18 March 2011

Tỉnh Sendai, Nhật Bản, trước và sau động đất

Hình Ành Đậm Nét Của Sự Vô Thường , Sắc Không Không Sắc !!!
Tỉnh Sendai, Nhật Bản, trước và sau động đất


Thị trấn Sendai ( ) (phiên âm Hán Việt là: Tiên Đài), Nhật Bản.
Tiên = cõi tiên, fairy land
 
Trước khi bị động đất, tỉnh Tiên Đài có phong cảnh thực là thần tiên
Xin mời quí vị xem dưới đây:
 
                           Tòa đô chính
 
 File:SendaiCityHall.jpg
 
 
                       Công viên
 
File:SaikachiGawa2005-11b.jpg  
 
 
                                      Đại lộ Jozenji
File:JozenjiSt Nov24 2007.jpg
 
                                  Cảnh vật thanh bình êm ả
File:GongenMori2005-7.jpg
 
 
File:OroshimachiSt.jpg
 
File:Sendai Cris Load 2007.jpg
 
File:Sendai Kannon.jpg
 
File:Sendai Station Tanabata 2005.jpg
 
File:SendaiNanbuDoro2005-4.jpg
 
File:SendaiTanabata1.jpg
 
                     Toàn cảnh Tiên Đài (Sendai)
File:SendaiTownOverview-fromSendaiCastle.jpg
 
File:SenzanSen2005-5.jpg
 
File:DainenTempleMainGate2005-10-6.jpg
 
File:WakabayashiJomon.jpg
Trải qua một cuộc bể dâu,những điều trông thấy mà đau đớn lòng !
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con Dân Nước Việt là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment