05 March 2011

Tuyệt nhiên không phải là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất!

Tuyệt nhiên không phải là
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất!
 
Nhóm LýTrầnLêNguyễn / Paris
Xuyên qua những hồ sơ mật của CIA được giải mã, kèm theo hàng chục Thiên Hồi Ký cùa những nhân vật then chốt thuộc cả 2 phe 4 phía, cầm giềng mối chiến tranh. Phối kiểm nhiều tài liệu truy cứu về cuộc chiến VN lần thứ 2 này, qua những Chính trị gia, Bính luận gia, Học giả tên tuổi trên thế giới đã đưa đến một kết luận : Chính Hoa kỳ tác động một cuộc chiến tranh cầu bại tại Việt Nam !

Chỉ những thành phần xôi thịt, nhắm mắt làm tay sai cho Hoa kỳ không nghỉ đến Tiền đồ Tổ quốc, Sinh tồn  Dân tộc mãi cho đến giờ phút này vẫn ngoan cố kết án GHPGVNTN là Cộng sản.

Hoa kỳ chủ xướng cuộc Đảo chánh ngày 01.11.1963 lật đổ Chế độ Độc Tài Gia đình trị Ngô Đình Diệm, nhằm mục tiêu mở rộng cuộc chiến VN với sự tham chiến trực tiếp của Quân đội Hoa kỳ và Lực lượng Liên Phòng Đông Nam Á.

Cuộc Đảo chánh thành công.

Đó chính là cơ hội, Phật giáo đồ được giải thoát sau gần 100 năm bị Thực
dân Pháp, phối hợp với Cường quyền Quốc tế áp bức đô hộ VN chúng ta, kế đến Chính quyền Thiên Chúa giáo Ngô Đình Diệm tiếp tục đối xử bất công bằng Dụ số 10 !

Mười ba Tông phái Phật giáo Miền Nam VN kết hợp thành :
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Sự hình thành GHPGVNTN ngay thời điểm sôi bỏng đó là một sự kiện tối ư
cần thiết cho quê hương. Hơn thế nữa, mọi người đều nhìn thấy viễn tượng đen tối thảm hại cho Miền Nam Tự Do, khi mà sự điều hành Chính trị Quân sự trên Quê hương, thật sự đều nằm trong tay Tòa Đại sứ và CIA Mỹ !

GHPGVNTN là một Thực thể gắn liền với sự tồn vong của Dân tộc !

Điều đó không thể phủ nhận và bài xích, khi  tình thế đất nước đòi hỏi GHPGVNTN  phải có một thái độ Chính trị lợi ích cho sự sống còn
của Miền Nam Tự Do, trước sự khống chế cùng tột của Hoa kỳ và bè nhóm tay sai !
Thái độ chính trị của GHPGVNTN đã được minh định, tình báo CIA đã điều nghiên phân tích và ghi chú vào hồ sơ mật mà Tiên-sinh Trần Bình-Nam phiên dịch và phổ biến trên Diễn Đàn.

GHPGVNTN chống đối đường lối chính trị bán đứng Miền Nam VN cho CS
quốc tế qua cuộc chiến tranh cầu bại của Hoa kỳ và bè lũ tay sai Quân phiệt.

GHPGVNTN ủng hộ Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi,
khi vị Tướng can trường này đưa ra kế hoạch tấn công ra Miền Bắc vào cuối năm 1965 nhằm kết thúc cuộc chiến tranh .

Vì chủ trương một cuộc chiến tranh cầu bại, hay nói khác đi VNCH
"Quân bài thí " trong chiến lược toàn cầu của Hoa kỳ. Dĩ nhiên, kế hoạch và cá nhân Trung tướng Nguyễn Chánh Thi phải bị trừ khử.

Trung tướng Nguyẽn Chánh Thi bị Tướng W.C.Westmoreland và CIA cách chức, tước bỏ binh quyền đồng thời đày biệt xứ sang Hoa kỳ .
 

Đối diện với hoàn cảnh đau thương của đất nước,GHPGVNTN thóat ra ngoài phạm trù Tôn giáo, chủ trương đấu tranh bất bạo động cho sự sống còn của Tổ Quốc đó là một sự hẳn nhiên .

Hơn thế nữa, GHPGVNTN là một Thực thể gắn liền với Dân tộc, bám chặt vào lòng Đất Nước. Tuyệt nhiên không phải là một Thực thể Tôn giáo, tổ chức chặt chẻ theo chiều dọc hơn thập mươi Thế kỷ đã qua, với muôn mặt Chính trị Ngoại vi , chi phối và chỉ đạo trực tiếp  bởi Trung Tâm Quyền Lực Giáo Quyền Quốc Tế .

GHPGVNTN phát động phong trào tranh đấu vào năm 1966 tại Huế và Đà Nẵng đòi hỏi Chính quyền Quân phiệt Thiệu Kỳ thực thi dân chủ tự do cho Miền Nam VN, tổ chức một cuộc
bầu cử Quốc hội Lập Hiến để soạn thảo một Hiến pháp Dân chủ, xây dựng một Chế độ Pháp trị, kiện toàn tiềm lực Quốc gia, dương cao ngọn cờ chính nghĩa trong cuộc đấu tranh chống Cộng sản trên hai bình diện Quân sự và Chính trị. 

Hoa kỳ bác bỏ nguyện vọng hợp lý của GHPGVNTN, tiếp sức cho bọn tay
sai đàn áp, đập nát Phong trào bằng vủ lực tàn bạo. Tạo băng hoại trong hàng ngũ GHPGVNTN bằng tài lực Đô la, bằng màng lưới quyền lực bí mật do Tình báo CIA giăng bủa khắp mọi nơi.
CIA và  Chính quyền Quân phiệt Thiệu Kỳ tàn bạo xuống tay phân hóa GHPGVNTN bằng sắc luật 23/67 hủy bỏ Hiến chương GHPGVNTN 1964. Chia GHPGVNTN thành hai khối :
 
Khối Phật Giáo Ấn Quang và Khối Phật Giáo Việt Nam Quốc Tự.

CIA và Chánh quyền Quân phiệt Thiệu Kỳ dùng bạo quyền công nhận tính cách pháp lý của Khối Phật Giáo VNQT dưới sự lãnh đạo của Thượng tọa Thích Tâm Châu ( nguyên Viện trưởng VHĐ / GHPGVNTN / nhiệm kỳ đầu tiên ) hậu thuẩn bởi Thượng tọa Thích Tâm Giác Chánh Đại Diện Miền Vĩnh Nghiêm ( Phật tử Miền Bắc Di Cư vùng SaiGòn- Gia Định ) kiêm Giám Đốc Tuyên Úy Phật Giáo QLVNCH.

Chiêu thức tàn độc này, CIA và Chánh quyền Quân phiệt Thiệu Kỳ sử dụng với sự tiếp tay của dư đảng Cần Lao, quyết triệt hạ
Khối Phật Giáo Ấn Quang gồm đa số Tông phái trong GHPGVNTN, bằng qủi kế gian manh áp bức nhằm đẩy ra ngoài vòng định chế pháp luật VNCH  buộc phải giải thể .

Sau 36 năm bể dâu ............
Giờ phút này, phỉ báng, mạ lỵ GHPGVNTN bằng những ngôn từ hạ cấp... Chụp mũ, kết án GHPGVNTN là Cộng sản, chứng tỏ nhận thức về thời cuộc chính trị một chiều, thô thiển, bè phái, cuồng vọng thù hằn, chỉ nhằm lủng đoạn, chia rẽ  hàng ngũ Tập thể Người Việt Tự Do ở Hải ngoại .

Trước cao trào đấu tranh đang bùng lên khắp nơi trên thế giới đòi hỏi tự do dân chủ, giải thể mọi chế độ đảng trị độc tài. Phật Giáo Đồ VN  thực thể 80% quần chúng chính là lực lượng chủ yếu phát động công cuộc đấu tranh.

Hành vi đánh phá, gây ung thối, bằng phương tiện truyền thông, phổ biến tài liệu giả tạo, phát hành những tác phẩm dã sử thêu dệt, bưng bít sự thật từ mấy mươi năm qua, mục đích là đập tan tiềm năng kiên cường" Bi Trí Dũng " của GHPGVNTN đang tiếp tục cuộc đấu tranh trực diện với CSVN ngay trong nước.

Đó chính là tay sai Việt Cộng !

 
Thủ phạm nào áp đặt quyền lực chia hai VN bằng hiệp định Genève ?
Thủ phạm nào phân hóa tiềm lực chống Cộng trong hàng ngũ Quốc Gia?
Thủ phạm nào chủ trương bắt tay với Cộng sản Bắc Việt ?
Thủ phạm nào triệt hạ GHPGVNTN ?
Thủ phạm nào bày binh bố trận cho cuộc chiến VN 1954-1975 ?
Thủ phạm nào trói tay QLVNCH ?
Thủ phạm nào bán đứng VNCH cho CS Nga Tàu qua tay CS BắcViệt ?

Hảy can đảm với hùng tâm chí khí của kẻ sĩ,  chỉ mặt vạch tên thủ phạm
ấy đi !
Đừng vuốt mặt làm kẻ cuồng vọng, ôm cứng lấy cái vàng son danh lợi của thời quá khứ, chà đạp sự thật, rêu rao giả dối, điêu ngoa kết án  nạn nhân
là thủ phạm !

Hảy hãnh diện mình là Dân tộc Việt Nam có 4000 năm văn hiến dù hiện đang tị nạn Cộng Sản VN 
sống trên  trên đất Âu, đất Úc, đất Mỹ, nhưng vẫn can đảm chỉ tên vạch mặt thủ phạm đã từng đè đầu Dân tộc, bầm dập Quê hương gần hai thế kỷ nay.

Tuyệt nhiên không phải là :
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất !
Nhóm LýTrầnLêNguyễn / Paris

http://bit.ly/h4E6hZCon Dân Nước Việt là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment