy lại quyền làm người cho tất cả muôn dân,đó là điều mơ ước sẽ thành công,vì tiếng chuông báo động ngày tàn của một chế độ, tiếp ứng người dân trong ngoài đoàn kết sức mạnh toàn dân sẽ tan biến độc tài.


*Quân đội công an ơi! đã đến lúc hãy mau quay về với Dân Tộc ,hãy đứng lên làm lịch sử cho rạng rở núi sông,gian khổ phong ba xin hãy vững tâm, Tự Do Dân Chủ sẽ có ngày nở rộ, người ơi nếu muốn được mưu cầu hạnh phúc hãy đứng lên vì nước vì dân,ngày mai nay sự mơ ước thành công chế độ độc tài không còn trên đất nước cuộc sống bình yên đến mãi muôn đời.


*Việt Nam ơi! mong sao cho đất nước được thanh bình, hoa Dân Chủ sẽ thi nhau đua nở, mang lại nguồn vui nhà nhà hạnh phúc, lúc đó là ngày Dân Tộc được Tự Do. _()_

No comments:

Post a Comment