10 March 2011

NGỌN ĐUỐC PHẠM THÀNH SƠNNGỌN ĐUỐC PHẠM THÀNH SƠN

Tunisia nhọn cờ đầu thế kỷ,
Chống độc tài, chống áp bức, bất công,
Bằng trái tim rực sáng ngọn lửa hồng,
Của tuổi trẻ Bouazizi bất diệt (1)

Ngọn lửa lan nhanh, nhanh thật khủng khiếp,
Đốt cháy ngay một chính phủ bạo quyền.
Ben Ali phải khiếp đảm một phen,
Trả Dân Chủ, Tự Do cho người sống.

Ngọn đuốc nầy đã làm tôi rung động,
Mong lan nhanh về quê mẹ Việt Nam.
Bao nhiêu năm dân chúng quá hờn căm,
Bọn Cộng Sản dã man và bán nước.

Noi gương xưa, những anh hùng thuở trước,
Nên ngày nay mới có Phạm Thành Sơn
Bắng trái tim nung nấu nỗi uất hờn,
Ngọn đuốc sáng Phạm Thành Sơn bất diệt.(2)

Lửa đấu tranh muôn triệu người nối tiếp,
Đốt tan tành thành quách của Cộng nô.
Tay đan tay cương quyết giữ cơ đồ,
Không để mất vào quân thù Trung cộng.

Hội nghị Diên Hồng ngày xưa "Quyết Chống!".
Nay sá gì một bè lũ Tàu mang.
Yêu quê hương ta cương quyết sẵn sàng,
Đem thân xác nguyện bảo toàn đất mẹ.

Vùng lên đi! Bao thanh niên tuổi trẻ,
Theo tấm gương ngời sáng Phạm Thành Sơn.
Dấn bước đấu tranh tù tội không sờn,
Quyết tiêu diệt hết bạo quyền Cộng Sản.

Mơ Việt Nam có một ngày tươi sáng,
Như Tunisia, như Ai Cập hiện nay.
Tự Do, Hạnh Phúc mãi http://bit.ly/fNtCyv mãi kéo dài,
Và vô tận đến muôn đời muôn kiếp

Tâm Bền

(1) Thanh niên Mohamed Bouazizi 26 tuổi của quốc gia Tunisia đã tự thiêu ngày 17-12- 2010.
(2) Kỹ sư Tin Học Phạm Thành Sơn tự thiêu ngày 17-2-2011 trước Ủy Ban Nhân Dân Đà Nẵng.


http://bit.ly/fNtCyvCon Dân Nước Việt là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment